Verduurzaming loont

Kees Dullemond 2023

(Kees Dullemond, van INSVER in VVP 2) Verduurzamen start met het vergaren van kennis. Over wat het is én wat je kunt doen. Dat is een belangrijke reden voor Kees Dullemond om INSVER in het leven te roepen. Verder is er vooral meer samenwerking nodig. INSVER is een onafhankelijk kenniscentrum in duurzaamheid in de verzekeringsbranche. Werken aan duurzaamheid doe je omdat de klanten en omgeving er om vragen en omdat het loont voor je bedrijf.

Welke invloed heeft wet- en regelgeving rond verduurzaming?

Er is inmiddels veel informatie bekend over duurzaamheid, klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Toch is informatie alleen niet genoeg. Starten met het ‘zijn’ van de verandering die je graag wilt zien én goede samenwerking zorgt voor een versnelling van de verduurzaming in onze branche. Je merkt dat regelgeving een belangrijke stok achter de deur is om klimaat en regelgeving topprioriteit te maken. De politiek, DNB en AFM spelen hierin een belangrijke rol. Vaak als we niet anders kunnen, dan starten we met veranderen en komen we in beweging. De nieuwe regels rondom duurzaamheidsrapportages zijn een aanzet om die beweging aan te wakkeren vanuit regelgeving.

Waarom zou een assurantiekantoor het onderwerp duurzaamheid eigenlijk omarmen?

Wat we ons meer mogen beseffen is dat wie tijdig deze handschoen oppakt en een voortrekkersrol aanneemt, de winnaar is van morgen. Door duurzaamheid te omarmen en niet te wachten op wetgeving, winnen we tijd. Duurzaamheid loont en zal spoedig de standaard zijn binnen onze branche. De klant wil straks alleen nog maar zakendoen met duurzame partijen. Transparantie is daarin cruciaal om greenwashing te voorkomen. Te allen tijde moeten wij binnen onze branche vertrouwen uitstralen, gedegen te werk gaan en helderheid bieden aan onze klanten en onze eigen onderneming. De stap naar duidelijke en echte ‘duurzame verzekeringsproducten’ is daarin een mooie kans waarin we kunnen tonen wie we zijn en wat ons vak waard is. INSVER wil adviseurs in de actiemodus helpen om die rol op te pakken. De hele keten verduurzaamt en je kan nu eenmaal niet achterblijven richting je klant. Dit maakt dat het loont om mee te gaan in deze trend en het maakt je bedrijf toekomst bestendig.

Duurzaamheid is een ontzettend breed begrip; waar kun je als bedrijf beginnen?

Werken aan een mooiere wereld voor toekomstige generaties kan op veel terreinen. Bij INSVER zijn de SDG’s een inspiratiebron en een houvast van waaruit we tips en tools ontwikkelen. We kijken ook sterk naar het People, Planet, Profit model maar het kan soms denk ik ook veel simpeler. Verwoord eens voor jezelf wat je onder duurzaam verstaat. Ik omschrijf het als: “Een lang leven en aardig en netjes met elkaar en de natuur omgaan.” Duurzaamheid wordt door bedrijven geassocieerd met: toekomstige generaties, mooie wereld,

Duurzaamheid loont voor assurantiekantoren!

 • Kosten (van energie) verlagen
 • Meer klantcontact: advisering van verzekeringen
 • Versterking van de klantrelatie

 

 • Vergroot aantrekkelijkheid als werkgever voor medewerkers
 • Duurzaam ondernemerschap vergroot toekomstbestendigheid van het bedrijf

Wat een assurantiekantoor aan insver heeft!

 • INSVER maakt het grote onderwerp duurzaamheid klein en biedt concrete hulpmiddelen waarmee een kantoor morgen aan de slag kan.
 • Een maandelijkse nieuwsbrief over duurzaamheid en actualiteiten
 • Toegang tot het kennisportaal: een digitale bibliotheek over duurzaamheid en de verzekeringsbranche: artikelen, boeken en studies
 • Diverse praktische checklists over onder meer duurzaam advies, duurzaamheid en strategie en circulariteit
 • Twee verschillende CO2 voetafdruk calculators waarmee de CO2-uitstoot van een assurantiekantoor berekend kan worden
 • Webinars, opleidingen en themabijeenkomsten

Wat een assurantiekantoor kan doen aan duurzaamheid!

 • Informatie tot je nemen
 • Schrijf op 1 A-viertje wat duurzaamheid voor jou betekent
 • Ga in gesprek met je medewerkers
 • Bereken met een CO2-calculator de uitstoot van je eigen bedrijf
 • Neem in het gesprek met de klant duurzaamheid mee
 • Kijk eens wat andere assurantiekantoren al doen
 • Ga in gesprek met je verzekeraars
 • Verdiep je in duurzaam schadeherstel: repareren in plaats van vervangen

energie, klimaat, biodiversiteit, hergebruik, etcetera. Maar ook met kosten, complex, te laat, duur, etcetera. Mijn tip zou zijn eens op een A-viertje jouw woorden over duurzaamheid op te schrijven en vervolgens wat je er mee wilt in je bedrijf.

Welke rol kan de verzekeringsbranche spelen bij de energie- en klimaat transitie?

De samenleving staat voor een energie-, klimaat- en duurzaamheidstransitie. Wetgeving is er op gericht dat Nederland in 2050 CO2-neutraal is en een circulaire economie heeft. Dat is nog een heel eind weg. Maar belangrijk is je ook te realiseren dat deze transitie eigenlijk sinds 1990 (en zelfs al daarvoor) is begonnen. We moeten nu in beweging komen als verzekeringsbranche. Om twee belangrijke redenen. Allereerst kunnen alle bedrijven in de branche CO2-neutraal worden en zelf veel doen om te verduurzamen. Daarmee draag je bij aan het beperken van de opwarming van de aarde en dus draag je bij aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Een andere reden noem ik de verzekerbaarheid van de verduurzaming. Om heel Nederland CO2-neutraal te krijgen, moeten er nieuwe activiteiten ondernomen worden die de transitie ondersteunen. Als we die snel en makkelijk verzekeren kan dus de transitie sneller gerealiseerd worden. Met producten, verstand van zaken en de wil om te verzekeren kunnen verzekeraars en adviseurs hier op inspelen.

Dat klinkt heel mooi, maar hoe kunnen we dit dan aanpakken?

Het is een hele lange weg. Stil blijven zitten en toekijken met de gedachte “ik kan hier niets aan doen” werkt niet. Het allerbelangrijkste is: kom in beweging, door kleine stapjes te zetten. Daarbij moeten we ons realiseren dat niemand dit alleen kan. Je kent het gezegde: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Adviseurs en verzekeraars mogen meer met elkaar in gesprek gaan, simpelweg omdat ze elkaar nodig hebben. En adviseurs kunnen meer in gesprek gaan met hun klanten door in het adviesproces het onderwerp duurzaamheid een plek te geven.

‘Door duurzaamheid te omarmen en niet te wachten op wetgeving, winnen we tijd’

Oké, we gaan met elkaar en met de klanten in gesprek. Zitten die klanten daar op te wachten dan?

Adviseurs en verzekeraars bedienen gezamenlijk 8,1 miljoen huishoudens in Nederland en ruim twee miljoen bedrijven en zzp’ers. Elk gezin en elk bedrijf en elke organisatie kan beter functioneren en heeft meer continuïteit door verzekerd te zijn. Zij allen moeten ook een klimaattransitie doormaken waardoor er ook meer vraag en behoefte ontstaat voor ondersteuning. De verzekeringsbranche maakt dit mede mogelijk. De adviseurs spelen hierin een cruciale rol: zij hebben het contact met de klant en weten wat er speelt. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer burgers en bedrijven een actieve rol verwachten van hun financieel adviseurs op het gebied van duurzaamheid.

Hoe zit het met al die verhalen over CO2-uitstoot verminderen. En, wat kan een assurantiekantoor hiermee?

De opwarming van de aarde is een groot probleem. Overstromingen, branden, hevigere stormen en dergelijke zijn het gevolg. De grote boosdoener in dit verhaal is de hoge CO2-uitstoot. Die komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. De grootste stap die we kunnen zetten is als branche er voor te zorgen dat onze CO2-uitstoot naar nul gaat. Elk bedrijf in de verzekeringsbranche kan zijn CO2-uitstoot berekenen en vervolgens een plan van aanpak maken om dat te reduceren. En weet je wat zo mooi is: als assurantiekantoren goed weten hoe die CO2-reductie werkt, kunnen ze ook al hun bedrijfsmatige klanten veel beter ondersteunen op dit gebied.

Het klinkt bijna alsof dit van vandaag op morgen te realiseren is. Maar duurzaamheid is toch veel meer een (ontdekkings)tocht van de lange adem?

Het is niet altijd even zichtbaar wat er gebeurt in dit verduurzamingsproces. Een helder perspectief ontbreekt. En het ligt zo ver in de toekomst; wie heeft er nu een beeld van hoe de wereld er uit ziet in 2050? Het is daarom moeilijk om te zien wat de bijdrage van jou als individu of bedrijf is. Wat voor impact kan ik maken? Door met elkaar ideeën op te doen, in gesprek te gaan en in beweging te komen, ontstaat er zicht op de weg die we willen bewandelen. Duurzaamheid is geen concurrentieel onderwerp. Daarom wil INSVER een onafhankelijk platform zijn waar de gehele branche gebruik van kan maken. Werken aan een mooiere samenleving doen we voor en met elkaar. Ik spreek de wens uit dat het onderwerp duurzaamheid de verbinding tot stand brengt tussen belangenorganisaties, financieel adviseurs gevolmachtigde agenten, verzekeraars en alle andere belangrijke partijen. Als we met z’n allen vanaf vandaag allemaal kleine stapjes zetten, zijn we over twee jaar al een heel stuk op weg.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Het MVO-overleg

Het MVO-overleg

(Björn Jalving in Ken je vak! in VVP 3, 2023) Wat er voor mij in het afgelopen jaar het meest veranderd is op het gebied van duurzaamheid is de verankering...

SAR organiseert themadagen over duurzaamheid

SAR organiseert themadagen over duurzaamheid

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) organiseert op 18 en 25 oktober in Oud London in Zeist themadagen over duurzaamheid. Hoe kan de adviseur een concrete...

Podcast Kees Dullemond over cruciale rol verzekeringen in verduurzaming

Podcast Kees Dullemond over cruciale rol verzekeringen in verduurzaming

Kees Dullemond van INSVER (hét instituut voor verduurzaming in de verzekeringsbranche) is te gast in aflevering 70 van de Duurzame Podcast.  In deze...

SUREbusiness: hoogste tijd voor daden in duurzaamheid

SUREbusiness: hoogste tijd voor daden in duurzaamheid

"Praat eens wat minder over het belang van duurzaamheid en voeg de daad bij het woord”, aldus Levent Türkmen van SUREbusiness, dat recent de mijlpaal...

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 4)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 4)

Meer dan dertig praktijksessies biedt het VIP Congres ACT NOW! van VVP en Contactgroep Automatisering op 4 juli. In een aantal berichten op de VVP-site geven we...

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

VVP-poll: 'specialisme is de toekomst van het onafhankelijk adviesvak'

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) stelt in de jongste ‘Marktflitsen Intermediaire Adviesmarkt’ dat startende advieskantoren steeds...

VVP-poll: 'Adviesmarkt omarmt verduurzamingstools INSVER'

VVP-poll: 'Adviesmarkt omarmt verduurzamingstools INSVER'

Alle leden van de NVGA zijn gedurende een jaar automatisch aangesloten bij INSVER, het kennisplatform over duurzaamheid in de verzekeringsbranche, aldus een bericht...

Te druk voor duurzaamheid?

Te druk voor duurzaamheid?

(Björn Jalving van Turien & Co. in katern Ken je vak! in VVP 1, 2023) Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied van duurzaamheid? Helaas heb ik de achtste...

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Workshop INSVER: minder CO2-uitstoot begint bij jezelf

Reduceren van je CO2-uitstoot is belangrijker dan compenseren. Meten is weten. De meeste winst is te behalen door kritisch te zijn bij je inkoop als kantoor. Betrek...

INSVERdaad!

INSVERdaad!

(Paul Burger, Ansvar/Ideële Verzekeringen, in Ken je vak! VVP 06-2022) In mijn column van september, ‘Groene handjes en voetjes’, gaf ik wat voorbeelden...