Geef tegengas aan margeverkrapping

Bob Klijn 2015

Door margeverkrapping zal ieder assurantiekantoor zich – naast het genereren van omzet – moeten bezighouden met een efficiënte bedrijfsvoering. In het traditionele assurantiekantoor kan dat in hoofdlijnen op twee manieren.

In de eerste plaats door werkzaamheden slimmer te doen. Stel bijvoorbeeld je medewerkers eens de vraag waarom ze hun dagelijkse werkzaamheden nog steeds op dezelfde manier doen. Kan het slimmer? Wat kan een samenwerking met goed geautomatiseerde serviceproviders opleveren?

En kijk bij de inkoop van verzekeringen niet alleen naar prijs en voorwaarden, maar houd ook rekening met de hoeveelheid tijd die jij en je klant kwijt zijn om de verzekering tot stand te laten komen en vervolgens te onderhouden. Zo kun je met minder handjes meer werk aan of, liever nog, met dezelfde FTE meer handel doen. Want met het eficiënter organiseren alleen ben je er nog niet. Je moet wel een plan hebben, om dit vervolgens te gelde te maken.

De tweede manier om naar je marge te kijken is, om goed antwoord te kunnen geven op de vraag: ‘wat doen wij voor welke klant?’ Dat geldt ook voor kantoren die nog uitsluitend op provisie werken. De tijd is voorbij dat je hardwerkende medewerkers op basis van het solidariteitsprincipe iedere klant even veel service bieden. Je moet je klanten durven te vragen of ze bereid zijn voor deze uitgebreide dienstverlening te betalen. Natuurlijk moet je een klant dan wel kunnen uitleggen wat die dienstverlening inhoudt. Want iedere klant die een (aanvullende) nota moet betalen zal vragen: ‘wat doen jullie daar dan allemaal voor?’

Uiteraard zijn er ook kantoren die al met gesegmenteerde dienstverlening en bijbehorende servicecontracten werken. Voor deze kantoren is het zaak om middels een slimme tijdsregistratie te meten of de ingeschatte tijd die men voor de klant in de prijsafspraak heeft ingecalculeerd, ook daadwerkelijk waar wordt gemaakt. Aan de ene kant om het tarief aan de klant te kunnen onderbouwen en aan de andere kant om de eigen marges in de gaten te houden.

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Nut en noodzaak van overnames

Nut en noodzaak van overnames

De afgelopen jaren wordt onze branche overspoeld door fusies en overnames. Groot, groter, grootst, lijkt het credo. Dit geldt zowel aan de kant van de verzekeraars,...

Adviesbureau Robbe winnaar Advies Award 2019

Adviesbureau Robbe winnaar Advies Award 2019

Adviesburo Robbe uit Oosterhout heeft de Advies Award 2019 gewonnen. Paul Robbe ontving de Award en de bijbehorende bloemen en champagne tijdens de vijfde VVP...

Is urenregistratie nodig en hoe zet ik het op?

Is urenregistratie nodig en hoe zet ik het op?

(door Bob Klijn, Herenvest Groep) Het antwoord op deze vraag start met een wedervraag: wat is jouw doel achter het starten met urenregistratie? Is het een controlemiddel...

De ondernemersvisie van... Bob Klijn

De ondernemersvisie van... Bob Klijn

1. Wat zijn de grootste veranderingen voor adviseurs? De eerste golf die we hebben gezien, is dat de toegevoegde waarde van het intermediair op het gebied van administratieve...

Wezenlijke antwoorden voor adviseurs

Wezenlijke antwoorden voor adviseurs

Een relevanter vak als 'financieel adviseur' is er nauwelijks. Adviseurs helpen schade voorkomen, schades herstellen en maken dromen waar. Dichter bij de klant...

Hoe positioneer je je advieskantoor?

Hoe positioneer je je advieskantoor?

Welke rol kies je als adviseur en wat zijn de kritische succesfactoren? Kennis is het toverwoord. Niet de kennis die op de digitale straat ligt, maar de kennis die...

Investeren in kennis om breder te adviseren

Investeren in kennis om breder te adviseren

Als je terugkijkt op een jaar dat net voorbij is, vallen er altijd zaken op die blijven hangen. Vaak zijn dat impactvolle gebeurtenissen, onverwachte wendingen...

Het kantoor van nu

Het kantoor van nu

Toen wij in 1998 de eerste ideeën op papier zetten, voor wat later Herenvest zou worden, was dat voor mij – begin dertiger – als de start van...

Meer en beter klantcontact

Meer en beter klantcontact

De focus zoveel mogelijk op klantcontact, dat is de draai die remco heeres maakt met het door zijn vader opgerichte Heeres Assurantiën in Purmerend (inderdaad:...