Wijzigingen assurantiebelasting per 1-1-2022

rekenmachine, algmeen beeld

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4-2021) Met ingang van 1 januari 2022 zijn ook adviseurs die zowel provisie als een directe klantvergoeding (bijvoorbeeld een abonnement) ontvangen verplicht om over deze aanvullende beloning assurantiebelasting af te dragen. Het is belangrijk na te gaan of deze wijziging gevolgen heeft voor jou.

De Belastingdienst was eerst van plan de wijziging al per 1 juli 2020 door te voeren. Nadat dit voornemen bekend werd, hebben we er vanuit Adfiz voor gepleit om deze datum uit te stellen. We hebben aangegeven dat adviseurs de tijd moeten krijgen om eventuele aanpassingen door te voeren. Maar ook om de communicatie hierover met klanten goed en tijdig vorm te kunnen geven. De Belastingdienst heeft dit pleidooi ter harte genomen en eind 2020 aangegeven de wijzigingsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2022.

Om adviseurs zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wijziging en ze te helpen bij het doorvoeren ervan, is in het eerste kwartaal van dit jaar een kennisportaal Assurantiebelasting ontwikkeld.

Assurantieadviseurs krijgen hier antwoord op vier vragen:

1. Ben ik belastingplichtig voor de assurantiebelasting?

Zoals hierboven al aangegeven verandert er alleen iets voor je als je voor de bemiddeling van schadeverzekeringen, van je klant zowel provisie als een aanvullende beloning ontvangt. Ontvang je geen provisie en haal je je inkomsten uitsluitend uit abonnementen, dan draag je daarover al assurantiebelasting af en verandert er niets. Hetzelfde is het geval als je uitsluitend op basis van provisie werkt; de verzekeraar zorgt dan voor de aangifte en afdracht over de premie inclusief provisie.

2. Over welke producten en diensten moet ik assurantiebelasting afdragen?

Je bent belastingplichtig voor verzekeringen en daarmee samenhangende diensten waarvan het risico zich in Nederland bevindt. Echter, een groot aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting. Denk dan aan levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en transportverzekeringen. Voor verzekeringen die dekking bieden tegen verschillende op zichzelf staande risico’s tegen betaling van één premie (zogenaamde samengestelde verzekeringen, bijvoorbeeld een reisverzekering), geldt vrijstelling van assurantiebelasting voor het deel dat betrekking heeft op de vrijgestelde verzekering.

3. Hoe bereken ik de verschuldigde assurantiebelasting?

De hoogte van de assurantiebelasting is op dit moment 21 procent. Voor de berekening van de afdracht over niet-vrijgestelde verzekeringen zal dit geen problemen opleveren. Dat is anders in het geval de afdracht moet worden berekend over een fee of servicevergoeding. Deze heeft namelijk meestal betrekking op verschillende producten c.q. verzekeringen waardoor het bedrag aan verschuldigde assurantiebelasting niet altijd eenvoudig is te berekenen. Daarom mag de verschuldigde assurantiebelasting ook op klant- of kantoorniveau berekend worden.

4. Hoe draag ik assurantiebelasting af?

Wil je voor de eerste keer assurantiebelasting afdragen, dan moet je je eerst registeren bij de Belastingdienst. Op basis hiervan bepaalt de Belastingdienst of je belastingplichtig bent. Is dat het geval kun je aangifte assurantiebelasting doen.

Meer informatie over wie assurantiebelasting moet afdragen, een overzicht van verzekeringen die zijn vrijgesteld, op welke wijzen assurantiebelasting mag worden toegerekend en waar je je kunt registreren voor het afdragen van assurantiebelasting vind je in ons kennisportaal Assurantiebelasting: www.adfiz.nl/dossiers/assurantiebelasting-en-btw/ assurantiebelasting

Partner van dit artikel
Adfiz

Adfiz

Ondernemers in financiële dienstverlening opereren in een markt die voortdurend in beweging is. Wetgeving, ketenvraagstukken, innovatie en digitalisering, en klanten die steeds meer waarde verlangen. Adfiz is de branchevereniging voor onafhankelijk financieel adviseurs die ondernemers helpt effectief en efficiënt hun positie in te nemen. Belangenbehartiging, kennis en kwaliteit staan daarbij...

Reactie toevoegen

 
Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

Duurzaamheid is licence to operate voor adviseurs

“Duurzaamheid is de licence to operate voor financieel adviseurs, zelfs als je er persoonlijk niet veel mee op hebt. Klanten vragen er namelijk steeds meer...

Adviseurs van de toekomst

Adviseurs van de toekomst

(Adfiz in VVP 3-2022) Adfiz heeft een lange historie om de generatie ondernemers en managers van de toekomst bij elkaar te brengen. De groep ‘onder veertig’...

SFDR-regels aangescherpt

SFDR-regels aangescherpt

(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2022) Sinds maart 2021 gelden er Europese regels voor beleggingsadviezen en informatieverschaffing over duurzaamheid van bepaalde financiële...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 8)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 7)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Adfiz: Marc van Westerlaak opvolger Martin Holleman

Marc van Westerlaak start per 1 juli als adviseur Public Affairs en Beleid bij Adfiz. Hij vervangt daarmee Martin Holleman die de vereniging medio juli na bijna...

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Jaap Meijers erelid van Adfiz

Tijdens de ALV van Adfiz zijn twee leden geëerd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Het gaat om Jaap Meijers (Meijers, Amstelveen) en Sijtze Faber...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 6)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 5)

Praktijksessies innovatie-event 5 juli nader belicht (deel 5)

Het VVP Innovatie Platform (VIP) organiseert op 5 juli samen met de Stichting Contactgroep Automatisering het VIP-Event Be the change!, het grootste Fin- &...

Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Adfiz: écht werk maken van financiële fitheid

Maak écht werk van financiële fitheid, waarbij de focus moet zijn op een integrale aanpak. Dat stelde Adfiz-voorzitter Roger van der Linden tijdens de...