Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

Euro's 50 via Pixabay

De lessen uit de WMO zijn een reden om anders te kijken naar de discussie rondom het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, stelt ABN Amro. Andere manieren om de financieel kwetsbaren te ondersteunen leiden waarschijnlijk tot minder kosten voor de premiebetaler.

De bank: "Ervaring uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leert dat bij een vergelijkbare verandering in 2019 de vraag binnen een jaar met 22 procent steeg. De toename kan dus veel groter zijn. Een mogelijk alternatief is het ondersteunen van de financieel meest kwetsbaren door hun uitkeringen te verhogen met het bedrag aan eigen risico. De kosten van het eigen risico worden immers het meest gevoeld door de groepen waarvan de budgetten al krap zijn en die afhankelijk zijn van een uitkering, zoals bijstand, Wajong of AOW.

"Een alternatief zou daarom kunnen zijn om deze uitkeringen te verhogen met het bedrag van het eigen risico. In 2023 zijn er ruim 5,1 miljoen mensen in Nederland afhankelijk van een uitkering, waarvan het merendeel – bijna 3,6 miljoen – AOW ontvangt. Als deze 5,1 miljoen mensen een verhoging van zo’n 32 euro per maand ontvangen, dat wil zeggen 385 euro per jaar, dan kunnen zij dit geld zelf inzetten voor het eigen risico als het nodig is. En als het een jaar niet nodig is, kunnen andere noodzakelijke uitgaven worden gedaan. Deze extra uitgave kost de overheid bijna twee miljard euro per jaar (5,1 miljoen x 385 euro).

"De komende weken voeren de beoogde regeringspartijen intensieve gesprekken over het te vormen beleid; wellicht kunnen zij de optie om de financieel kwetsbaren te ondersteunen met 32 euro per maand meenemen in de overwegingen. Dat kost de overheid direct geld, maar het afschaffen van het eigen risico resulteert waarschijnlijk in meer problemen dan het oplost: de druk op de zorg wordt onaanvaardbaar hoog en de premies stijgen snel. Voor de burger valt de optie om de financieel kwetsbaren te ondersteunen veel goedkoper uit, namelijk slechts drie tot acht euro extra premie per maand, ten opzichte van de 25 euro die door het ministerie van VWS is aangegeven. En bovendien komen de voordelen bij de groep terecht die hier het meest behoefte aan heeft."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

ABN Amro: "Huizenprijzen stijgen naar verwachting met zes procent in 2024"

Doordat de vooruitzichten op de huizenmarkt voor het tweede kwartaal op rij verbeteren, stelt ABN Amro haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor...

NZa: "Zorgcontractering verder versnellen"

NZa: "Zorgcontractering verder versnellen"

Hoewel er een verbetering is ten opzichte van vorige jaren, is de NZa van oordeel dat er nog altijd noodzaak is om de duidelijkheid voor consumenten op moment van...

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars passen machtigingsbeleid voor tertiaire borstreconstructie na borstkanker aan

Zorgverzekeraars hebben besloten om vanaf 2024 het machtigingsbeleid voor een volledige tertiaire borstreconstructie na borstkanker gefaseerd aan te passen. Dit...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

Definitief overstapcijfer bekend: 7,4 procent gewisseld van zorgverzekeraar

Definitief overstapcijfer bekend: 7,4 procent gewisseld van zorgverzekeraar

In het overstapseizoen 2023/2024 zijn ruim 1,3 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat is 7,4 procent van de verzekerden. Dit betreft het één...

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2024 stijgen met vier procent. Dit is meer dan de 2,5 procent die de bank eerder voorspelde. In 2025, denkt ABN Amro, stijgen...

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers is in 2023 duidelijk afgenomen en die trend zet zich door in 2024, aldus...

Fors minder mensen verhoogden eigen risico zorgverzekering

Fors minder mensen verhoogden eigen risico zorgverzekering

Fors minder mensen verhoogden hun eigen risico, iets meer mensen kozen een aanvullende zorgverzekering, meer mensen kiezen voor een naturapolis. Dat zijn volgens...

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

Zestig procent wil dat zorgverzekeraar helpt gezond te leven

De meerderheid van de respondenten (zes op de tien) in a.s.r.-onderzoek verwacht dat haar zorgverzekeraar helpt met een gezonde levensstijl en veerkracht. Ruim drie...

Minder OHRA-klanten kiezen voor maximaal eigen risico

Minder OHRA-klanten kiezen voor maximaal eigen risico

"In vergelijking met vorig jaar zijn er minder nieuwe klanten die kiezen voor een maximaal eigen risico in ruil voor een lagere zorgpremie. In 2021 koos 12,7 procent...