Steeds groener

lampje in gras (groene energie)

(Uit katern 'Hypotheken van nu!' in VVP 6-2020) Tik op internet in ‘groene verzekering’ en je krijgt vooral groene kaarten te zien… dan is de hypotheeksector veel en veel verder met het mogelijk maken van verduurzaming.

We noemen een paar recente ontwikkelingen. Zoals het mislukken (daar ziet het nu tenminste naar uit) van gebouwgebonden financiering, nota bene een van de paradepaardjes van het kabinet bij het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen. Gebouwgebonden financiering blijkt in de praktijk lastig te verwezenlijken. Minister Ollongren: “In het wetgevingstraject is het niet mogelijk gebleken om het uitgangspunt van volledig automatische overgang van de financiering van eigenaar op eigenaar te realiseren. Dit volgt uit Europese en nationale wet-en regelgeving rond kredietverlening en de rechten van consumenten en de zorgplicht die kredietverstrekkers hebben. De overdraagbaarheid van het product zorgt bovendien voor een complexer product, hogere ontwikkel-en operationele kosten, een hoger renterisico en duurdere funding. Ik ben daarom tot de conclusie gekomen dat de verdere ontwikkeling en aanbieding van de gebouwgebonden financiering (vooralsnog) in het publieke domein moet plaatsvinden. Ik heb het Nationaal Warmtefonds daarom gevraagd te bezien onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden.” We gaan het zien.

Woonlasten-principe

Er is sprake – dat vinden althans AFM en DNB – van een spanningsveld tussen voorkomen van overkreditering en bijlenen voor verduurzaming. Triodos Bank ziet een oplossing in het verantwoord en eventueel geleidelijk aanpassen van de leennormen naar een woonlastenprincipe. De bank: “De maximale leencapaciteit moet ons inziens gebaseerd worden op basis van de optelsom van de genormeerde energie-plus hypotheeklasten. Een eigenaar van een duurzame woning kan meer lenen door ruimte in het besteedbaar inkomen en een eigenaar met een minder duurzame woning kan minder lenen.”

De benadering mag het probleem van overkreditering oplossen, zij draagt niet bij aan verduurzaming. Het probleem is immers dat mensen moeten bijlenen om überhaupt te kunnen verduurzamen. Mensen die geen huis kunnen betalen dat al verduurzaamd is, komen in de Triodos-aanpak op achterstand te staan. En dat is het laatste dat het kabinet wil, want dat wil juist dat zoveel mogelijk huizen verduurzaamd worden. Het kabinet heeft er daarom zelfs geen moeite mee dat mensen hun hypotheek via execution only zónder kennis en ervaringstoets verhogen om te verduurzamen!

Energiebespaarhypotheek

Huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming kunnen vanaf 2021 de energiebespaarhypotheek afsluiten als zij niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Zo kunnen, aldus het kabinet, eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte toch hun woningen verduurzamen en zo meedoen in de energietransitie. De lening wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds.

Als dat maar goed gaat, denkt onder meer de AFM. Volgens minister Ollongren valt het risico wel mee: “De energiebespaarhypotheek gaat uit van betalen naar draagkracht, met een periodieke draagkrachtmeting. Wanneer de woningeigenaar gedurende de looptijd van de financiering zijn woning verkoopt, wordt de uitstaande schuld aan het Warmtefonds, na de betaling van hypotheekverstrekkers die voorgaan, voor zover mogelijk voldaan uit de opbrengst van de woningverkoop. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt de restschuld kwijtgescholden. Wanneer aan het einde van de looptijd van de financiering nog een schuld openstaat, wordt deze ook kwijtgescholden. Op deze manier blijft een woningeigenaar niet met een restschuld aan het Warmtefonds zitten.” n

Reactie toevoegen

 
Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

Geen verdere aanscherping hypotheekregels

Geen verdere aanscherping hypotheekregels

"Ik zie op dit moment geen aanleiding voor een verdere aanscherping van de hypotheekregels. Wel zal ik de ontwikkeling van de LTV en LTI monitoren." Aldus minister...

Aantal hypotheekaanvragen eerste kwartaal beter dan verwacht

Aantal hypotheekaanvragen eerste kwartaal beter dan verwacht

Het aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal 2019 minder gedaald dan was verwacht, aldus De Hypotheekshop. Ten opzichte van de eerste drie maanden 2018...

Oversluitmarkt sterk gegroeid in 2018

Oversluitmarkt sterk gegroeid in 2018

Voor het eerst sinds de crisis daalde in 2018 het aantal verstrekte hypotheken. Het totale marktvolume over 2018 bereikte desondanks een recordomzet van 106 miljard...

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

Toetsrente hypotheken onveranderd vijf procent

De AFM heeft de toetsrente voor het tweede kwartaal van 2019 ongewijzigd vastgesteld op vijf procent. Elk kwartaal bepaalt de AFM de toetsrente voor hypotheken met...

Banken kijken scherper naar reserveringen VvE en toestand fundering

Banken kijken scherper naar reserveringen VvE en toestand fundering

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept consumenten op extra terughoudend te zijn met de aankoop van een woning zonder het voorbehoud dat...

Allianz betreedt markt van hypotheken zonder NHG

Allianz betreedt markt van hypotheken zonder NHG

Allianz Hypotheek biedt vanaf nu ook hypotheken aan die buiten de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hiermee bedient Allianz een nieuwe groep consumenten...

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

Bank hoeft spaarsaldo niet mee te rekenen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN  Geldverstrekker en consument zijn bij het aangaan van de hypothecaire geldlening overeengekomen dat bij verkoop van...

Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - De adviseur dient een aanvraag voor een hypothecaire lening in bij een geldverstrekker die geen particuliere erfpacht accepteert....

Ex mag tekenen voor renteverlenging

Ex mag tekenen voor renteverlenging

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - In deze klacht staat centraal de vraag of het voorstel tot renteverlenging door beide partners moet worden geaccepteerd....