Tekst Cao Verzekeringsbedrijf 2020 beschikbaar

Vrouwen achter beeldscherm kantoor via Pixabay

De volledige cao-tekst voor het Verzekeringsbedrijf is beschikbaar. Met ingang van deze cao zijn de cao’s voor de binnen- en buitendienst geïntegreerd. Ook is de cao volledig herschreven door een gelijkwaardig samengestelde redactiecommissie vanuit de werkgevers en werknemers onder begeleiding van een onafhankelijk begeleider. Dit is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nauwkeurigheid gedaan. Naast de aanpassing van de nieuwe cao aan het cao-akkoord, zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Zaken die al in wetgeving zijn geregeld, worden in de nieuwe tekst niet herhaald.

Het Verbond van Verzekeraars: "Gezien de grote belangstelling voor de cao-tekst, is besloten om de nog niet opgemaakte tekst te publiceren. De opgemaakte tekst wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd. De nieuwe cao wordt aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wordt de algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd."

Gezamenlijke visie op arbeid

In deze nieuwe cao zijn de afspraken uit het cao-akkoord verwerkt, waaronder diverse afspraken om werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal te houden. Het Verbond: "Door de continue veranderingen binnen de financiële sector en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het essentieel dat werknemers duurzaam inzetbaar en vitaal zijn en gestimuleerd worden zelf de regie te nemen over hun loopbaan. De Sociale Agenda, waarin de cao-partijen hun gezamenlijke visie op arbeid geven, vormt hiervoor de basis."

Reactie toevoegen

 
Nieuwe ronde cao-onderhandelingen na de zomer van start

Nieuwe ronde cao-onderhandelingen na de zomer van start

Na de zomer starten het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen met nieuwe onderhandelingen voor de Cao voor het Verzekeringsbedrijf. De...

Verbond publiceert Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Verbond publiceert Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Het Verbond van Verzekeraars heeft de cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 gepubliceerd. Deze cao bouwt voort op veranderingen uit voorgaande jaren zoals een moderne...

Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 feit

Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023 feit

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel de leden van de Sector Arbeidsvoorwaarden van het Verbond van Verzekeraars als de...

Akkoord over Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Akkoord over Cao Verzekeringsbedrijf 2022-2023

Cao-partijen Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn op 6 januari tot een ‘Drie Koningen’-akkoord gekomen voor een nieuwe...

Cao Verzekeringsbedrijf 2021: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Cao Verzekeringsbedrijf 2021: veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

De cao Verzekeringsbedrijf 2021 is gepubliceerd. Hierin zijn de afspraken verwerkt uit het eerder gepubliceerde onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao bouwt voort...

Cao Verzekeringsbedrijf 2021 akkoord

Cao Verzekeringsbedrijf 2021 akkoord

De ledenraadpleging over het cao-onderhandelingsresultaat is afgerond. Zowel het Verbond van Verzekeraars als FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zijn akkoord...

Opgemaakte versie cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

Opgemaakte versie cao Verzekeringsbedrijf beschikbaar

De cao voor het Verzekeringsbedrijf 2020 is opgemaakt. De tekst van de cao is via deze link beschikbaar. In de nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf zijn de cao’s...

Nieuwe pensioenregeling medewerkers  verzekeringsbedrijf

Nieuwe pensioenregeling medewerkers verzekeringsbedrijf

Medewerkers in de verzekeringssector krijgen een nieuwe pensioenvariant. Het Verbond van Verzekeraars spreekt van een sociale innovatie die goed bij deze tijd past. Dit...

Pensioenregeling hindernis op weg naar nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Pensioenregeling hindernis op weg naar nieuwe cao verzekeringsbedrijf

Er is nog geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf, schrijft het Verbond van Verzekeraars op zijn site. Het Verbond: "Op 30 november...

Mogelijk akkoord Cao Verzekeringsbedrijf

Mogelijk akkoord Cao Verzekeringsbedrijf

Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf. In februari kwamen...