Advies kan duurzaam gedrag verbeteren

Adfiz Joerie van Looij 2023

(Joerie van Looij, Adfiz, in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzame ontwikkeling is één van de grote uitdagingen waar we voor staan. Succes hierin vraagt om betrokkenheid en actie van iedereen. Of het nu gaat om veranderde ambities, noodzakelijke investeringen of gewenste gedragsaanpassingen, we gaan andere afwegingen en keuzes maken. Advies speelt een grote rol bij het maken van keuzes. Zeker als het gaat om onze toekomst. Bovendien hebben financieel adviseurs de persoonlijke relatie en het vertrouwen om mensen en bedrijven te kunnen begeleiden naar duurzamere keuzes.

Onderzoek na onderzoek heeft aangetoond dat advies het financieel gedrag van mensen verbetert. Dat voedt de overtuiging dat adviseurs ook het duurzaam gedrag van mensen kunnen verbeteren. Adviseurs zien die rol en willen die ook graag pakken. In het onderzoek onder financieel adviseurs van de HAN University of Applied Sciences zag 82 procent een pro-actieve rol voor de adviseur om te adviseren over duurzame ontwikkeling. Adfiz is daarom vorig jaar gestart met haar werkprogramma Duurzame Ontwikkeling. De vraag waar veel adviseurs vaak mee worstelen is: hoe? En waar te beginnen?

De eigen onderneming

Het begint met voor jezelf expliciet de vraag te beantwoorden welke rol jij wilt spelen, welk ambitieniveau je hebt als het gaat om duurzaam advies. Uit de gesprekken met leden komt daarnaast naar voren dat duurzaam adviseren een stuk makkelijker is wanneer jij en je medewerkers zelf actief bezig zijn of zijn geweest met verduurzaming, privé en in de onderneming.

Adfiz heeft vorig jaar een nulmeting onder haar leden gehouden om in beeld te brengen waar adviseurs op dit moment het meeste mee bezig zijn. De uitkomsten zijn eerder in VVP besproken (VVP 4, 2023). Adviseurs kunnen de vragenlijst ook gebruiken als een globale checklist om met verduurzaming aan de slag te gaan of nieuwe stappen te maken, door investeringen, door gedragsverandering en door (inkoop)beleid, bijvoorbeeld op het gebied van:

  • energietransitie
  • mobiliteit
  • circulariteit
  • fysieke en mentale gezondheid medewerkers
  • financiële fitheid van medewerkers
  • diversiteit en inclusiviteit

Als je vanuit je eigen ervaring met klanten het gesprek aangaat over verduurzamen spreek je met meer gezag, kennis en geloofwaardigheid over het onderwerp. Daarbij helpt het om te beginnen bij onderwerpen die het dichtst bij je persoonlijke beleving en drijfveren liggen als het gaat om verduurzaming.

Rollen in duurzaam advies

Adviseurs vertolken verschillende rollen richting hun klant als het gaat om duurzaam advies. Jezelf bewust zijn van die rollen helpt om met een specifieke klant op de juiste manier over verduurzaming in gesprek te zijn.

Joerie van Looij: ‘Advies speelt een grote rol bij het maken van duurzame keuzes.’

Bewustwording

Veel klanten zijn zich niet volledig bewust van de mogelijkheden van verduurzaming. Alle kennis over duurzame ontwikkeling is relatief nieuw en snel in ontwikkeling. Het is kennis die we als het ware niet van huis uit hebben meegekregen. Bovendien is het een ontzettend breed terrein waarin klanten zich kunnen verliezen, waardoor ze uiteindelijk niks doen. Of de verkeerde prioriteiten stellen.

Zelfs als je je beperkt tot zoiets ‘simpels’ als de verduurzaming van de woning weten huizenbezitters vaak niet hoe goed hun huis is geïsoleerd, welke investeringen het meeste bijdragen, wat voor besparing dat oplevert of zelfs niet wie hen kan helpen deze vragen te beantwoorden.

Wat kun je als adviseur doen?

In haar Meerjarenplan 2024-2027 schetst Adfiz diverse voorbeelden hoe je als adviseur je advies duurzaam kunt invullen:

• Help de woningvoorraad van Nederland te verduurzamen, door hier in adviesgesprekken aandacht voor te vragen, de mogelijkheden te schetsen en de voordelen voor te rekenen.

• Ondersteun de verduurzaming van het mkb, door verduurzaming vast onderdeel van integrale risicogesprekken te maken.

• Help de samenleving om te gaan met klimaatrisico’s door het onderwerp bij klanten te agenderen, kennis over de risico’s te delen, en samen met kennispartners te adviseren over passende dekkingen en de mogelijkheden voor preventie en adaptatie.

• Maak vervolgstappen in verduurzaming en klimaatadaptatie makkelijker door expertise en uitvoering in je bedieningsnetwerk op te nemen.

• Waak samen met verzekeraars voor de verzekerbaarheid van duurzame innovaties en investeringen, door klantkennis uit het veld samen te brengen, waardoor goede risicoinschatting en effectieve preventiemaatregelen makkelijker gemaakt worden.

• Faciliteer de keuze voor groene producten, door zowel bij vermogensopbouw als risicobeheer groene beleggingen en financieringen, duurzaam schadeherstel en preventie als duidelijke keuze-opties voor de klant aan te bieden.

Adfiz werkprogramma duurzame ontwikkeling

De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft in 2022 een werkprogramma vormgegeven dat adviseurs ondersteunt bij de verduurzaming van hun onderneming en hun advies. Daarbij is gekozen voor duurzame samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de vereniging, en zowel binnen als buiten de bedrijfsketen. Inhoudelijk ligt de focus op vier thema’s:

  • Energietransitie
  • Circulair ondernemen
  • (Financieel) Fit
  • Financiële inclusie

Het helpen kiezen en focussen, het delen van kennis en ervaringen en het verwijzen naar betrouwbare informatiebronnen kan een klant al enorm op weg helpen en in beweging brengen.

‘Wees bewust van je rol om op de juiste manier voor de juiste klant over verduurzaming in gesprek te zijn’

Mogelijk maken

Als adviseur ben je in heel veel ‘verduurzamingssituaties’ niet in beeld bij consumenten en bedrijven. Om vaker de fiets pakken, een gezonde kantine in te richten of een duurzaam inkoopbeleid te voeren, is je hulp niet nodig. Maar klanten komen ook voor verduurzamingskeuzes waarbij financiering of verzekering noodzakelijk is om de verduurzaming (verantwoord) mogelijk te maken. Hieraan bijdragen is de meest natuurlijke rol van de adviseur in het verduurzamingsdomein.

Toch komen hier ook nieuwe uitdagingen bij kijken. Ben je voldoende op de hoogte van subsidies en andere regelingen als onderdeel van de financiering? Heb je voldoende risico-kennis over ‘nieuwe’ ontwikkelingen als zonnepanelen, laadpalen, grote batterijen, waterstof, houtbouw, recycling?

Risicobeheersing

De natuurlijke rol van risico-adviseur wordt ook op een andere manier opgerekt door de verduurzamingstransitie. Want ook als een bedrijfsmatige klant nog niet actief is met verduurzamen, is zijn omgeving dat wel. En dat brengt ook risico’s met zich mee. Niet voor niets wordt vaak gesproken over ‘de risico’s van niets doen’.

Niet investeren in duurzaamheid kan een bedrijf op termijn geld kosten, en dat is een (continuïteits-)risico wat past in je risicogesprek met de ondernemer. Als risico van niets doen worden vaak genoemd hogere operationele kosten (denk aan energie-inefficiëntie en aan kostenverhogende (fiscale) maatregelen), problemen met overheid en wetgeving, verlies van klanten, lastiger financiering en minder aantrekkingskracht op personeel.

Stimuleren

Wil je zelf het initiatief nemen en klanten stimuleren, benut dan de vele financiële producten die hier een heel natuurlijk startpunt voor het gesprek bieden. Het hypotheekgesprek als aanleiding om over woningverduurzaming te beginnen, is daarin al een groot succes gebleken: hypotheekadviseurs hebben de grootste impact op de verduurzamingsambities van huizenbezitters. Op vergelijkbare manier kan de inkomensportefeuille aanleiding zijn voor gesprekken over vitaliteit. En de pensioentransitie kan aangegrepen worden om in bredere zin over financiële fitheid te spreken. Of preventieve maatregelen uit verzekeringsoogpunt als haakje om ook duurzame aanpassingen aan te kaarten.

Duurzame producten

Ook in je advies over producten kun je duurzaamheid steeds beter een plaats geven. Bij beleggingen is dit sinds de SFDR zelfs al verplicht. Daarnaast slagen organisaties als de Eerlijke Geldwijzer er steeds beter in om in kaart te brengen hoe duurzaam banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn. Advies over collectieve ziektekostenverzekeringen staat al jaren in het teken van zorginhoudelijke afspraken, waarvan een groot deel gaat over preventie om mensen gezonder en fitter te laten werken en leven. En bij schadeproducten neemt de trend naar duurzaam schadeherstel snel toe. ‘

Doorverwijzen

En uiteindelijk spelen er natuurlijk tal van vragen over verduurzamen waar je als financieel adviseur het antwoord niet op hebt. Op dat moment kunnen doorverwijzen naar betrouwbare partners in je bedieningsnetwerk is dan voor een klant van grote waarde, zoals bijvoorbeeld naar energie-adviseurs, duurzaamheidsadviseurs, installateurs, budgetcoaches of leefstijl/vitaliteitscoaches.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseur op fouten in berichten te melden

Adfiz, Aplaza en SIVI roepen adviseurs op om melding te maken van fouten in berichten. Op die manier kan de verwerking van berichten in de administratie van adviseurs...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

Adfiz over actieve provisietransparantie: zoveel monniken, zoveel kappen

De roadshows van Adfiz over actieve provisietransparantie zijn drukbezocht. Ruim 600 adviseurs bezochten de informatiebijeenkomsten, en die hadden niet alleen veel...

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert 115-jarig bestaan op 13 juni

Adfiz viert op 13 juni in de Flint in Amersfoort haar 115-jarig bestaan. Adfiz heeft "een feestelijk programma samengesteld met als keynote spreker Berthold Gunster,...

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

Adfiz: "Provisieverbod bij uitvaartverzekeringen herzien"

"Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering....

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

Adfiz: uitvoeringscomplicaties bij 'drempelfunctievariant'

"De private partijen zullen ongetwijfeld wijzen op deze mogelijke uitvoeringscomplicaties." Aldus Adfiz over de 'drempelfunctievariant' van minister Van Gennip bij...

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz publiceert Wtp-beleid per pensioenverzekeraar

Adfiz heeft het Wtp-beleid per verzekeraar in kaart gebracht en gepubliceerd in haar kennisportaal Pensioenstelsel. Adfiz: "De Wet toekomst pensioenen bepaalt de...

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

Flexibiliteit is essentieel voor een duurzame klantrelatie

(Partner in kennis Doelbeleggen.nl in VVP-special Duurzaam Advies 2024) De belangstelling voor duurzaamheid neemt nog altijd toe, ook als het gaat om beleggen....

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

Duurzaamheid en verzekeren: meer dan een groen advies

(Partner in kennis a.s.r. in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Duurzaamheid gaat verder dan de klimaat-onderwerpen. Het omvat bijvoorbeeld ook de sociale verantwoordelijkheid...

ChatGPT versus Enno Wiertsema

ChatGPT versus Enno Wiertsema

Nieuw in VVP in 2024: de redactie legt een vraag voor aan ChatGPT en laat vervolgens een deskundige van vlees en bloed op het antwoord reageren. In VVP 2 is de prompt:...