CFD: "Onverwachte draai minister onbegrijpelijk"

Edwin Herdink blauwe achtergrond

Onbegrijpelijk. Zo noemt CFD de "onverwachte draai van de minister in het dossier ‘actieve provisietransparantie schadeverzekeringen’". CFD vraagt van de leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën "specifieke aandacht voor deze zaak. Niet alleen dossierinhoudelijk, maar zeer nadrukkelijk ook voor de wijze van besluitvorming".
 
CFD-voorzitter Edwin Herdink schrijft: "In de brief die nu aan de voorzitter van de Tweede Kamer is gestuurd en die op donderdag 10 juni 2021 in uw commissiedebat op de agenda staat, geeft de minister aan dat hij het resultaat van de consultatie naast zich neerlegt. Dit na persoonlijke gesprekken van de minister met de AFM en de Consumentenbond (en naar onze overtuiging ook met het Verbond van Verzekeraars, maar daar maakt de minister geen melding van in zijn brief). 
 
"De minister wil nu eenzijdig nominale transparantie per product doorvoeren voor onafhankelijke tussenpersonen. Dat betekent concreet een vast bedrag aan provisie per verzekering, zonder nog de klant of klantwens überhaupt te kennen. Het is naar de mening van CFD een onwerkbaar voorstel, dat eerder een ongelijk speelveld in de kaart speelt dan deze verbetert.

Besluitvormingsproces
 
"Maar dat is op dit moment niet eens onze grootste zorg! Waar CFD nadrukkelijk uw aandacht voor wil vragen is vooral hoe dit besluitvormingsproces tot stand is gekomen. 
 
"Twee jaar lang is hier met collectieve denkkracht aan gewerkt met als resultaat een consultatiedocument dat zeker niet door iedereen volledig gedragen wordt, maar wel een afgewogen belang van alle stakeholders vertegenwoordigt. Het brede midden. CFD is van mening dat de ambtenaren van het ministerie van Financiën hier een uitstekende klus hebben geleverd. En nu worden we geconfronteerd met een complete draai in het dossier, met als motivatie van de minister dat twee van de circa 20 stakeholders hem overtuigd hebben het collectieve proces nietig te verklaren. Het is een schoffering naar alle andere partijen die hieraan zo hard hebben gewerkt in de afgelopen twee jaar.
 
"CFD vindt het verder zeer onprofessioneel dat de minister feitelijk een ‘laten we het gewoon een paar jaar proberen’-voorstel aan uw commissie voorlegt. 

Vragen

"Als u aanstaande donderdag tot bespreking van de brief van de minister toekomt, willen wij u daarom graag de volgende overwegingen/vragen meegeven: 

- is het toelaatbaar dat na twee jaar zorgvuldig onderzoek en overleg met alle marktpartijen een minister zelfstandig kan besluiten, na persoonlijk overleg met een toezichthouder en één commerciële consumentenorganisatie, de uitkomst van het collectieve traject in de prullenbak te werpen?
Zeker ook gelet op het feit dat de Consumentenbond zelf zeer actief is in verzekeringen en daar commercieel ook van afhankelijk is?

- wordt het gelijke speelveld echt wel gediend als alleen de beloning van de onafhankelijke tussenpersonen op deze wijze transparant wordt gemaakt? Dit gelet op het feit dat verzekeraars zich steeds verder terugtrekken uit samenwerkingen met onafhankelijke tussenpersonen. En ook gelet op het feit dat diezelfde verzekeraars al jaren premies voor schadeverzekeringen aanbieden die onder de ‘netto inkoopprijs’ van een onafhankelijke tussenpersoon liggen?

- vindt u het niet zorgelijk dat de lijn die de minister nu kiest wel heel erg lijkt aan te sluiten op de visie van het Verbond van Verzekeraars?

- als er transparantie over de beloning van onafhankelijke tussenpersonen wordt geëist, mag dit dan ook worden geëist van verzekeraars zelf, die 80 tot 95 procent van de polispremie na provisiebetaling overhouden?

- is het niet in het transparantiebelang van de consument om vóór het kiezen van een product ook te weten wat de gemiddelde doorlopende (administratie)kosten per polis zijn die een verzekeraar in rekening brengt? Of bijvoorbeeld inzicht te geven in wel/niet/deels uitgekeerde schadeclaims?

- heeft ketentransparantie niet altijd de voorkeur boven schakeltransparantie en in dit geval ook nog eens op een deel van die schakel (lees: distributie en dan vooral die van de onafhankelijke tussenpersoon)? En moet ketentransparantie niet juist de basis vormen voor een gelijk speelveld?

- zijn de bestaande zeer flexibele rechten van de consument eigenlijk niet al ruim genoeg? Dit is niet onderzocht. Wat voegt het echt toe om deze hele operatie door te voeren? Volgens de brief van de minister slechts ‘om mogelijk een gesprek over de inhoud van dienstverlening te verbeteren’ en ‘is een consument wellicht eerder bereid om een beroep te doen op de dienstverlening’."

Donderdagmiddag staat een Commissiedebat FinancIële Markten gepland over onder meer de voortgang van het Actieplan Consumentenkeuzes en over de wetgevingsbrieven van DNB en AFM

 

Reactie toevoegen

 
Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Actieve provisietransparantie: keuze minister nog niet bekend bij gesprekken AFM met belanghebbenden

Dat minister Hoekstra koos voor exacte nominale bedragen, was nog niet duidelijk toen de AFM op zijn verzoek met belanghebbenden sprak over actieve provisietransparantie....

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

CFD: "Persoonlijk en onafhankelijk advies en kwalitatieve nazorg uit markt gedrukt"

"Gaat u akkoord", aldus CFD in een open brief aan de Tweede Kamer, "met een door de sector breed gedragen oplossing (na vier jaar overleg) of volgt u de beslisnota...

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

VVP-poll: Actieve provisietransparantie is in veel situaties niet praktisch uitvoerbaar.

De stelling van afgelopen week luidde: 'Twee jaar is voldoende tijd voor adviseurs om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie'. Hiermee was 41 procent...

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz bundelt kennis over bezwaren en mogelijkheden transparantie

Adfiz heeft een speciaal dossier geopend met alle bezwaren tegen het huidige uitvoeringsvoorstel actieve provisietransparantie van de minister, en met twee...

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

VVP-poll: Twee jaar is voldoende tijd ter voorbereiding op actieve provisietransparantie

Zes op de tien respondenten was het eens met de stelling van vorige week: 'Hypotheekrenteaftrek en jubelton vergroten kloof tussen arm en rijk in de samenleving'....

Adviseur krijgt twee jaar om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie

Adviseur krijgt twee jaar om zich voor te bereiden op actieve provisietransparantie

Minister Hoekstra geeft adviseurs en bemiddelaars twee jaar om zich in te schieten op actieve transparantie. De minister: “Ik ben het met de AFM eens dat de...

Adfiz hekelt ontwerp actieve provisietransparantie

Adfiz hekelt ontwerp actieve provisietransparantie

Adfiz hekelt in niet mis te verstane bewoordingen het door de minister bij de Tweede Kamer ingediende voorstel voor actieve provisietransparantie. Adfiz-directeur...

Provisietransparantie kost adviseurs miljoenen

Provisietransparantie kost adviseurs miljoenen

De kosten voor adviseurs en bemiddelaars van actieve provisietransparantie belopen miljoenen, becijfert de minister bij het ontwerp Wijzigingsbesluit financiële...

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Adviescollege toetsing regeldruk: provisieverbod in plaats van -transparantie

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ART) gaf de minister het advies om een provisieverbod als minder belastend alternatief te overwegen dan wel toe te lichten...

Ontwerp actieve provisietransparantie naar Tweede Kamer

Ontwerp actieve provisietransparantie naar Tweede Kamer

Actieve provisietransparantie komt dichterbij. Minister Hoekstra heeft het ontwerp van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 waarin actieve provisietransparantie...