Ken je vak! Adfiz: investeren in preventie en klimaatadaptatie

Bliksem via Pixabay

(Adfiz in Ken je vak! in VVP 1-2024) De noodzaak om te investeren in preventie en klimaatadaptatie neemt toe. Adviseurs kunnen hier een essentiële rol in spelen.

Klimaatrisico’s nemen toe en veranderen. De gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Zo leidde de overvloedige regenval van afgelopen tijd tot hoge grondwaterstanden met lekkages en schimmelvorming als gevolg in (kelders van) woningen. En in de zomermaanden zorgde de droogte voor funderingsproblemen bij woningen die op houten palen zijn gebouwd. Beide risico’s zijn bovendien niet verzekerbaar.

Zowel verzekeraars als toezichthouders wijzen op het belang van preventie bij klimaatrisico’s. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek van Capgemini dat de interesse in preventiemaatregelen van huishoudens toeneemt (65 procent is geïnteres seerd in preventie tegen klimaatrisico’s). En ook de bereidheid van huishoudens om te betalen voor preventiediensten stijgt snel, van vijftien procent in 2019 naar 53 procent in 2022.

Bij steeds meer adviseurs komt verduurzaming en het delen van kennis over klimaatrisico’s dan ook aan bod in adviesgesprekken met klanten, zowel particulier als zakelijk. Om adviseurs hierbij te ondersteunen, heeft Adfiz een kennisportaal Klimaatrisico’s (www.adfiz.nl/dossiers/klimaatrisicos) ontwikkeld. Daarin zijn ook per risico diverse preventietips terug te vinden voor risico’s als: droogte, zoals minder bestrating, de juiste bodembedekking, goede waterafvoer; hagel, zoals stalling voertuigen, zorg voor reserveglas, bescherm fruitteelt; neerslag, zoals voorkom wateraccumulatie, schone dakgoten, opslag kwetsbare goederen; onweer, zoals elektrische apparatuur, installeer bliksemafleider, beveiligingsplan; overstro ming, zoals zandzakken, opslag in kelders, waterkerende drempels; storm, zoals controleer bevestigingsmateriaal, snoei bomen, zorg voor reserveglas.

Keuzehulp

Wil een klant verder gaan dan de belangrijkste preventiemaatregelen en zijn persoonlijke situatie verder aanpassen op de veranderende klimaatomstandigheden? Dan is het Kennisportaal Klimaatadaptatie (www.klimaatadaptatienederland.nl) hét platform om te raadplegen. Hier is per klimaatthema (wateroverlast, hitte, droogte, overstroming) en per sector (zoals landbouw, recreatie, gezondheid en ICT) praktische informatie te raadplegen, zijn handige hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden te vinden en worden de laatste nieuwtjes rondom klimaatadaptatie gedeeld. Met een handige keuzehulp hulpmiddelen wordt op een eenvoudige manier de weg getoond naar de beschikbare tools die helpen bij het in kaart brengen van: gevolgen van klimaatverandering; kosten en baten van klimaatadaptatie; adaptatiemaatregelen, regels en wetgeving, monitoring.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

"Waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk zelf kunnen en willen"

In zijn nieuwe maandcolumn fileert Adfiz-directeur een aantal misvattingen over financieel adviseurs. Daaronder "het waanidee dat consumenten het allemaal makkelijk...

Blessing in disguise?

Blessing in disguise?

(Enno Wiertsema, Adfiz, in VVP-special De Waarde van Advies 2024) Adviseurs moeten consumenten per 1 juli 2024 vóór het afsluiten van een nieuw contract...

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

VVP-special De Waarde van Advies: advieswaarde meer uitdragen

De waarde van financieel advies is onmiskenbaar, maar het blijft belangrijk haar uit te dragen. Actieve provisietransparantie, schrijft Adfiz in de VVP-special De...

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

VVP-poll: verplichte aov zelfstandigen staat haaks op ondernemerschap

Het kan niemand zijn ontgaan.  Een paar weken geleden bracht minister Van Gennip de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie....

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Adfiz: kennisportaal Actieve Provisietransparatie geüpdatet

Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adfiz heeft haar kennisportaal Actieve Provisietransparantie...

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Nederlanders zien klimaatrisico's niet in voor eigen woning

Meer dan de helft van de Nederlanders ziet geen klimaatrisico voor zijn of haar woning. Dit blijkt uit de eerste trendmonitor Klimaatbewust Wonen van Centraal Beheer,...

Open norm transparantieregels geeft ruimte

Open norm transparantieregels geeft ruimte

(Adfiz in Ken je vak!, VVP 3-2024) Per 1 juli 2024 geldt de verplichte actieve transparantie bij nieuwe schadeverzekeringen voor particulieren. Adviseurs moeten...

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Exacte provisie op offerte nog niet bij alle schadeverzekeraars

Adfiz heeft schadeverzekeraars gevraagd vanaf welke datum hun offerteprogrammatuur de mogelijkheid biedt om de exacte provisie op de offerte te vermelden. Van een...

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

Roger van der Linden: het adviesvak is intrinsiek van grote maatschappelijke betekenis

"Wij adviseurs weten al lang dat de waarde van ons advies niet alleen van materiële, financiële aard is. Maar dat de waarde van financieel advies vooral...