Aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg is in 2025

Operatiekamer via Pixabay

Het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg wordt per 2025 aangepast naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie, waarbij de totale hoogte van het verplicht eigen risico in stand blijft. Het kabinet verkent of de invoering van maximumbedragen per prestatie ook een meerwaarde heeft in andere sectoren van de curatieve zorg.

Aldus minister Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer over de eerdere aangekondigde wijziging van het verplicht eigen risico in de medisch-specialistische zorg.

Het vrijwillig eigen risico van maximaal 500 euro wordt behouden

De minister: “Verzekerden met een vrijwillig eigen risico betalen een groter deel van hun zorgkosten zelf. Daarnaast gaat er een remmende werking uit van het vrijwillig eigen risico. Het is belangrijk om de inkomsten uit het vrijwillig eigen risico zo veel mogelijk in stand te houden. Om deze reden kies ik ervoor om het vrijwillig eigen risico toe te passen als de kosten van een prestatie in de medisch-specialistische zorg hoger zijn dan 150 euro. De meerkosten van de dbc of overig zorgproduct komen dan direct ten laste van het vrijwillig eigen risico.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Arnoud Bosch - VDAB-Talent 23 januari 2023

Hoe durft de minister het op te schrijven. Om een extra eigen risico in stand te houden mag er slechts bij specialiste-hulp maximaal €150 direct een eigen risico worden gedeclareerd. Hij gaat volledig voorbij dat een verhoogd eigenrisico premie verhogend werkt. Juist diegenen die geen gebruik maken van ziektekosten krijgen een premie verlaging. Waardoor de premie van andere juist extra daardoor worden verhoogd. Een collectieve staat geen selectie toe dat wordt dus indirect wel toegepast.

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Bijna 40 procent krijgt onverwachte rekening na bezoek zorgverlener zonder contract

Van de mensen die naar een zorgverlener gaan waarmee hun zorgverzekeraar geen contract heeft, is bijna 40 procent van tevoren niet op de hoogte van de financiële...

Minister: geen interventies bij contractering

Minister: geen interventies bij contractering

Minister Kuipers zegt geen brede signalen te hebben die erop duiden dat de zorgcontractering met het oog op 2024 moeizaam verloopt. De minister: "Ik wil waken voor...

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

"Zorgverzekeringslasten stijgen het hardst voor meest zorgbehoevenden"

De stijging van de premie van de zorgverzekering in combinatie met de daling van de zorgtoeslag raakt vooral de meest zorgbehoevenden hard. Aldus Poliswijzer, dat...

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

NN Zorg Voordelig nu ook voor adviseurs

Anders dan vorig seizoen hebben financieel adviseurs dit keer toegang tot de polis Zorg Voordelig van Nationale-Nederlanden. De polis wordt tegelijkertijd als voorheen...

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Consumentenbond dient handhavingsverzoek in bij NZa

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de contractering van zorgaanbieders dit jaar weer niet rond is bij de start van het overstapseizoen. De Consumentenbond...

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Recordaantal overstappers bij zorgverzekering voorspeld

Overstappen.nl verwacht een recordaantal overstappers bij de zorgverzekering, nu de premies fors stijgen. Eva van Erk, Zorgexpert van Overstappen.nl geeft aan: “De...

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

Premie basispolis stijgt met gemiddeld bijna negen euro per maand

De zorgpremie stijgt met gemiddeld bijna negen euro oftewel 6,3 procent per maand naar 147 euro. Dat heeft Geld.nl in kaart gebracht. De goedkoopste basisverzekering...

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Premie Stad Holland met 14,50 euro per maand omhoog

Stad Holland verhoogt de premie van de basisverzekering zorg volgende jaar met 14,40 euro per maand. Tegelijkertijd verandert de verzekering in een combinatiepolis. De...

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Premie Zorg en Zekerheid met acht euro per maand omhoog

Volgend jaar betalen verzekerden van Zorg en Zekerheid 147,95 euro per maand voor de Zorg Zeker Polis. Dat is lager dan de berekening van het Ministerie van VWS,...

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Overzicht actualiteiten zorgverzekering 2024 in document Kenniskern

Te vinden op de website van Adfiz: het PE-document dat Zorgverzekeraars Nederland jaarlijks opstelt - in samenwerking met onder andere Adfiz - over de belangrijkste...