Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Operatiekamer via Pixabay

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg wordt per 2025 aangepast naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie, waarbij de totale hoogte van het verplicht eigen risico in stand blijft. Het kabinet verkent of de invoering van maximumbedragen per prestatie ook een meerwaarde heeft in andere sectoren van de curatieve zorg.

Aldus minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer over de eerdere aangekondigde wijziging van het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg.

Het vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro wordt behouden

De minister: “Verzekerden met een vrijwillig eigen risico betalen een groter deel van hun zorgkosten zelf. Daarnaast gaat er een remmende werking uit van het vrijwillig eigen risico. Het is belangrijk om de inkomsten uit het vrijwillig eigen risico zo veel mogelijk in stand te houden. Om deze reden kies ik ervoor om het vrijwillig eigen risico toe te passen als de kosten van een prestatie in de medisch-specialistische zorg hoger zijn dan 150 euro. De meerkosten van de dbc of overig zorgproduct komen dan direct ten laste van het vrijwillig eigen risico.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - VDAB-Talent 23 januari 2023

Hoe durft de minister het op te schrijven. Om een extra eigen risico in stand te houden mag er slechts bij specialiste-hulp maximaal €150 direct een eigen risico worden gedeclareerd. Hij gaat volledig voorbij dat een verhoogd eigenrisico premie verhogend werkt. Juist diegenen die geen gebruik maken van ziektekosten krijgen een premie verlaging. Waardoor de premie van andere juist extra daardoor worden verhoogd. Een collectieve staat geen selectie toe dat wordt dus indirect wel toegepast.

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz hekelt ingreep CZ bij provisie

Adfiz vindt het ongehoord dat CZ zich “zo ingrijpend bemoeit met de adviespraktijk van onafhankelijke financieel adviseurs dat in detail wordt voorgeschreven...

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Nieuwe kabinet verlaagt eigen risico zorg

Het nieuwe kabinet verlaagt het verplichte eigen risico van de zorgverzekering van 385 euro naar 165 euro in 2027. Dat staat in het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD,...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

De lessen uit de WMO zijn een reden om anders te kijken naar de discussie rondom het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, stelt ABN Amro. Andere...

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023

6,5 procent van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit...

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

"Verzekerde zorg gegarandeerd ook bij omzetplafond"

De stelling van de Consumentenbond dat een omzetplafond automatisch leidt tot een patiëntenstop en het niet leveren van zorg is volgens Zorgverzekeraars Nederland...

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

Steeds meer contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars afgerond

De afgelopen twee weken zijn er flink wat contracten afgesloten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Geld.nl. “Op...

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

"Tandartsverzekering afsluiten loont vaak niet"

Als men een aanvullende zorgverzekering voor tandartskosten afsluit, betaalt men vaak veel premie in verhouding tot wat men vergoed krijgt. Dat blijkt uit onderzoek...

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...