"Stijging hypotheekrente raakt nieuwe aanbieders hard"

Stijgende rente

Wat als de hypotheekrente gaat stijgen? De Hypotheekshop verwacht omvattende consequenties, onder meer voor de nieuwe aanbieders, zo blijkt uit de recente Hypotheekshopnieuws.

Verwacht wordt dat de rente vanaf oktober 2017 weer gaat stijgen. Een stijging gedurende een langere periode is mogelijk. De Hypotheekshop heeft gekeken naar de mogelijke consequenties voor nieuwe, innovatieve aanbieders, juist omdat deze scherpe tarieven aanbieden op de langere rentevaste perioden. De Hypotheekshop: "Vernieuwing zit ook in productvoorwaarden als meedalende rente tijdens de looptijd (ook wel looptijdrente) en onbeperkt boetevrij aflossen uit eigen middelen. De toegenomen concurrentie door de verdubbeling van het aantal aanbieders sinds 2013 heeft eveneens geleid tot sterk gedaalde rentemarges. Rentemarge is het deel van de hypotheekrente waaruit aanbieders hun kosten en winst betalen. Het is niet ondenkbaar dat een stijging van de rente zal leiden tot een lager marktaandeel van de nieuwe aanbieders en tot minder concurrentie. De vraag is wat het effect daarvan gaat zijn op de hoogte van de rentemarge en op de kwaliteit van de geboden service aan consumenten. Wellicht dat een aantal partijen zich zelfs terugtrekt, wat kan leiden tot het ontstaan van een zogenaamde funding gap. Naar verwachting zal de hypotheekschuld blijven groeien tot 2025 door de stijgende huizenprijzen, en dan zijn er wel voldoende geldverstrekkers nodig om in deze behoefte te kunnen voorzien."

Overigens is de Hypotheekshop er niet van overtuigd dat de stijging van de hypotheekrente fors zal zijn.

Reactie toevoegen

 
Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Ondanks onrust verlagen banken rentetarieven

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook...

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

Hypotheekshop pleit voor doorgeefhypotheek

"Gezien de demografische ontwikkelingen en het feit dat mensen die in scheiding liggen niet altijd hun hypotheekrente kunnen meenemen, zou er de komende jaren wel...

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

Verschil in leenbedrag tussen doorstromers met en zonder meeneemhypotheek wordt groter

De maand februari noteerde 31.000 hypotheekaanvragen (via HDN) en daarmee kwam de teller voor het eerst in vier maanden weer boven de grens van 30.000 aanvragen...

Hypotheekshop: funderingsproblematiek wordt issue

Hypotheekshop: funderingsproblematiek wordt issue

"Funderingsproblematiek zou wel eens de volgende issue kunnen worden waar geldverstrekkers en kopers scherper op gaan letten", aldus De Hypotheekshop. "Informatie...

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

Meeneemhypotheek schudt hypotheeklandschap op

De toename van het percentage hypotheekaanvragen is voor een groot deel te verklaren door de meeneemhypotheek, aldus De Hypotheekshop. In de helft van alle aanvragen...

Hypotheekshop: sterke opkomst verhuisregeling en desktoptaxatie

Hypotheekshop: sterke opkomst verhuisregeling en desktoptaxatie

"Indirect zorgde de fors hogere hypotheekrente in het laatste kwartaal van 2022 voor een afname van twee van de belangrijkste hypotheekvoorwaarden van de afgelopen...

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

Hypotheekshop: grote kans op verdere daling hypotheekrente

De Hypotheekshop heeft over de afgelopen acht jaar in kaart gebracht wat de marge geldverstrekkers (verschil hypotheekrente en kapitaalmarktrente) op weekbasis was...

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Omslag op woningmarkt zorgt voor versnellingen binnen sector

Veel geldverstrekkers zetten momenteel stappen om te komen tot een betere dienstverlening en samenwerking met hun adviseurs, ziet De Hypotheekshop. De adviesketen:...

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Helft denkt dat hypotheekadviseur nog steeds afsluitprovisie krijgt

Hypotheekadviseurs krijgen naast hun fee ook nog afsluitprovisie. Dat denkt 52,3 procent van de respondenten in onderzoek van De Hypotheekshop naar misverstanden...

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Geldverstrekkers verlagen hypotheekrente fors

Vorige week verlaagden bijna alle actieve geldverstrekkers hun hypotheekrentes en gingen met name de hypotheekrentes met NHG fors omlaag. Aldus De Hypotheekshop....