Over intenties en consequenties

Fluitist MoneyView

(Pepijn van Kleef, MoneyView, in VVP 01-2022) Kent u ‘de geschiedenis van de steen en de fluit?’, waarin een jongeman een tweetal magische geschenken ontvangt: een steen die angst wegneemt en een fluit die mensen kan betoveren. Gedurende meer dan 800 pagina’s beschrijft Hans Bemman het spoor van vernieling dat de jongen achterlaat als gevolg van alle verkeerde beslissingen die hij neemt bij het inzetten van de magische krachten die hem gegund zijn.

Niet dat de jongen niet deugt, integendeel. Hij heeft juist de allerbeste bedoelingen. Het lukt hem alleen maar niet om de consequenties te overzien van zijn intenties. Om een voorbeeld te noemen: hij denkt de bewoners van een dorpje te helpen door met behulp van zijn magische geschenken een veedief gevangen te nemen, keert na een tijdje terug in het dorpje en treft hier alleen rokende ruïnes aan. De paar nog levende dorpsbewoners zijn ziedend en wanhopig. Ze slaan hem net niet dood en schoppen hem met pek en veren het dorp uit.

De jongeman is diep beledigd en bedroefd. Hij had het allemaal zo goed bedoeld, maar krijgt alleen maar stank voor dank. Alleen… had hij het van tevoren gevraagd, dan hadden de dorpelingen hem gesmeekt om de veedief vooral met rust te laten. Zij wisten natuurlijk dat de veedief de zoon was van een baron die de gevangenschap van zijn zoon niet over zijn kant zou laten en op een verschrikkelijke manier wraak zou nemen. Die paar gestolen geiten hadden ze er graag voor over om véél erger te voorkomen.

Eerst even nadenken

Zo zie je maar: de beste intenties kunnen de verschrikkelijkste consequenties hebben als je niet éérst even nadenkt over wat je gaat doen. Of van te voren even overlegt met de betrokkenen en rekening houdt met hun belangen. Als je de aan jou geschonken magische krachten gebruikt om de wereld alléén maar aan jouw eigen overtuigingen aan te passen, zul je zien dat je die wereld meer kwaad dan goed berokkent en dat je jezelf op den duur zo onmogelijk maakt dat die wereld je niet meer wil hebben. Hoe goed je intenties ook zijn.

Laat ik dit voorop stellen: ik heb de mensen die werken bij zowel onze wetgever als onze toezichthouders bijzonder hoog zitten. Wij spreken ze regelmatig en zonder uitzondering gaat het om hoogintelligente en superintegere mensen die met de allerbeste intenties de belangen van de burger en (heus, echt waar!) die van onze sector proberen te beschermen. Maar ook zij hebben te maken met de steen en de fluit.

Zo werden met de allerbeste bedoelingen de uitvaartverzekeringen onder de complexe producten geschaard en aldus onder het provisieverbod gebracht. De bedoeling was om de consument te beschermen tegen de inderdaad hier en daar uit de hand gelopen provisies die werden vergoed voor advisering over uitvaartverzekeringen. Het gevolg is nu alleen wel dat geen consument meer een (onafhankelijk) advies over een uitvaartverzekering krijgt, omdat het niet uit te leggen is dat er voor een premie van tien euro in de maand 150 euro advieskosten moeten worden betaald. Het onderling vergelijken van uitvaartverzekeringen is bij gevolg nergens meer mogelijk, waardoor geen consument in Nederland meer weet of hij het best passende product heeft voor zijn situatie en of hij misschien niet teveel betaalt voor zijn verzekering.

Provisietransparantie

Ook de flitskredieten werden met de allerbeste bedoelingen aangepakt. Het kwaadaardige zusje van het doorlopende krediet werd met zeer strenge nieuwe leeneisen buitengewoon effectief van de markt verbannen. Het gevolg was alleen wel dat het voor banken door al die nieuwe eisen niet langer mogelijk was om de ‘gewone’ doorlopende kredieten in de lucht te houden. De consequentie is dat een groep consumenten óf helemaal niet meer in aanmerking komt voor een tijdelijke kredietlijn óf is aangewezen op een veel in veel gevallen duurdere en minder flexibele persoonlijke lening…

‘De beste intenties kunnen de verschrikkelijkste consequenties hebben’

Onze wetgever en toezichthouders hebben met de allerbeste bedoelingen het volgende dossier in voorbereiding: actieve provisietransparantie vóóraf bij schadeverzekeringen. Een gróót goed, transparantie, zal MoneyView alleen maar beamen. Met de intentie om de consument vooraf te informeren over de kosten van zijn verzekeringen is echt helemaal niets mis. Maar ik hoop dat ze ‘De geschiedenis van de steen en de fluit’ dit keer wel gelezen hebben.

Reactie toevoegen

 
Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Verzekeringen winnen opnieuw DIL-strijd

Uit DIL-onderzoek van MoneyView blijkt dat in polissen de stijgende marktrentes sneller worden doorberekend dan in de bancaire tegenhangers. Het bureau: “De...

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

MoneyView in VVP 5-2023: nieuwe pijnlijke dossiers

In de nieuwe VVP (5-2023) staat Martin Koot van MoneyView stil bij de weer opgelaaide woekerpolisaffaire en nieuwe pijnlijke dossiers. Koot merkt op dat financieel...

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

Let op: deze column is moeilijk leesbaar

(Martin Koot, MoneyView, in VVP 5-2023) En ineens zijn ze weer in het nieuws: woekerpolissen! Eind september deed het Gerechtshof Den Haag uitspraak in het hoger...

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

Pensioen en de onwil om het te willen begrijpen

(Dion van der Mooren van MoneyView in VVP 4, 2023) Het heeft even geduurd, maar de nieuwe pensioenwet (Wtp) is eindelijk aangenomen. Een van de gevolgen van deze...

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

MoneyView: hypotheken meer geschikt voor verduurzaming

Steeds meer geldverstrekkers passen hun producten aan om verduurzaming te vergemakkelijken en te stimuleren, zo blijkt uit het Special Item Hypotheken van MoneyView. Het...

Wij zijn nog lang niet overbodig

Wij zijn nog lang niet overbodig

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 4) Al dertig jaar is MoneyView in de financiële sector de noodzakelijke luis in de pels. MoneyView werd opgericht om...

Terug naar de schoolbank

Terug naar de schoolbank

(Peter Post, MoneyView, in VVP 3, 2023) Actieve provisietransparantie moet van de afdeling advies van de Raad van State terug naar de tekentafel van het kabinet....

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

Verzekeraars geven niet allemaal dezelfde korting voor de opgebouwde schadevrije jaren, waardoor de meest voordelige autoverzekering na een paar jaar helemaal niet...