Consumptief krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis

Klaas Jan Dantuma 2022

(door Klaas-Jan Dantuma, directeur NVF) De leennormen bij hypotheken moeten strenger, zo oordeelt de AFM onlangs. Het lijkt mij prima dat hier opmerkingen over gemaakt worden door de toezichthouder. Leennormen zouden strikter opgevolgd moeten worden, en er zou duidelijker en concreter invulling aan deze normen moeten worden gegeven. Daar kan niemand tegen zijn lijkt mij. De branche lijkt hierop te reageren door minder maatwerk te gaan toepassen maar is dat wel de kern van de boodschap? Volgens mij is en blijft maatwerk een goed instrument, mits op de bedoelde wijze gebruikt voor de juiste doelgroep én voldoende onderbouwd.

In essentie is een hypotheek een lening om een woning mee te kopen. Maatwerk helpt mensen die een (eerste) eigen woning willen kopen, maar die dit met de huidige normen net niet kunnen. Voor deze groep is het dan tot op zekere hoogte mogelijk om dit alsnog verantwoord te kunnen realiseren. Daar is maatwerk ook voor bedoeld. Maar het is niet bedoeld om consumptieve uitgaven te financieren of om consumptief gebruikte financieringen af te lossen uit de hypotheek. En dat is wat in de praktijk wel vaak gebeurt. Sterker nog, als we teruggaan naar de basis dan is een hypotheek in zijn algemeenheid daar niet voor bedoeld. Als we dit laatste nu eens in gedachte blijven houden dan kan er volgens mij geen probleem zijn.

Toch zien wij dat er de afgelopen jaren op dit vlak een ongewenste vervaging is opgetreden tussen hypothecair en consumptief krediet. Door het opnemen van consumptief gebruikte leningen in de hypotheek wordt de looptijd in de meeste gevallen uitgesmeerd naar 30 jaar, uitzonderingen daargelaten. Want alleen dan ontstaat een zo laag mogelijke maandlast en juist dat lijkt budgettair interessant. Over deze looptijd wordt daarentegen wel veel meer rente betaald. Het aangeschafte product heeft geen levensduur van 30 jaar en dus zal binnen de looptijd opnieuw en extra worden geleend. Hierdoor wordt krediet op krediet gestapeld. Dit blijft redelijk onder de radar omdat het in de hypotheek verdwijnt en niet in een reguliere lening. Het terugbrengen van schulden stond hoog op de agenda van de toezichthouder, maar op deze wijze wordt dit alleen oppervlakkig gerealiseerd. Maar dezelfde schulden zijn onzichtbaar in de hypotheek ondergebracht. Nu met een aanzienlijk langere looptijd en daarmee vormen zij op termijn een aanmerkelijk groter risico.

Want wat gaat er gebeuren wanneer woningen weer in waarde gaan dalen? Mensen die overwaarde hadden, maar deze geheel hebben 'opgenomen' en op basis hiervan een maximale hypotheek afsloten hebben een grote kans om met hun woning onder water te komen. Geschat wordt dat – bij een daling van de woningprijzen met 30 procent , maar liefst 33 procent van de huizen onder water komt te staan! Het verschil met de vorige restschuldencrisis is dat niemand kan zeggen niet te weten waardoor dit is ontstaan. Er zijn voldoende signalen gegeven….

Natuurlijk zien wij als branche liever dat voor consumptieve doeleinden ook consumptieve kredieten worden afgesloten. Hiermee kan veel beter op de individuele situatie worden ingespeeld en zo worden de verschillende financieringsvormen ook zuiver gehouden, zowel qua looptijd als fiscaal. Het klinkt allemaal logisch maar de praktijk wijst anders uit. 

Het is niet nieuw maar ik zou ervoor willen pleiten dat een hypotheek alleen nog gebruikt kan en mag worden voor aanschaf of verbouwing/verbetering aan de eigen woning. Consumptief (gebruikt) krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis.

Zorg ervoor dat een hypotheek enkel gebruikt kan worden waarvoor hij bedoeld is; financiering van de eigen woning of verbouwing hiervan. Het zou zoveel duidelijker maken voor consument, branche en wetgever. Een verbod op consumptieve financiering of op het inlossen van consumptief gebruikte financieringen uit de hypotheek moet er gewoon snel kunnen komen, dat kan geen ingewikkelde ingreep zijn.

Reactie toevoegen

 
Meer over
"Consumptief krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis"

"Consumptief krediet hoort niet binnen de hypotheek thuis"

(door Klaas-Jan Dantuma, directeur NVF) De leennormen bij hypotheken moeten strenger, zo oordeelt de AFM onlangs. Het lijkt mij prima dat hier opmerkingen over...

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Brandbrief brancheorganisaties over verwerken BSN

Verschaf onafhankelijk adviseurs zekerheid over het verwerken van het BSN. "Indien zij dit niet kunnen verwerken, betekent dit dat ze voor een groot aantal financiële...

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

Deel pe-ervaringen in Wft-examenloket

 Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF en OvFD openen opniieuw het Wft-examenloket. Kandidaten die het PE-examen voor de tweede PE-periode (1 april 2017...

Afm-boete van 150.000 euro voor Perry Muijselaar

Afm-boete van 150.000 euro voor Perry Muijselaar

De AFM heeft bestuurlijke boetes opgelegd tegen financieel adviseur Perry Muijselaar (150.000 euro) en zijn onderneming Blokweg Financieel Adviseurs (FPB) in Zevenbergen...

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

Brancheorganisaties juichen verlenging pe-plus toe

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD juichen het toe dat minister Dijsselbloem de twee PE-moties van de Tweede Kamer gaat uitvoeren.   De brancheorganisaties...

Examens sluiten niet aan op praktijk

Examens sluiten niet aan op praktijk

Adviseurs vinden de vragen van de examens die ze momenteel verplicht moeten afleggen niet aansluiten op de beroepskwalificaties en evenmin op de praktijk. Dat melden...

"studenten missen aansluiting met arbeidsmarkt"

"studenten missen aansluiting met arbeidsmarkt"

"De nieuwe Wft-examens lijken voor mbo- en hbo-studenten een nauwelijks te nemen horde." Dit schrijven Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD in een brief aan minister...

"slagingspercentage consumptief krediet nul procent"

"slagingspercentage consumptief krediet nul procent"

Het Wft-examen consumptief krediet, onder 30 MBO-studenten van het Albeda College te Rotterdam, kent in navolging van Hogeschool Windesheim te Zwolle, een voorlopig...

Dijsselbloem legt motie 118 naast zich neer

Dijsselbloem legt motie 118 naast zich neer

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD concluderen teleurgesteld dat het ministerie van Financiën motie 118 inzake vakbekwaamheid naast zich neerlegt. Wel komt de minister...

"dijsselbloem voert motie PE-examen niet uit"

"dijsselbloem voert motie PE-examen niet uit"

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn niet te spreken over het ministerie van Financiën. Volgens de intermediaire brancheorganisaties geeft minister Dijsselbloem...