Steeds groener

lampje in gras (groene energie)

(Uit katern 'Hypotheken van nu!' in VVP 6-2020) Tik op internet in ‘groene verzekering’ en je krijgt vooral groene kaarten te zien… dan is de hypotheeksector veel en veel verder met het mogelijk maken van verduurzaming.

We noemen een paar recente ontwikkelingen. Zoals het mislukken (daar ziet het nu tenminste naar uit) van gebouwgebonden financiering, nota bene een van de paradepaardjes van het kabinet bij het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen. Gebouwgebonden financiering blijkt in de praktijk lastig te verwezenlijken. Minister Ollongren: “In het wetgevingstraject is het niet mogelijk gebleken om het uitgangspunt van volledig automatische overgang van de financiering van eigenaar op eigenaar te realiseren. Dit volgt uit Europese en nationale wet-en regelgeving rond kredietverlening en de rechten van consumenten en de zorgplicht die kredietverstrekkers hebben. De overdraagbaarheid van het product zorgt bovendien voor een complexer product, hogere ontwikkel-en operationele kosten, een hoger renterisico en duurdere funding. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat de verdere ontwikkeling en aanbieding van de gebouwgebonden financiering (vooralsnog) in het publieke domein moet plaatsvinden. Ik heb het Nationaal Warmtefonds daarom gevraagd te bezien onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden.” We gaan het zien.

Woonlasten-principe

Er is sprake – dat vinden althans AFM en DNB – van een spanningsveld tussen voorkomen van overkreditering en bijlenen voor verduurzaming. Triodos Bank ziet een oplossing in het verantwoord en eventueel geleidelijk aanpassen van de leennormen naar een woonlastenprincipe. De bank: “De maximale leencapaciteit moet ons inziens gebaseerd worden op basis van de optelsom van de genormeerde energie-plus hypotheeklasten. Een eigenaar van een duurzame woning kan meer lenen door ruimte in het besteedbaar inkomen en een eigenaar met een minder duurzame woning kan minder lenen.”

De benadering mag het probleem van overkreditering oplossen, zij draagt niet bij aan verduurzaming. Het probleem is immers dat mensen moeten bijlenen om überhaupt te kunnen verduurzamen. Mensen die geen huis kunnen betalen dat al verduurzaamd is, komen in de Triodos-aanpak op achterstand te staan. En dat is het laatste dat het kabinet wil, want dat wil juist dat zoveel mogelijk huizen verduurzaamd worden. Het kabinet heeft er daarom zelfs geen moeite mee dat mensen hun hypotheek via execution only zónder kennis en ervaringstoets verhogen om te verduurzamen!

Energiebespaarhypotheek

Huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming kunnen vanaf 2021 de energiebespaarhypotheek afsluiten als zij niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Zo kunnen, aldus het kabinet, eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte toch hun woningen verduurzamen en zo meedoen in de energietransitie. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds.

Als dat maar goed gaat, denkt onder meer de AFM. Volgens minister Ollongren valt het risico wel mee: “De energiebespaarhypotheek gaat uit van betalen naar draagkracht, met een periodieke draagkrachtmeting. Wanneer de woningeigenaar gedurende de looptijd van de financiering zijn woning verkoopt, wordt de uitstaande schuld aan het Warmtefonds, na de betaling van hypotheekverstrekkers die voorgaan, voor zover mogelijk voldaan uit de opbrengst van de woningverkoop. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt de restschuld kwijtgescholden. Wanneer aan het einde van de looptijd van de financiering nog een schuld openstaat, wordt deze ook kwijtgescholden. Op deze manier blijft een woningeigenaar niet met een restschuld aan het Warmtefonds zitten.” n

Reactie toevoegen

 
Het staat toch zwart op wit!

Het staat toch zwart op wit!

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) We communiceren steeds meer en sneller. Via de site, mail, apps en wat al niet. Een foutje is...

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Betaald) advies of (gratis) onderhoud?

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In 2014 sluit de consument in deze klacht een hypothecair krediet. Nadien wenst de consument...

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

Hypotheekadviseur stelt lang niet altijd vraag over studieschuld

De helft van de hypotheeksluiters onder de 34 jaar krijgt van de adviseur geen vraag over een studieschuld.  Bijna een kwart van de adviezen aan klanten jonger...

Leenruimte tweeverdieners opnieuw verruimd

Leenruimte tweeverdieners opnieuw verruimd

Financiën rekt de leenruimte voor tweeverdieners opnieuw verder op, blijkt uit de internetconsultatie 'Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021' die het...

Acceptatiecriteria hypotheken en bedrijfskredieten aangescherpt

Acceptatiecriteria hypotheken en bedrijfskredieten aangescherpt

In een door DNB gehouden enquête onder de Nederlandse banken geven zij aan de acceptatiecriteria voor woninghypotheken en leningen aan ondernemingen in het...

Hoffelijk lanceert online game Operation Earth

Hoffelijk lanceert online game Operation Earth

Hoffelijk heeft de online game Operation Earth: Point of no return geïntroduceerd. De game draagt bij aan meer bewustwording over duurzaamheid en kan worden...

Verduurzaming Zwitserleven-fondsen afgerond

Verduurzaming Zwitserleven-fondsen afgerond

De recente aanpassing van het beleggingsbeleid van het Wereld Aandelenfonds en het Index Wereld Aandelenfonds maakt dat alle Zwitserleven Lifecycles nu volledig...

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

Boze OvFD: minister zegt impliciet dat advies duur is

"De minister wil de kennis- en ervaringstoets voor het verhogen van de hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen laten vervallen. Afsluiten zonder advies wordt daarmee...

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...