ABN Amro ziet einde prijscorrectie woningmarkt

Huis te koop TB 2021

ABN Amro heeft haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bijgesteld: van min vijf naar min drie procent in 2023 en van min drie naar plus 2,5 procent in 2024.

De bank: “Ondanks het nogal matige sentiment op de huizenmarkt lijkt het erop dat het prijsniveau op een hoger niveau stabiliseert dan verwacht. Zo zijn de prijzen in het derde kwartaal licht gestegen en liggen deze daarmee 4,3 procent procent onder de piek van juli 2023. De prijzen zijn het sterkst gedaald in de grote steden. Daarnaast zijn het vooral de prijzen van oudere woningen met een laag energielabel die sterker zijn gedaald. Deze prijzen blijven ook bij de huidige lichte stijging iets achter bij woningen met een beter energielabel. Dit effect wordt naar verwachting sterker als vanaf 2024 de energiezuinigheid van woningen wordt meegenomen in de leennormen.”

De ramingen van ABN Amro voor transacties blijven gelijk: min vijf procent in 2023 en min 2,5 procent in 2024. “Hoewel de vraag naar huizen toegroeit naar een nieuw hoogtepunt, kan de bouw van nieuwe woningen dit tempo niet bijbenen. Zo dreigt de bouw van nieuwe woningen als gevolg van de gestegen rente, de hoge grondprijzen en opgelopen bouw- en personeelskosten achter te blijven. Ook worden minder vergunningen uitgegeven en maakt de hoge rente het daarnaast moeilijk om een relatief duur nieuwbouwhuis te kopen. Het gebrek aan geschikte nieuwbouwwoningen gaat ten koste van de doorstroming op de huizenmarkt, waardoor het aantal transacties laagt blijft.”

Reactie toevoegen

 
Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Grootbanken pleiten voor klimaatlabel

Er moet een uniform klimaatlabel ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat potentiële huizenkopers klimaatrisico’s meenemen in hun aankoopbeslissing. Dat...

Gemiddelde transactieprijs koopwoning ruim 12.000 euro lager in 2023

Gemiddelde transactieprijs koopwoning ruim 12.000 euro lager in 2023

In 2023 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning ruim 416.000 euro, ruim 12.000 euro lager dan in 2022. Aldus het CBS. Het is de eerste daling...

Vertrouwen in woningmarkt neemt weer toe

Vertrouwen in woningmarkt neemt weer toe

Het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder de woonconsumenten liep gedurende de afgelopen maanden duidelijk op. Het aantal consumenten met een negatieve mening komt...

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Arbeidspotentieel onder gepensioneerden grotendeels onbenut

Hoewel steeds meer pensioengerechtigden in alle economische sectoren blijven doorwerken, blijft een groot deel van het arbeidspotentieel onder gepensioneerden onbenut....

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro: huizenprijzen stijgen meer dan voorzien

ABN Amro verwacht dat de huizenprijzen in 2024 stijgen met vier procent. Dit is meer dan de 2,5 procent die de bank eerder voorspelde. In 2025, denkt ABN Amro, stijgen...

Opnieuw minder woningen van eigenaar gewisseld

Opnieuw minder woningen van eigenaar gewisseld

In 2023 zijn volgens het Kadaster ruim 180.000 koopwoningen van eigenaar gewisseld, 5,5 procent minder dan in 2022. De daling van het aantal woningtransacties was...

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

Verhogen uitkeringen beter dan afschaffen eigen risico basisverzekering

De lessen uit de WMO zijn een reden om anders te kijken naar de discussie rondom het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekeringswet, stelt ABN Amro. Andere...

Sentiment huizenprijzen weer op niveau 2022

Sentiment huizenprijzen weer op niveau 2022

De ING Woonindex stijgt door, van 90 naar 93. De graadmeter is hiermee weer op het niveau van het derde kwartaal 2022. Van de onderliggende factoren steeg het sentiment...

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

Adviseurs minder tevreden over dienstverlening geldverstrekkers

De tevredenheid onder hypotheekadviseurs over de afwikkeling van de meeste hypotheekdossiers is in 2023 duidelijk afgenomen en die trend zet zich door in 2024, aldus...

Prijzen koopwoningen lopen weer op

Prijzen koopwoningen lopen weer op

In november 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 0,9 procent lager dan in november 2022. De prijsdaling was opnieuw kleiner dan een maand eerder....