Stichting Geldbelangen nodigt verzekeraars uit voor dialoog over beleggingsverzekeringen

Geldbelangen logo

De Stichting Geldbelangen heeft zeven verzekeraars uitgenodigd voor een dialoog over beleggingsverzekering. "Wij wilen dat verzekeraars en (vertegenwoordigers van) consumenten weer om de tafel gaan", zegt voorzitter Rob Goedhart van de stichting.

Met de volgende tekst heeft Geldbelangen de topmensen van zevental verzekeraars (hoofdrolspelers op het gebied van beleggingsverzekeringen) aangeschreven. "Stichting Geldbelangen is een nog jonge stichting die de collectieve belangen van consumenten, zzp-ers en mkb-ers behartigt bij financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en financieel adviseurs. Wij doen dat via lobby en (publieks)acties. Geldbelangen wordt gefinancierd door particuliere donateurs. De stichting bereidt nadrukkelijk geen juridische claims voor.
" Wij hebben geconstateerd dat het dossier beleggingsverzekeringen (in de wandelgangen woekerpolissen) de gemoederen al lange tijd en met hoge frequentie bezig houdt. Ook de politiek,  toezichthouders en diverse media zijn nadrukkelijk en op diverse manieren betrokken bij het probleem rondom de beleggingsverzekeringen.
"Op dit moment is er tevens een aantal juridische procedures in gang gezet. Hoewel wij menen dat het zinvol kan zijn ook bij de rechter of het Kifid te toetsen of de producten passend zijn voor de consument is dat niet de weg die Geldbelangen voor ogen heeft. Het is een zeer lange weg met een onzekere uitkomst. Dat is niet goed voor consumenten, maar ook niet voor uw bedrijfstak.
" Wij constateren ook dat er al heel lang niet meer gestructureerd en overkoepelend gepraat wordt tussen verzekeraars en (vertegenwoordigers van) consumenten. Geldbelangen wil die dialoog (weer) op gang brengen omdat we er heilig van overtuigd zijn dat in een open dialoog het probleem rondom de beleggingsverzekeringen (en daarmee ook de sector an sich) tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te brengen is. Daarom nodigen wij u uit om met vertegenwoordigers van consumenten het gesprek aan te gaan om te bekijken hoe we de (nog) bestaande problemen, zo mogelijk sectorbreed, tot een oplossing kunnen brengen. De kern van deze problemen – zoals wij die zien - hebben wij vervat in een notitie die wij als bijlage meesturen en die we ook aan uw overkoepelend orgaan, het Verbond van Verzekeraars, hebben toegezonden.“

In de notitie stelt Geldbelangen dat de Wabeke-aanbeveling inzake de kosten "nog eens grondig tegen het licht gehouden moet worden en waar mogelijk aangepast moet worden naar een meer redelijk niveau". Een ander probleem is "dat er nog steeds te hoge premies voor overlijdensrisicoverzekeringen worden geïncasseerd" .

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - 25 februari 2015

@ Rense, ik heb dezelfde ervaringen. Telkens verschuilt men zich achter regels, kan niet mag niet past niet hoort niet. @ Jeffrey, sympathiek dat je Rense te hulp schiet, mar dit is toch niet de wijze waarop het zou moeten? NB ik neem je verhaal mee, ik ga binnenkort weer theedrinken op de Vijzelgracht, om wat praktijkervaring toe te voegen.

Jeffrey Leichel - 25 februari 2015

Hallo Rense, Eis een hogere collega in de asr boom en leg je vraag nogmaals schriftelijk voor met verwijzing naar de bankenbrief en een eerdere brief van de AFM, specifiek ook over de ORV (ik meen van oktober 2014). Eis ook een schriftelijke reactie (dat doet vaak al wonderen) en geef aan dat je dat o.a. doet omdat je het bij de AFM wil voorleggen omdat je vindt dat de klant benadeeld wordt door de weigering mee te werken. Is de reactie nog steeds negatief? Leg dan het integrale verhaal voor aan de AFM (ondernemersloket). Hou rekening met zeer lange doorlooptijden bij dit loket. Wie jouw uren hiervoor betaalt? Helemaal niemand. En dat is ook vaak waarom veel intermediairs dan maar afhaken of zo'n zaak niet oppakken, want de klant wil die uren ook niet betalen. De doorzetters die dit uit principe toch doen voor de klant....... diepe buiging!

Rense van der Heide - 25 februari 2015

Albert, betreft een Waerdye (oud Stad Rotterdam) produkt.

Rense van der Heide - 25 februari 2015

Beste Jeffrey, De bankenbrief is net zo'n gedrocht als de Blok Hypotheek. Hij is er, het kan, maar we doen er niets mee! Deze week nog weer een omzetting bij ASR geweigerd. Van een vaste ORV dekking naar de minimale dekking (90% opgebouwde waarde). Reden, het product heeft geen sexneutrale tarieven en de ORV uitkering zou op enig moment hoger kunnen zijn dan de huidige dekking (zou heel goed kunnen daar voor een overdekking van circa 10k nu ruim 700 euro per jaar wordt betaald [op een premie van 1.058 euro]). De dekking mag niet hoger worden dan de huidige dekking ivm de tariefstelling. (Welk tarief wil je overigens hangen aan een ORV dekking van 90% van het opgebouwde kapitaal?). Op de vraag wat voor alternatief men had was de reactie; Wij zijn geen adviseur en kunnen dat niet beoordelen. U kunt de bestaande verzekering afkopen of elders fiscaal geruisloos voortzetten. Goedemiddag...... Kortom, met de bankenbrief heb ik nog geen groter succes kunnen behalen dan het kwijtschelden van de omzettingskosten.....

Jeffrey Leichel - 24 februari 2015

@Albert, een belangrijk deel van de drempels die je schetst zijn al door de AFM weggenomen (zie bij www.woekerpolisplein.nl en kijk bij bankenbrief AFM). Die stap leidt vervolgens inderdaad tot de onvermijdelijke conclusie dat je nu ook de laatste stap moet zetten: bij hersteladvies loslaten intrestbestanddeel discussie indien wordt afgelost op hypotheek.

Jeffrey Leichel - 24 februari 2015

@Ozewald, Goed dat je dit aangeeft. Ik ben met dit onderwerp ook al even bezig. Het is eigenlijk raar dat je een KEW wel fiscaal neutraal kunt overhevelen naar een BEW/SEW, maar niet direct mag aflossen op de hypotheek zonder boete bij een intrestbestanddeel (bij hersteladvies). Verzekeraars weten overigens ook niet altijd hoe hier mee om te gaan. Ik heb hier vorige week contact over gehad met Jos Koets en ik ga de zaak ook voorleggen aan de Kennisgroep Verzekeringsproducten. En wat te denken van de spaarhypotheken die nu duurder worden door de lagere rente. Zou je die ook niet gewoon willen aflossen en annuïtair verder gaan?

Ozewald Wanrooij - 24 februari 2015

Ik tref dikwijls mensen met een woekerpolis waarvan een continuatie in deze vorm niet gewenst is en alternatieven als het aflossen op een krediet of hypotheek beter is. Omdat er veelal niet aan de fiscale vrijstellingsvereisten wordt voldaan en een omzetting naar een ander product zoveel ‘gedoe’ vereist blijven mensen met het product zitten. Volgens mij zou het waardevol zijn wanneer de overheid met betrekking tot kapitaalverzekeringen de minimum vrijstellingsvereisten van 15/20 jaar premie inleg zou laten vervallen. Voordelen: geld komt in de economie, woekerpolisprobleem neemt af, mensen kunnen gebruik maken van betere alternatieven voor hun geld, vermogensrendementsinkomsten overheid nemen toe, vereenvoudiging fiscale afwikkeling kapitaalverzekeringen. Nadeel: uitstroom vermogen en daling inkomsten levensverzekeraars Is dit een idee of zie ik iets over het hoofd?

Albert van der Poll - 24 februari 2015

Als we nu eens als algemene regel zouden hebben : Als het een verbetering is, is het toegestaan. Zonder geneuzel over verlaging van het doelkapitaal, de eisen van de NHG, de onmogelijkheid 2 polissen te verpanden, het ontbreken van een samenwerking met deze (bancaire) partij ( moet je je voorstellen heb je een prima verbetering met belegging in een trackerfonds en de goedkoopste losse orv, wordt domweg geweigerd). Nieuwe fiscale Witz: als u de polis omzet naar banksparen KAN in de toekomst de premie worden verhoogd bij rentedaling en voldoet de polis niet meer aan de fiscale eisen??? Dat moet ik nog verder uitzoeken. Samenvattend: geldverstrekker, verzekeraar, NHG en fiscaliteit/overheid werken niet mee. Klanten zijn grosso modo niet bereid ook maar de geringste inspanning te leveren en in elk geval niet méér betalen. En maar dooremmeren over hersteladviezen.

Willem van Spronsen - 24 februari 2015

@ Rob, Men blijft zich vastklampen aan Wabeke! Een open discussie is ongetwijfeld wat je voorstaat, met bijvoorbeeld Wilfred Genee als gespreksleider. De grote jongens zouden die komen opdraven? Welk belang hebben ze daarvoor, zoals het nu lijkt of wellicht blijkt is het gewoon tot de laatste strohalm vastklampen aan de Wabeke vluchtweg die feitelijk toch alleen maar in hun voordeel uitpakt. Tenminste voorlopig nog. De oude genaratie met vette regelingen is vertrokken! Rob vraag je niet wat te veel van de huidige generatie managers die met een erfenis opgescheept zitten van de vorige oude generatie, die zowat alles deden om de marketingmachine voluit te laten draaien en waarbij alleen de aandeelhouders op een voetstuk stonden en zij het mes aan twee kanten lieten snijden met winsdeling en optieregelingen. Ik ga ervan uit dat deze generatie zich nergens wil branden en rustig in hun loopgraven blijven. Met achter de hand een leger aan juristen. Na vier jaar, hoe dan verder? Een politiek issue? Is dat wel zo, oud politici komen toch meestal na hun periode van 4 jaar bij financiele instellingen verder aan de bak. Ik zie helemaal geen beweging in die richting. Onvoldoende premiestroom, voldoende claims! Verzekeraars met name deze nieuwe generatie heeft zichzelf in de voet geschoten door in te zetten op een nieuwe wereld, waarbij ze blijkbaar zelf niet de horizon meer zien of een stip daarop. Ze hebben geen grote premiestroom meer zoals vroeger en de vraag is of ze uit eigen middelen de claims kunnen blijven opvangen. Ik verwach niet dat men toewil naar een open(lijke) discussie, wat natuurlijk best verhelderend kan werken.

Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

Consumentenbond bereikt akkoord met Allianz over woekerpolissen

De Consumentenbond en Allianz zijn het eens geworden over een compensatieregeling voor een groep consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekeringen...

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

AFM vraagt De Goudse om verduidelijking in kwestie voorbeeldkapitalen Tiel Utrecht

Minister Hoekstra houdt het bij algemene bewoordingen in zijn antwoord op Kamervragen over een vermeend woekerpolisschandaal bij De Goudse (of eigenlijk Tiel Utrecht),...

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

Gratis workshop Risicomanagement Woekerpolisclaims

CFD organiseert dinsdag 7 en donderdag 9 mei de eerste workshops 'Risicomanagement Woekerpolisclaims' voor financieel adviseurs. De workshops zijn gratis toegankelijk...

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Nieuwe ontwoekertaak adviseur

Na jarenlang woekerpolissen te hebben aangepakt, zijn er inmiddels meer producten die moeten worden ‘ontwoekerd’. Bijvoorbeeld aflossingsvrije hypotheken...

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

"Hersteladvies verzekeraars heeft weinig om het lijf"

Het hersteladvies dat verzekeraars geven in het kader van het activeren van woekerpolishouders stelt weinig voor. Dat beweren de initiatiefnemers van de Nationale...

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Nationale Ontwoekerdag op 7 maart

Een aantal belangenbehartigers van woekerpolishouders organiseren op 7 maart de Nationale Ontwoekerdag. Het betreft onder meer ConsumentenClaim en Vereniging Woekerpolis.nl....

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Dijsselbloem schiet alternatief Graafsma voor Wabeke-aanbeveling af

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een door René Graafsma voorgesteld alternatief voor de Wabeke-aanbeveling inzake woekerpolissen afgeschoten....

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

Geldbelangen blijft inzetten op nationaal overleg woekerpolissen

"Goed om te horen dat ook VEH en VEB stellen dat de woekerpolisaffaire nog lang niet is afgelopen en dat er nog steeds polissen lopen met veel te hoge kosten....

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

Afhandeling woekerpolissen: tijd dat realiteitszin terugkeert

De uitspraken waarop de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) haar nuancering toepassing hersteladvies bij beleggingsverzekeringen baseert,...

"Niet bank wordt aangepakt, maar Stichting die gedupeerden helpt"

"Niet bank wordt aangepakt, maar Stichting die gedupeerden helpt"

De AFM heeft besloten dat Stichting Geldbelangen niet langer door mag gaan met het ondersteunen van gedupeerde klanten van Interbank.   Deze bank verkocht...