Volwassenen gebruiken vaker telefoon in verkeer

Auto stuur en dashboard

"Het is duidelijk dat het aandeel telefoongebruikers in het verkeer hoog blijft en onder volwassenen zelfs toeneemt." Aldus SWOV-onderzoek in opdracht van Interpolis. De Stichting: "De mobiele telefoon zal dan waarschijnlijk ook niet snel uit het verkeer verbannen kunnen worden. Het is daarom waardevol om meer inzicht te krijgen in compensatiestrategieën die worden toegepast en hoe verschillende strategieën zich verhouden tot het ongevalsrisico. Omdat dit kostbaar onderzoek betreft, is het zaak om daarvoor de krachten van verschillende partijen te bundelen."

Interpolis roept verkeersdeelnemers op bewuster aan het verkeer deel te nemen. Adriaan Heino, verkeerspsycholoog bij Interpolis: "Voor je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers is het belangrijk dat je je concentreert op het verkeer en je niet laat afleiden door je telefoon. Mensen zijn te optimistisch en denken dat ze veilig aan het verkeer kunnen deelnemen terwijl ze hun telefoon gebruiken. Dat zien we ook terug in ons onderzoek, waarbij degene die veel vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden, vaker hun telefoon gebruiken in het verkeer."

SWOV heeft in opdracht van Interpolis de vierde meting van de tweejaarlijkse Barometer uitgevoerd. Dit onderzoek is begonnen in 2017 en heeft als doel om de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het Nederlandse verkeer in kaart te brengen.Het  blijkt dat het telefoongebruik in het verkeer onder volwassenen wederom is toegenomen ten opzichte van de vorige metingen. Het aandeel respondenten dat weleens de telefoon in het verkeer gebruikt is gestegen van 72 (2021) naar 75 procent (2023). Ten opzichte van de eerste Barometer uit 2017 is het inmiddels 1,5 keer zo waarschijnlijk geworden dat iemand weleens de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Als er naar volwassenen in specifieke verkeersrollen wordt gekeken, zijn er significante stijgingen te zien in het aandeel fietsers en automobilisten dat weleens de mobiele telefoon in het verkeer gebruikt. Het aandeel voetgangers dat dat weleens doet, is als enige niet significant gestegen.

Online vergaderen zorgelijke ontwikkeling

In 2023 is een tiende, nieuwe handeling met de telefoon uitgevraagd, namelijk het online vergaderen. Het vermoeden dat respondenten sinds de coronapandemie ook in het verkeer online zijn gaan vergaderen lijkt hier te worden bevestigd: bijna een vijfde van de volwassenen blijkt dit weleens te doen. SWOV: "Deze ontwikkeling is zorgelijk omdat respondenten hierdoor langere tijd zowel auditief als visueel worden afgeleid. "

Reactie toevoegen

 
Meer over
Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen twee keer zo vaak betrokken bij verkeersincidenten

Mannen zijn volgens onderzoek in opdracht van Interpolis vaker betrokken bij verkeersongevallen en onveilige verkeersituaties dan vrouwen, die betere en veiligere...

Formule 1-fans maken iets meer brokken dan niet-fans

Formule 1-fans maken iets meer brokken dan niet-fans

Formule 1-fans rijden zelfverzekerder, avontuurlijker dan niet-fans en laten zich minder snel beïnvloeden door externe factoren zoals het weer of een gesprek...

Interpolis roept automobilisten op om bewuster aan het verkeer deel te nemen.

Interpolis roept automobilisten op om bewuster aan het verkeer deel te nemen.

Uit data van Interpolis blijkt dat het aantal autoschademeldingen in 2023 opnieuw licht is toegenomen, met ruim 1.000 claims naar bijna 110.000. Uit aanvullend onderzoek...

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Verbond ondertekent ADAS-convenant

Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft maandag  het ADAS-convenant ondertekend samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars,...

Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter nieuwe divisievoorzitter van Interpolis

Uco Vegter is per 1 september benoemd tot divisievoorzitter van Interpolis. Hij volgt Chantal Vergouw op, die sinds 1 juni lid is van de Raad van Bestuur van...

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW wijst chauffeurs op belang van goede slaap

ABW en HalloSlaap, een initiatief van Movir, slaan de handen ineen om chauffeurs veel bewuster te maken van het belang van goede slaap. Jeroen Meijers, mede-eigenaar...

Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel (Achmea) kondigt pensionering aan

Jack Hommel, directeur bij Achmea en verantwoordelijk voor bediening van de zakelijke markt via Centraal Beheer & Avéro Achmea, heeft zijn pensionering...

Meer verkeersdoden in 2022

Meer verkeersdoden in 2022

In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 147 meer dan in 2021. Daarmee is het aantal verkeersdoden het hoogst sinds 2008. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers...

Chantal Vergouw verlaat Interpolis

Chantal Vergouw verlaat Interpolis

Chantal Vergouw is voorgedragen om per 1 juni toe te treden tot de Raad van Bestuur van KPN. Zij werkt sinds medio 2016 bij Achmea als divisievoorzitter van Interpolis....

Interpolis: meer inbraken tijdens carnaval

Interpolis: meer inbraken tijdens carnaval

Dit carnavalsweekend neemt het aantal inbraken met een kwart toe. Daarmee laten de inbraakcijfers in de carnavalsgemeenten voor het eerst sinds de lockdown weer...