Achmea plaatst kolen en teerzand op uitsluitingslijst

Willem van Duin 2018

Achmea belegt niet meer in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden. Achmea zegt te willen bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Investeren in deze kolenbedrijven en verwerkers van teerzand past hier niet bij, aldus Achmea die dergelijke bedrijven op de uitsluitingslijst plaatst.

Achmea ziet de schade en overlast door klimaatverandering toenemen. Binnen haar eigen beleggingsportefeuille sluit Achmea daarom de meest vervuilende kolenbedrijven uit. Deze industrie is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas. Beleggen in deze bedrijven past niet langer bij Achmea.

Steeds meer verzekeraars stoppen met dergelijke beleggingsactiviteiten. Dat is niet alleen om bij te dragen aan een gezondere samenleving, maar ook omdat verzekeraars de schadelast als gevolg van klimaatverandering zien toenemen en op den duur niet meer zullen kunnen dragen Verwacht wordt dat over een jaar of twintig het ijs van de Noordpool volledig is gesmolten. De Noordpool is de airco van de wereld. Zonder die afkoeling zullen hitte, stormen en overstromingen toenemen, zal de aarde op meer plaatsen onvruchtbaar worden en onbewoonbaar worden en zullen de vluchtelingenstromen toenemen. De effecten van klimaatverandering zijn ook in Nederland nu al waar te nemen. Door drogere aarde ontwortelen bomen makkelijker met meer schade tot gevolg. Bouwwerken zakken sneller in met schade tot gevolg. Alleen al bij ProRail neemt de schadelast enorm toe door verzakkende treinrails. Ook heeft de opwarming van de aarde gevolgen voor de biodiversiteit. Het aantal insectensoorten daalt dramatisch. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar een groot deel van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. 

Engagement

Achmea zegt door te gaan met haar ‘engagement’ traject. Daarbij worden vervuilende bedrijven actief aangespoord om te komen tot een groenere bedrijfsvoering.CEO Willem van Duin: ”Wij willen uiteindelijk alleen blijven beleggen in ondernemingen die een beleid hebben dat gericht is op verduurzaming én in bedrijven die actief bijdragen aan de energietransitie. Wij zijn daarover in gesprek, bijvoorbeeld met de resterende mijnbouw- en nutsbedrijven waarin wij beleggen. We rekenen erop dat deze bedrijven aan kunnen tonen dat zij beleid hebben om in een vastgesteld tijdpad over te gaan naar duurzamere alternatieven.”

Overigens zijn dit voor alle verzekeraars interessante dilemma's. Welke bedrijven wijs je nu al de deur, ook al heeft dit een negatief effect op je winst. En wat doe je met zo'n vervuilend bedrijf als het bij je aanklopt voor een pensioencontract voor het personeel? Wordt de komende jaren vervolgd.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achmea publiceert relatiemagazine

Achmea publiceert relatiemagazine

Achmea heeft het relatieblad 'Dit is Achmea' gepubliceerd. In dit magazine geeft Achmea duidelijkheid over haar strategie. In de begeleidende brief stelt ceo Willem...

Achmea werkt in 2030 klimaatneutraal

Achmea werkt in 2030 klimaatneutraal

Achmea neemt maatregelen om in 2030 volledig klimaatneutraal te werken. Zo worden op dit moment 3.200 zonnepanelen boven de parkeerplaatsen van de kantoorlocatie...

Achmea Innovation Fund van start

Achmea Innovation Fund van start

Het Achmea Innovation Fund, dat op 1 oktober 2019 van start gaat, gaat groeikapitaal verstrekken aan veelbelovende (tech-)ondernemingen, die actief zijn op de strategische...

Achmea belegt minder in fossiele brandstoffen

Achmea belegt minder in fossiele brandstoffen

Achmea belegt niet langer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden, zo is te lezen in de halfjaarrapportage...

Achmea ondertekent Charter Diversiteit

Achmea ondertekent Charter Diversiteit

Achmea heeft het Charter Diversiteit ondertekend. Het charter is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en stimuleert de diversiteit en inclusie op de werkvloer....

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Kifid stelt dat Achmea rechtsbijstandspolis niet zomaar tussentijds kan opzeggen

Achmea mag de rechtsbijstandpolis van een klant vanwege het schadeverloop (zes meldingen) niet opzeggen. Achmea had de beëindiging aangekondigd in een brief....

Nieuwe statutaire directies bij twee groepsvennootschappen Achmea

Nieuwe statutaire directies bij twee groepsvennootschappen Achmea

Achmea Schadeverzekeringen N.V. en Achmea Pensioen & Levensverzekeringen N.V. kennen per 1 september 2019 een nieuwe statutaire directie. Bij beide groepsvennootschappen...

Achmea van start met Innovation Fund van 100 miljoen euro

Achmea van start met Innovation Fund van 100 miljoen euro

Achmea introduceert een Innovation Fund dat vanaf 1 oktober 2019 groeikapitaal kan verstrekken aan ondernemingen die actief zijn op de domeinen gezondheid, mobiliteit,...

In de brand, uit de brand!

In de brand, uit de brand!

VVP-redacteur Toon Berendsen maakte het zelf mee: brand! Samen met July Schrama van Achmea kijkt hij terug op de afhandeling van de schade. Een praktijkverhaal...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...