Funderingslabel wel of niet?

Funderingslabel 2020

(Uit katern 'Hypotheken van nu!' in VVP 6-2020) De woningmarkt schudde op haar grondvesten door de proef onlangs met een funderingslabel. Maar hoe zit het nu precies met dat label? En met het nieuwe energielabel en het nieuwe model taxatierapport wonen.

Dit najaar was er veel te doen rond het zogenoemde funderingslabel. Inderdaad – dat was althans de berichtgeving op het moment van schrijven dit artikel - gaat het funderingsrisicorapport van FunderMaps bij het nieuwe model Taxatierapport Woningen worden gevoegd (dit model wordt juli 2021 ingevoerd). Maar dat is iets anders dan sec een funderingslabel.

FunderMaps is een al bestaande applicatie, ontwikkeld door het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). De applicatie toont aan de hand van lokale data funderingsrisicogebieden binnen een gemeente.

KCAF ontwikkelt ook een computermodel op basis van landelijk openbare data. De bijbehorende website, waar op pandniveau het funderingsrisico werd getoond, werd dit najaar getest. KCAF rekende op 50.000 unieke bevragingen in twee maanden. Na twee weken waren er echter al 850.000 (!) unieke bevragingen. Omdat de doelstelling daarmee ruimschoots was behaald, beëindigde KCAF vroegtijdig de testfase. Er waren ook negatieve reacties van woningeigenaren, die soms schrokken van hun als hoog ingeschatte funderingsrisico (terwijl deze inschatting dus niet op lokale data berustte) en de genoemde herstelkosten (gebaseerd op een volledig nieuwe fundering).

De term funderingslabel was inmiddels eigen leven gaan leiden, ook door de in de testfase door KCAF gehanteerde risicocategorieën. KCAF: “Deze categorieen werden door de verschillende media rond de lancering al snel funderingslabels benoemd. Voortbordurend hierop ontstond in de media het beeld dat de funderingslabels verplicht zouden zijn bij taxaties. Dat is een misverstand. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen het computermodel op landelijke niveau (die gebruik maak van alleen landelijke openbare data) en de applicatie FunderMaps die thans al ingezet wordt.”

Onduidelijk is in welke vorm de risico-indicatie terugkomt. KCAF: “Wij gaan opzoek met verschillende partijen en betrokkenen naar een passende ontsluiting die past bij het doel van de website: waakzaamheid voor funderingsproblematiek vergroten. Na evaluatie van de testperiode en verbeteringen aan het model hebben wij meer inzicht in hoe dat doel verder kan worden nagestreefd.”

Het is dus nog even de vraag of het funderingslabel er echt komt en in welke vorm dan precies.

Nieuw model taxatierapport

Meer aandacht voor duurzaamheid is een van de kenmerken van het nieuwe model taxatierapport woonruimte 2021. Taxateurs hanteren dit nieuwe model, ontwikkeld onder leiding van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) vanaf 1 juli volgend jaar.

Het Register: “In het nieuwe rapport (te raadplegen op www.nrvt.nl, red.) is meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning. Consumenten krijgen een indicatie van de bijkomende kosten en risico’s op het gebied van verduurzaming, herstel van onderhoudsachterstand, eventuele funderingsproblematiek en overige bouwkundige gebreken van de woning. Ook kunnen zij nagaan in hoeverre de woning voldoet aan de eisen die het Klimaatakkoord voor de toekomst stelt. Voor geldverstrekkers is de indicatie van bijkomende kosten waardevol. Zij kunnen bij het verstrekken van de hypotheek nagaan of aan alle voorwaarden wordt voldaan en zij krijgen zo beter inzicht in mogelijke financiële risico’s. Bovendien kunnen zij meer maatwerk leveren met een op de consument en woning toegespitst financieringsplaatje.”

De NRVT spreekt van een kwaliteitsslag (taxateurs moeten ook voldoen aan aanvullende opleidingsvereisten om met het nieuwe model te mogen werken). Kwaliteitsverbetering staat hoog op de agenda nadat DNB in een eind 2019 verschenen studie betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van woningtaxaties sterk in twijfel trok. Tijdens het schrijven van dit artikel liep nog onderzoek naar aanleiding van de studie naar een andere inrichting van het taxatieproces.

Hybride taxatie

Verder taxatienieuws: medio volgend jaar worden richtsnoeren van de Europese Bankenautoriteit (EBA) van kracht die het gebruik van modelmatige waarderingen bij het verstrekken van hypothecair krediet inperken.

‘Transparant zijn over leadvergoedingen hoort bij hypotheekadvies van nu!’

Wel toegestaan: een hybride taxatievorm waarbij een modelmatige waardering het uitgangspunt is, die vervolgens door een taxateur wordt gecontroleerd. Als de modelmatige waardering voldoende betrouwbaar is en aan bepaalde criteria voldoet, kan deze controle van afstand worden uitgevoerd. Een bezoek aan de woning is hierbij dus niet altijd noodzakelijk, aldus minister Ollongren in september in haar antwoord op Kamervragen.

Nieuw energielabel

Het energielabel is natuurlijk niet echt nieuw, maar krijgt per 1 januari 2021 een andere opzet. Voor een paar euro een Vereenvoudigd Energielabel via internet is er dan ook niet meer bij.

Een financieel adviseur stuurde ons een mailing door van een energieadviseur over het nieuwe energielabel. “De (voorlopige) consumentenprijs voor energielabels hebben we vastgesteld op 295 euro inclusief btw voor woningen tot 1.000 kubieke meter”, staat er in. Op hetzelfde moment beweerde minister Ollongren tegenover de Tweede Kamer “vanuit de sector informatie te hebben gekregen dat eengezinswoningen ook voor 140 euro exclusief btw kunnen worden opgenomen en geregistreerd”. De minister moest wel met iets komen, omdat ze een Kamermotie voor uitstel van het nieuwe energielabel naast zich neer legde. De Kamer maakt zich onder andere druk over de prijs van het nieuwe label. De minister beloofde plechtig de vinger aan de prijspols te houden. Maar een energieadviseur op locatie, zoals het nieuwe label voorschrijft, iedereen kan bedenken dat dit niet voor paar tientjes kan.

Gaat de geschiedenis zich herhalen? Het Vereenvoudigd Energielabel werd in 2015 bedacht omdat de prijs van een Energie-Index (200 euro) te hoog werd gevonden. Dus wie weet, is het nieuwe energielabel straks ook wel weer in een vereenvoudigde vorm beschikbaar. Ondertussen biedt het nieuwe label ook de financieel adviseur een verdienmodel. De mailing van de energieadviseur bood een leadvergoeding van 35 euro aan. Dus ook als financieel adviseur is er iets aan het nieuwe label te verdienen. Maar u weet het: u dient over de vergoeding wel transparant te zijn naar de klant. Want transparantie, dat hoort bij hypotheekadvies van nu! n

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tussentijds opzeggen? Wel eerst waarschuwen

Tussentijds opzeggen? Wel eerst waarschuwen

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 6-2020) HYPOTHEKEN – Uit de uitspraak die elders op deze pagina is samengevat (GC 2020 -741) blijkt dat een...

Onderzoek naar mogelijk sturende werking informeren over maximale leenbedrag bijna afgerond

Onderzoek naar mogelijk sturende werking informeren over maximale leenbedrag bijna afgerond

Centerdata, Nibud en de Universiteit van Amsterdam doen met subsidie van het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties...

Van Gaal op NN-webinar: dak repareren als de zon schijnt

Van Gaal op NN-webinar: dak repareren als de zon schijnt

Ruim twee derde van de adviseurs denkt dat over vijf jaar de tijd die ze besteden aan advies over nieuwe hypotheekaanvragen en het beheer van bestaande klanten meer...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...

Het staat toch zwart op wit!

Het staat toch zwart op wit!

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) We communiceren steeds meer en sneller. Via de site, mail, apps en wat al niet. Een foutje is...

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In 2014 sluit de consument in deze klacht een hypothecair krediet. Nadien wenst de consument...

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...

Leenruimte tweeverdieners opnieuw verruimd

Leenruimte tweeverdieners opnieuw verruimd

Financiën rekt de leenruimte voor tweeverdieners opnieuw verder op, blijkt uit de internetconsultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021' die het...