Circa driekwart werkgevers ziet UWV-premies WGA en ZW dalen

Euro's via Pixabay 2018

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018 op 0,75 procent, kondigt het UWV aan. Het gemiddelde percentage ZW stijgt van 0,41 procent in 2018 naar 0,43 procent in 2019.

Premieontwikkeling WGA

Het premieniveau stijgt niet, ondanks dat de WGA in opbouw is, doordat de publiek verzekerde loonsom,
voornamelijk als gevolg van de economische groei, evenredig mee stijgt met de publieke WGA-lasten.
Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 71 procent te maken met een daling van de WGA-premie,
zestien procent met een stijging, voor dertien procent blijft de premie gelijk. Het UWV: "Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, blijft het gemiddelde percentage gelijk. Dit komt doordat de premie vooral voor kleine werkgevers daalt. In aantal gaat het om veel werkgevers, maar vanwege de beperkte loonsom is het effect op de gemiddelde premie klein."

n 2017 waren 26.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA met een gezamenlijke loonsom van
79 miljard euro (38 procent van de totale loonsom). In 2018 zijn 24.000 werkgevers eigenrisicodragers met
een loonsom van 81 miljard (38 procent van de totale loonsom). "We verwachten dat het marktaandeel in
2019 constant zal blijven op 38 procent van de totale loonsom", schrijft het UWV.

Premieontwikkeling Ziektewet voor flexibele dienstverbanden

Het UWV: "Er is een trend dat werkgevers met hogere risico’s zich bij UWV verzekeren terwijl de werkgevers met lagere risico’s kiezen voor het eigenrisicodragerschap. De eerste groep werkgevers bestaat voornamelijk uit Uitzendwerkgevers met relatief hoge Ziektewetlasten. De tweede groep bestaat juist uit werkgevers met voornamelijk vaste dienstverbanden waardoor ze geen of zeer geringe Ziektewetlasten hebben.

"Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal 74 procent met een daling en veertien procent met een stijging van de premie Ziektewet te maken krijgen. Voor twaalf procent blijft de premie Ziektewet gelijk. Ondanks dat het aantal premiedalingen groter is dan het aantal premiestijgingen, stijgt het gemiddelde percentage. Dit
komt doordat de premie vooral voor kleine werkgevers daalt. In aantal gaat het om veel werkgevers,
maar vanwege de beperkte loonsom is het effect op de gemiddelde premie klein."

In 2017 waren 15.100 werkgevers eigenrisicodrager met een gezamenlijke loonsom van 89 miljard euro. In 2018 zijn dit er 15.700 met een loonsom van 94 miljard. Het marktaandeel van eigenrisicodragers steeg daardoor van 41  naar 43 procent van de loonsom. "In 2019 verwachten we een verdere stijging van het marktaandeel van eigenrisicodragers naar 44 procent van de totale loonsom."

 

Reactie toevoegen

 
Nog dit jaar plan om naleving RI&E te verbeteren

Nog dit jaar plan om naleving RI&E te verbeteren

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een plan om de naleving van de wettelijke verplichtingen rond de RI&E te verbeteren. Zij zal de Tweede Kamer hier dit jaar...

Private uitvoerders sociale zekerheid bundelen krachten

Private uitvoerders sociale zekerheid bundelen krachten

Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ). Zo heet het platform dat private uitvoerders van de sociale zekerheid hebben opgericht. Het Platform is...

Inkomensverzekering: markt leeft op

Inkomensverzekering: markt leeft op

Het premievolume van de inkomensverzekeringsmarkt trekt aan na een periode van stagnatie. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van Baken Adviesgroep. De Nederlandse...

Inkomensverzekering: markt krimpt in 2015

Inkomensverzekering: markt krimpt in 2015

De markt voor ziekteverzuimverzekeringen en aov groeit weer in 2015. Toch krimpt de hele markt voor collectieve inkomensverzekeringen (ziekteverzuim en WIA) in het...

Dazure dekt ook inkomensterugval bij scheiding

Dazure dekt ook inkomensterugval bij scheiding

Dazure introduceert vandaag de GoedIdee Inkomensgewenning, een inkomensverzekering die huizenkopers in loondienst verzekert tegen een onvrijwillige terugval (lees:...