Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Artikel overstromingsschade

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat adviseren en concluderen de hoofdeconomen van ING (Marieke Blom), Rabobank (Ester Barendregt) en ABN Amro (Sandra Phlippen) in het het rapport ‘Klimaatverandering en de Nederlandse woningmarkt’ van de grootbanken.

Het verdient ook aanbeveling, aldus de banken, om het Fonds Duurzaam Funderingsherstel uit te breiden, zodat het landelijk, maar ook voor meerdere schade- en kostenposten toepasbaar is. "Eigenaren kunnen dan waar nodig hulp krijgen bij het herstellen van hun pand bij klimaatschade."

Tweedeling

De conclusies uit her rapport: klimaatverandering en klimaatbeleid maken wonen komende jaren flink duurder. Voor Nederland als geheel zijn kosten beheersbaar en kunnen klimaatrisico’s als samenleving worden opvangen, voor getroffen individuen en regio’s ligt dat anders. Om na 2100 weerbaar te zijn in meer extreme klimaatscenario’s, moeten wij nu plannen maken en maatregelen nemen voor klimaatbestendig leven. De kosten van verduurzaming, maar óók van herstel na schade kunnen zonder ingrijpen tot tweedeling leiden tussen huishoudens met en zonder financiële draagkracht. Dit voorkomen begint bij betrouwbare informatie op niveau van de woning. Een verplicht uniform klimaatlabel kan zorgen dat klimaatrisico’s beter in de woningwaarde worden weerspiegeld.

De onderzoekers benadrukken dat er nogal wat op woningeigenaren afkomt. Duidelijkere normen en informatie zorgen er volgens hen voor dat álle Nederlanders deze transitie kunnen doorstaan.

Sandra Phlippen: “Voor het op de korte termijn betaalbaar houden van wonen voor iedereen komt het neer op 1) de juiste prijs 2) steun waar nodig en 3) liever normeren dan beprijzen, zodat de energierekening niet oploopt. Daarnaast is het zaak om te voorkomen dat al deze aanpassingen er niet toe leiden dat kwetsbare huishoudens op kwetsbare locaties eindigen, zoals in veel andere landen gebeurt.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker verwacht stijging gemiddeld hypotheekbedrag

De Hypotheker ziet het herstel op de huizenmarkt doorzetten. “Tegelijkertijd”, aldus commercieel directeur Mark de Rijke, “is de krapte op de woningmarkt...

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

Actie

Actie

(Voorwoord Willem Vreeswijk in VVP 2-2024) “Hoe zorgen we ervoor dat het eerlijker wordt in de samenleving, dat iedereen mee kan doen en dat de kloof tussen...

Bewustwording is de essentie

Bewustwording is de essentie

(Rubriek 'Duurzaam advies in praktijk', VVP 2-2024) “Duurzaamheid is een onderwerp waar we inmiddels niet meer omheen kunnen en waar we bij Geerts op verschillende...

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

Verduurzaming is noodzaak én nuttig

(Uit VVP-special Duurzaam Advies 2024) “Verduurzamen is een noodzaak, maar ook nuttig”, zeggen Alexander en André Vugts van Vugts Verzekeringen...

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Bij Lot online hypotheek verhogen voor verduurzaming

Lot Hypotheken biedt bestaande klanten voortaan de mogelijkheid online een hypotheekverhoging van maximaal 25.000 euro aan te vragen voor energiebesparende maatregelen....

Duurzaamheid en betekenis

Duurzaamheid en betekenis

(Karin Kasdorp en Erik Friedeberg in VVP-special Duurzaam Advies 2024) Het is een mooie term – duurzaamheid. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Voor...

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen laagst in vijf jaar

In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6.100, vijftien procent meer dan een jaar eerder. Ondanks deze toename is het totaal...

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

Adfiz: convenant ouderen doortrekken naar andere groepen

In zijn maandcolumn roept Adfiz-directeur Enno Wiertsema op tot het doortrekken van het onlangs gesloten convenant 'Ouderen en toekomstbestendig wonen' naar andere...

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

1,4 miljoen woningen onderdeel van Vereniging van Eigenaren

Op 1 januari 2022 waren er 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheerden. De meerderheid van de VvE’s beheerde echter...