Zelfstandige krijgt geen goede aov

Bas Schumacher van internet

Verzekeraars zouden meer out of the box moeten denken. Dat vindt Bas Schumacher, directeur-eigenaar van Welkom bij BAS in Bilthoven. “Het kost al moeite om zzp’ers over de drempel van een aov te krijgen. Maar als het dan lukt, kunnen ze zich niet goed verzekeren.”

Schumacher (39) wist al op de basisschool dat hij de financiële sector in wilde. Als bankdirecteur. “Ik ben ook al op mijn dertiende gaan beleggen. Ik had 150 gulden op straat gevonden. Ik heb dat netjes aangegeven bij de politie. Maar niemand haalde het geld op, dus na verloop van tijd was het voor mij. Ik heb een bedrag geïnvesteerd in het Postbank Mixfonds. Dat ging in het begin best goed.”

Uiteindelijk is Schumacher een zeer gelukkige onafhankelijke, op zzp’ers gerichte financiële planner geworden. Hij werkte inderdaad bij een bank, maar had al snel door dat “je in het bankwezen wel heel erg hoog moet komen wil je invloed hebben. Bovendien is het erg politiek aan de bovenkant.” Een ander nadeel: “Bij een bank ben je verplicht de spullen op het schap van de eigenaar te verkopen. Dat beperkt je enorm bij het helpen van de mensen die bij je aankloppen. En juist dat helpen is wat mij drijft. Mensen moeten hun financiële beslissingen zelf nemen, maar ik help ze het inzicht en overzicht te verkrijgen om de goede keuzes te maken.”

“Ik heb daarbij een aanpak ontwikkeld die is geïnspireerd door een lezing van een vermogensbeheerder in Londen. Bij beleggen, was zijn stelling, heb je feitelijk drie keuzes: aandelen, obligaties en vastgoed. In de Eurostar terug naar Nederland ben ik dat principe van drie vormen gaan uitwerken voor financiële planning. Met geld kun je drie dingen doen: consumeren, investeren -lange termijn-en reserveren -korte termijn. Of je maakt het op of je zet het weg.”

Schumacher raadt aan aparte rekeningen aan te houden voor de uitgaven, die hij ook weer verdeelt in drie vormen: vaste kosten, boodschappen, zakgeld. Bij investeren gebruikt hij de driedeling van de Londense vermogensbeheerder: aandelen, obligaties, onroerend goed. Bij reserveren de driedeling: reserveren voor onvoorziene zaken, reserveren voor zaken die tussen nu en twee jaar moeten worden betaald (bijvoorbeeld belasting) en het vormen van een inkomensreserve. Hij noemt het van groot belang dat zzp’ers -hij spreekt overigens liever van zelfstandige professionals, zp’s-reserveren voor de tijden dat ze minder werk hebben. “Voor het bepalen van de inkomensreserve hanteer ik de formule uurtarief gedeeld door tienmaal de maandelijkse uitgaven inclusief de kosten van je leaseauto en zakelijke abonnementen.”

Bas Schumacher: ‘Meer waarderen dat we in een superrijk land wonen’

Om een idee te krijgen van wat je zou moeten reserveren voor onvoorziene omstandigheden, wijst hij klanten op de Nibud BufferBerekenaar. Klanten ervaren zijn aanpak als prettig, merkt Schumacher. Vanwege de overzichtelijkheid. En omdat het gesprek op portemonnee-niveau is. Dus geen dik rapport, maar heel concreet.

Originele ideeën

‘Er gebeurt ontzettend veel om je heen, verpak dat tot iets wat bij jou past’

Schumacher haalt zijn inspiratie wel vaker uit het buitenland. Soms brengen klanten hem op een idee. “Maar ik bedenk ook veel dingen zelf. Ik heb makkelijk snel originele ideeën.” Innovatie hoeft ook niet altijd heel groot te zijn. “Boekhouden wordt als saai gezien. Om het leuker te maken, zijn we gaan werken met kleuren in de jaarrekening. Zo ziet deze er ineens een stuk aantrekkelijker uit.” Bij innovatie hoeft het volgens Schumacher ook niet altijd om originele ideeën te gaan. “Er gebeurt ontzettend veel om je heen. Verpak dat tot iets wat bij jou past.”

En bij je klanten. Digitalisering is het toverwoord in de financiële sector. Schumacher is zeker niet tegen digitalisering, maar meent dat de keuze moet worden gelaten aan de klant. “De klant moet ons ook gewoon kunnen bellen. Er zijn nu eenmaal mensen die digitaal niet vaardig zijn. Maatschappijen vinden steeds meer dat ze in bepaalde situaties rechtstreeks contact met onze klanten moeten kunnen hebben. Tot op zekere hoogte wil ik hier wel in mee. Wij zijn bijvoorbeeld ook gestopt met zelf incasseren. Dat geeft ons meer lucht. Maar de keuze hoe hij wil communiceren, moet liggen bij de klant.”

Loondoorbetalingsplicht

Welkom bij BAS telt vier medewerkers (en twee freelance zzp-adviseurs). Eigenlijk vindt Schumacher dat een kantoor maximaal twee medewerkers moeten hebben of minimaal tien. In het eerste geval speelt een aantal problemen waar een groter kantoor wel tegenaan loopt niet of minder. In het tweede geval laten die problemen zich makkelijker oplossen. “Ik heb twee keer te maken gekregen met langdurige ziekte van werknemers. Dat is een groot probleem als je met zo’n klein aantal mensen zit. Er valt belangrijke capaciteit weg, die je niet zomaar hebt vervangen. Hoe dan ook weet je niet of en wanneer iemand terugkomt. Iemand voor vast aannemen doe je dus niet. Maar een uitzendkracht is ook duur, mede vanwege de btw die je als assurantiekantoor moeilijk kunt terugvorderen. Je bent als MKBbedrijf eigenlijk te klein om dit soort dingen lang te kunnen hebben.”

Hij begrijpt de overweging van het nieuwe kabinet om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor bedrijven tot 25 mensen terug te brengen van twee naar een jaar. Het wordt voor deze bedrijven aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Wat deze maatregel volgens Schumacher echter nog steeds niet oplost, is “de onzekere situatie waarin ik als ondernemer beland als één van mijn werknemers langdurig ziek wordt. Moet ik de zieke werknemer wel of niet vervangen en zo ja, hoe en hoe lang?” Schumacher klaagt overigens niet over het ondernemersklimaat in Nederland, dat volgens hem prima is. “Er is geen corruptie hier. Ik merk dat de beroepsgroep weer redelijk gewaardeerd wordt. En de AFM gaat fair met ons om. Als ik zie wie er boetes krijgen, denk ik: dit zijn ook wel echt bedrijven die er een potje van hebben gemaakt. De AFM treedt in alle redelijkheid op bij bedrijven die het goed doen. Als ik de AFM bel over zaken die bij mij nog niet optimaal gaan, krijg ik ook niet meteen een boete maar probeert men mee te denken.”

Vliegwiel

Schumacher nam de portefeuille van zijn vorige werkgever over op een ongunstig moment. Vlak na de overname brak immers de kredietcrisis uit, die vervolgens een economische crisis veroorzaakte. Hij financierde de overname en is nog bezig met afbetalen daarvan. Hij vindt dat in de crisis sommige mensen alles wel heel erg somber inzagen. “Ik ben niemand tegengekomen die niets te eten had. Wat dat betreft zouden we wel eens meer mogen waarderen dat we wonen in een superrijk land. Natuurlijk heeft de crisis mensen gedupeerd, maar het aantal mensen dat aan de bedelstaf is geraakt blijft toch beperkt. Ik had een klant die 150.000 euro verlies maakte bij de verkoop van zijn huis. Maar diezelfde klant ziet nu de waarde van de woning die hij toen heeft gekocht enorm stijgen.”

Dat de woningprijzen exploderen, verwondert Schumacher niet. “De rente is nog altijd laag. Ondertussen ont

wikkelt de economie zich gunstig. Dan krijg je een vliegwielwerking. We zien ook een inhaalslag van mensen die al eerder wilden verhuizen, maar dat wegens de crisis uitstelden. Er is bovendien veel spaargeld op zoek naar rendement.” Blijft de rente zo laag? Schumacher waagt zich niet aan een voorspelling. Wel merkt hij op dat het eigenlijke probleem niet is opgelost. “Je leest er niet veel meer over, maar volgens mij hebben Griekenland en andere Zuid-Europese landen nog steeds een torenhoge schuld. De lage rente waar de ECB op heeft aangestuurd, maakt het herfinancieren van schulden en het aangaan van nieuwe leningen makkelijker. Maar als er ondertussen niets wordt afgelost…”

De lage rente maakt dat beleggen voor sommige klanten een bijna onvermijdelijk alternatief is, willen ze hun doelstellingen halen. Beleggen is mede door de woekerpolisaffaire in een kwade reuk komen te staan. Schumacher vertelt dat hij ooit stage liep bij een bank, waar klanten met het oog op de hoge provisie bewust werden overgesloten van spaar-naar beleggingshypotheek. “Het was ook wel een beetje de tijdgeest, het ging heel goed met beleggingen. Zelf ben ik met geld verdienen nooit zo bezig geweest, het is geen primair doel. Sterker, 2017 is het jaar dat ik het meeste verdien! De meeste mensen vinden beleggen eng. En inderdaad: je gaat meemaken dat de koersen dalen. En die daling kan fors zijn. Maar je verlaagt het risico enorm als je belegt over een langere tijd. Er is op dit moment weinig alternatief als je inflatie en vermogensrendementsheffing wilt goedmaken.”

Aov perfectioneren

Het lijkt wel alsof de woekerpolisaffaire de ontwikkelingsdrift bij verzekeraars heeft lamgeslagen. Er vindt weinig productinnovatie plaats. Schumacher vindt dat verzekeraars zichzelf vaker de vraag zouden moeten stellen: we doen dit al jaren zo, maar is dit wel eigenlijk de beste manier voor de klant? Hij geeft als voorbeeld de AOV. “Even grof genomen: stel de winst uit onderneming is 50.000 euro. Netto houdt de ondernemer dan circa 40 mille over. Wordt hij arbeidsongeschikt, ontvangt hij echter maar 30.000 euro. Want bij de AOV geldt geen arbeidskorting, zelfstandigenaftrek enzovoort. Eigenlijk zouden verzekeraars geen 80 of 90 procent van de winst moeten verzekeren, maar meer dan 100 procent. Hiermee zorg je dat een klant echt 80 procent van zijn huidige netto inkomen overhoudt. Ik heb dit bij meerdere AOV-verzekeraars aangekaart. Maar niemand die dit oppakt.”

“Gevolg: met veel moeite lukt het ons adviseurs zzp’ers te overtuigen van het belang van een AOV. Want ze vinden het te duur en te complex en hebben geen tijd. Maar gaan ze eenmaal de drempel over, bieden wij ze eigenlijk geen goed product. Want men houdt niet het netto-inkomen dat men gewend was. Nu begrijp ik best dat de verzekeraar een prikkel inbouwt, maar er zijn mensen die echt niet toekunnen met 60 tot 70 procent van hun netto-inkomen. Bij sommigen gaat dit alleen al op aan de vaste lasten.”

Broodfondsen

Schumacher heeft een oplossing bedacht: het Belasting Afwijkend Surplus, dat kan worden meeverzekerd. Maar verzekeraars houden zich dus vooralsnog doof. Hij vindt een goede AOV voor zzp’ers belangrijk. Broodfondsen noemt hij sympathiek, maar ze bieden volgens hem onvoldoende soelaas bij langdurige arbeidsongeschiktheid. “Ik zou persoonlijk nooit in een broodfonds stappen. De eerste twee jaar zal uitkeren nog wel lukken, maar wat daarna? Dat vind ik een te groot risico.”

Schumacher is duidelijk in zijn element als adviseur, maar ook als ondernemer, ondanks de beslommeringen soms. “Ondernemen is jezelf steeds aanpassen aan nieuwe situaties. Je neemt besluiten. Het is een enorme kick als een besluit goed uitpakt.”

Reactie toevoegen

 
Editie
Meer over
Eigen kracht

Eigen kracht

De onafhankelijk financieel adviseur krijgt de erkenning die hij of zij verdient. Juist in deze tijd van onzekerheid is de adviseur de aangewezen vertrouwenspersoon...

VVP zelfstandig verder: hét platform voor de financieel adviseur

VVP zelfstandig verder: hét platform voor de financieel adviseur

De betrokkenheid van de sector bij de vakpers is groot. Dat bleek maar weer eens bij de officiële hergeboorte van uw vakblad, na de overname door hoofdredacteur...

Zeven vragen aan adviseur Frits Poirot

Zeven vragen aan adviseur Frits Poirot

  1. Wat drijft je als adviseur? Wat maakt jouw vak uniek? Mijn drijfveer in mijn werk is het persoonlijk contact met mensen. Iedere klant brengt een eigen...

Zeven vragen aan... Dennis Jansen

Zeven vragen aan... Dennis Jansen

1. Wat drijft je als adviseur? Wat maakt jouw vak uniek? Mijn rol als financieel adviseur en directeur van Koopwoning Service Financieel in Huissen kun je vergelijken...

Ga ervan uit dat alles mogelijk is

Ga ervan uit dat alles mogelijk is

Denk out of the box, kijk over de schutting, ga ervan uit dat alles mogelijk is. Dat zijn enkele van de tips die directeur en mede-oprichter Cliff Hoffman van...

Local  hero... Nick Karis

Local hero... Nick Karis

In de rubriek Local Hero stelt VVP samen met NH1816 het lokale advieskantoor centraal. Het belang van deze lokale helden voor de samenleving kan niet genoeg worden...

Adviseur hoeft gesprek niet woordelijk vast te leggen

Adviseur hoeft gesprek niet woordelijk vast te leggen

Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden...

Klant eist vergeefs vergoeding advieskosten door geldverstrekker

Klant eist vergeefs vergoeding advieskosten door geldverstrekker

De hypotheeksom van een klant werd verlaagd. Niet de geldverstrekker maar zijn adviseur had hem moeten melden dat de verlaging was doorgevoerd, oordeelt de Geschillencommissie...

Adviseur moet 80% advieskosten terugbetalen

Adviseur moet 80% advieskosten terugbetalen

Hypotheek Visie moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) 80 procent van de advieskosten terugbetalen aan een klant. Het gaat om 80...

"Adviseur vaak overbodig bij hypotheek"

"Adviseur vaak overbodig bij hypotheek"

Een hypotheek is tegenwoordig zo simpel dat dure adviseurs overbodig zijn. Dat stelt onafhankelijk financieel planner Paul van der Kwast in zijn column op www.businessinsider.nl....