Afm: maak pensioenstelsel duidelijker en doelmatiger

AFM (logo)

De AFM meent dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter te maken. Ook is het van belang dat in de afweging om meer keuze in het pensioenstelsel te introduceren rekening wordt gehouden met kennis over consumentengedrag. Dat stelt de toezichthouder in zijn position paper voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat zij inbrengt in de Nationale Pensioendialoog.

De AFM kiest nadrukkelijk het perspectief van de deelnemer. De toezichthouder: "In het huidige pensioenstelsel zijn de keuzemogelijkheden relatief beperkt. Wij zijn voorstander van de introductie van meer keuzemogelijkheden voor de deelnemer. Wel is het van belang hierbij rekening te houden met kennis over het gedrag van consumenten. Consumenten zijn van nature gericht op de korte termijn, hebben gebrek aan motivatie om goed financieel te plannen voor de oude dag en hebben grote moeite met het begrijpen van risico’s.

"Wij zijn van mening dat met deze kennis over het gedrag van consumenten het verstandig is om iedereen met een inkomen uit arbeid verplicht aanvullend pensioen te laten opbouwen. Deelnemers krijgen hierbij aanvullend de mogelijkheid om de hoogte van de premie boven een bepaald minimum zelf te bepalen. Zij worden geholpen bij het maken van deze keuze door een goed vormgegeven standaardoptie. Meer keuze voor de deelnemer bij het vaststellen van het individuele beleggingsbeleid vinden wij niet verstandig."

De AFM vindt het verder belangrijk om oneerlijke subsidies tussen generaties weg te nemen. "Hiervoor is een aanpassing in het stelsel nodig waarbij het gebruik van de zogenoemde doorsneesystematiek wordt uitgefaseerd. Ook is het nodig dat deelnemers een pensioenovereenkomst krijgen waarbij de afspraken over het verdelen van risico’s tussen generaties op voorhand volledig zijn vastgelegd. Transparantie over (toegenomen) onzekerheden is hierbij een belangrijke randvoorwaarde."
De AFM verder: "Deelnemers hebben belang bij een efficiënt pensioenstelsel. Immers, de kans op een goed pensioen neemt toe wanneer er minder kosten worden gemaakt. Transparantie over de kosten is hierbij een belangrijke eerste stap. De kosten in het pensioenstelsel kunnen nog worden verlaagd door schaalgrootte te benutten. Grotere pensioenuitvoerders kunnen in het algemeen namelijk efficiënter werken. Vereenvoudiging van de pensioenregelingen draagt eveneens bij aan het verlagen van de kosten. Pensioenregelingen zijn nu nog te complex door de vele uitzonderingen."

Al snel kwamen dinsdag de eerste negatieve reacties op het idee van de AFM om alle werkenden, dus ook zelfstandigen en zzp'ers, te verplichten tot het opbouwen van aanvullend pensioen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

Marktmonitor 2024 voor 6.300 adviseurs en bemiddelaars van start

De eerste groep adviseurs en bemiddelaars kan vanaf 12 februari de Marktmonitor (MMAB) voor 2024 invullen. Groep 2 vanaf 19 februari en groep 3 vanaf 26 februari....

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door nep AFM-medewerker blijft probleem

Oplichting door een persoon die zich voordoet als AFM-medewerker blijft een probleem. De toezichthouder: "In 2023 gingen de meeste ontvangen signalen over mogelijke...

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda...

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

AFM: "Versnelling noodzakelijk in duurzaamheidstransitie financiële sector"

De duurzaamheidstransitie van de financiële sector gaat volgens de AFM minder snel dan gewenst. Zowel nationaal als internationaal groeit de maatschappelijke...

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance

De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse.  Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

Positief oordeel EBA over toezicht op betalingsachterstanden bij hypotheken

De Europese autoriteit voor de bankensector EBA heeft een vergelijkend onderzoek gedaan onder 7 landen, naar de implementatie van de Europese Hypothekenrichtlijn...

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Duidelijker informatie vereist bij spaarproducten

Financiële ondernemingen houden zich niet altijd aan de wettelijke voorschriften voor reclame en overige informatie bij sparen/vermogensopbouw. Zo is het onder...

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023

De AFM heeft op 25 juli 2023 lasten onder dwangsom opgelegd aan twee ondernemingen die de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars (MMAB) 2023 niet tijdig hebben...