Inkomensverzekering: markt krimpt in 2015

Laurens van Graafeiland (Baken Adviesgroep)

De markt voor ziekteverzuimverzekeringen en aov groeit weer in 2015. Toch krimpt de hele markt voor collectieve inkomensverzekeringen (ziekteverzuim en WIA) in het nieuwe jaar, voorziet Baken Adviesgroep.

Laurens van Graafeiland van de consultant: "De markt voor ziekteverzuimverzekeringen krimpt in 2014 maar groeit weer in 2015, terwijl de markt voor WIA-verzekeringen in beide jaren krimpt. Per saldo krimpt de markt voor collectieve inkomensverzekeringen in 2014 en 2015. De belangrijkste oorzaak bij ziekteverzuimverzekeringen is een daling van het arbeidsvolume van werknemers in 2014 en een groei in 2015. De krimp van de WIA-markt komt door een sterke krimp van de markt voor WGA-eigenrisicodragerverzekeringen (WGA-ERD).

"Ondanks een verdere groei van het aantal zelfstandigen in 2014, daalt de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (aov) in 2014. De belangrijkste oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat zowel het aantal aov’s als de gemiddelde premie van een aov in 2014 dalen. In 2015 groeit het aantal zelfstandigen en aantal aov’s weer naar verwachting, maar blijft de gemiddelde premie dalen."

De daling van de gemiddelde aov-premies in 2014 en 2015 is volgens Van Graafeiland het gevolg van "een combinatie van factoren. Verzekeraars besteden veel aandacht aan schadelastbeheersing, waardoor de schadelast afneemt, het provisieverbod zorgt ervoor dat de gemiddelde provisie daalt en er komen steeds meer vergelijkingssites op de markt, waardoor de premies dalen. De stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd en groei van het inkomen van zelfstandigen zorgen voor een toename van de gemiddelde premie. Maar per saldo is de verwachting dat de gemiddelde premie daalt".

Reactie toevoegen

 
Ken je vak! Inkomen: het spel en de knikkers

Ken je vak! Inkomen: het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Een kwestie van accepteren

Een kwestie van accepteren

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 6-2023) Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische informatie nodig, om in te schatten of sprake is...

TAF: "Zelfstandige schrapt vaak dekking burn-out uit AOV"

TAF: "Zelfstandige schrapt vaak dekking burn-out uit AOV"

Het aantal aanvragen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door zelfstandigen met een dekking tegen psychische klachten is de afgelopen drie jaar afgenomen. Waar...

Schoon in ’t handje

Schoon in ’t handje

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto....

Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

“Liefst vier op de vijf zzp'ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel van hen hebben ook niks geregeld voor hun pensioen. Het valt dan ook goed...

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople voegt een verzekeringselement toe aan haar vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Met de huidige politieke ontwikkelingen groeit de kans...

TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

TAF: bedrijfsarts vaak niet ingeschakeld bij burn-out

Minder dan een kwart van de Nederlanders zou bij het krijgen van een burn-out een bedrijfsarts raadplegen. Veel meer mensen kiezen ervoor om de huisarts te bezoeken....

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

Uitkomst herbeoordeling AO niet definitief bindend

(Kifid-uitspraak GC 2023-0526) Tussen de consument en de verzekeraar bestaat verschil van mening over de vraag of de mate van arbeidsongeschiktheid zoals die is...