Adviseur moet 80% advieskosten terugbetalen

Kifid LOGO 2017

Hypotheek Visie moet van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) 80 procent van de advieskosten terugbetalen aan een klant.

Het gaat om 80 procent van 4.490 euro, is 3.592 euro.

 

Consument klaagde over het door de adviseur uitgebrachte advies in het kader van de financiering van haar woning. Volgens de consument heeft de adviseur de op hem rustende adviesverplichting niet naar behoren uitgevoerd. De adviseur heeft erkend dat hij bij de financieringsopzet ten onrechte geen rekening gehouden heeft met de financiering van de vergoeding voor vervroegde aflossing en de makelaarskosten.

 

De commissie: "Van een redelijk handelend en redelijke bekwaam adviseur mag verwacht worden dat door hem, voordat tot advisering en bemiddeling wordt overgegaan, onderzoek wordt verricht en dat hij zijn advies daarop afstemt. Meer concreet: het had op de weg van de Adviseur gelegen om bij de financier een pro forma aflosnota op te vragen of Consument te verzoeken dat te doen.

 

"Doordat de Adviseur dit heeft nagelaten, heeft Consument op het laatste moment een doorlopend krediet moeten afsluiten, heeft zij werkzaamheden verricht om te achterhalen waar de overige gelden waren en heeft zij, vanwege het verplaatsen van de transportdatum, tolkkosten moeten voldoen. Deze voor Consument vervelende omstandigheden hadden naar het oordeel van de Commissie voorkomen kunnen worden indien Adviseur in dezen had gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijke bekwaam adviseur mag worden verwacht."


Doorlopend krediet

Vlak voor de geplande levering van de woning vernam de consument van de notaris vernomen dat zij 31.869,13 euro aan eigen middelen moest inbrengen. Consument heeft zelf een doorlopend krediet afgesloten en achterhaald waar het saldo van de bankspaarrekening geparkeerd stond, zodat de levering van de woning een dag later heeft kunnen doorgaan.

 

Dat de adviseur niet de hele adviesvergoeding hoeft terug te betalen, is omdat het advies op andere punten wel voldeed. "Los van het vorenstaande heeft Consument dankzij de bemiddeling door de Adviseur financiering van haar nieuw aangekochte woning verkregen. Tevens heeft als onweersproken te gelden dat de nieuwe geldverstrekker destijds scherpere tarieven heeft geboden en dat het advies aansluit op de overige wensen van Consument."

 

Uitspraak 2017-484

Reactie toevoegen

 
Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

Wens verzekeraar 'Vergeet ons niet' komt uit

(Kifid-uitspraak GC 2024-0145) Dat de verzekeraar de rechtsbijstandspolis toch verlengde, is zijn eigen schuld. De verzekering moet worden voortgezet. Aldus de Geschillencommissie,...

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

Kifid: alleen voorwaarden verstrekt via duurzame drager zijn rechtsgeldig

(Kifid- bindende uitspraak GC 2024-0125) Een verzekeraar (in dit geval Centraal Beheer) kan zich niet beroepen op een nieuwe voorwaarde in de verzekering als een...

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

Hypotheekadviseur deed onjuiste mededelingen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0141A) Naar aanleiding van adviezen en uitspraken van de adviseur ten aanzien van de hypothecaire geldlening heeft de consument een bod...

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

Schending zorgplicht kost ING 45 mille

(Kifid-uitspraak GC 2023-0782B) Kifid laat ING 45.000 euro aan de consument vergoeden wegens schending van de zorgplicht als adviseur. Het is het eindoordeel in...

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

Vertraging bij aanvraag niet de schuld van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0126) De consument heeft een hypothecaire geldlening aangevraagd voor een nieuwe woning. Haar echtgenoot heeft een onderneming die op dat...

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken VVP 1-2024

(NVHP in Ken je vak! in VVP 1-2024) Kifid verwacht dat adviseur notities maakt DOSSIERVORMING - Wanneer er een discussie tussen een klant en een financieel...

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

Leren van Kifid-uitspraken VVP 1-2024

(Uit Ken je vak! in VVP 1-2024) ‘mijnomgeving’ geen duurzame informatiedrager INFORMATIEVERSTREKKING – Kifid oordeelt geregeld dat informatie...

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

Hypotheekadviseur voerde onvoldoende regie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0118) De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor advies en bemiddeling inzake het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening....

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

Toezegging van dekking weegt zwaarder dan voorwaarden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0109) De Geschillencommissie oordeelt dat de verzekeringsvoorwaarden geen recht geven op dekking, maar dat de consument uit het telefoongesprek...

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

Consumenten wisten niet dat zij overeenkomst tot opdracht ondertekenden

(Kifid-uitspraak GC 2024-0111) Met toepassing van de wettelijke bewijsregels oordeelt de Geschillencommissie dat de adviseur onvoldoende heeft bewezen dat de consumenten...