Het spel en de knikkers

Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers. Zonder tijdige premiebetaling is er geen recht op uitkering.

Krijg je als bemiddelaar een bericht dat een klant de premie niet op tijd heeft voldaan? Dan is het verstandig om je klant te wijzen op de mogelijke gevolgen en hem te stimuleren alsnog snel te betalen. Sterker nog: dit hoort bij de privaatrechtelijke zorgplicht van een assurantiekantoor. Bij alle verzekeraars vervalt de dekking op een zeker moment. Raakt je klant vervolgens arbeidsongeschikt? Dan is er geen recht op uitkering, ook niet als het volledige bedrag alsnog wordt voldaan. Hetzelfde geldt voor een verergering van de arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan uiteindelijk zelfs worden stopgezet. Zo’n situatie wil je te allen tijde voorkomen.

Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende termijnen, procedures en terminologie. Sommige maatschappijen kennen voor de eerste premiebetaling een striktere procedure dan voor vervolgpremies. Het is zorgelijk dat voorwaarden over dit onderwerp vaak onduidelijk, onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Gelukkig is men in de praktijk doorgaans coulant, afhankelijk van de omstandigheden.

Doorvragen

Belangrijk is om snel te achterhalen wat er bij je klant speelt. Hopelijk is er niets aan de hand en heeft je klant een premienota over het hoofd gezien. Of men wacht met betalen tot een gevraagde wijziging is verwerkt. Leg uit dat er wel moet worden betaald en dat de verrekening later volgt.

Gaat het om een tijdelijk financieel pro bleem? Neem contact op met de verzekeraar en regel uitstel van betaling. Een jaarbetaling kan worden omgezet naar maandbetaling.

Is sprake van een structurele situatie? Besef dat veel mensen het moeilijk vinden om over financiële problemen te praten. Maar ga toch in gesprek over mogelijke oplossingen. Zijn er nog meer schulden? Betalen opdrachtgevers traag? Is je klant arbeidsongeschikt of dreigt hij binnenkort uit te vallen? Het is dan juist belangrijk om de AOV-premie te blijven betalen. Blijf in contact en kom met concrete voorstellen, want de drempel om zo’n aanbod te accepteren is veel lager dan voor het stellen van een hulpvraag.

‘Klant stimuleren alsnog snel te betalen’

Reageert jouw klant niet op e-mails? Bel in dat geval of stuur een WhatsApp-bericht. Wijs je klant indien nodig op bijkomende kosten als de verzekeraar de vordering aan een incassobureau moet overdragen. Ook na royement wegens wanbetaling blijft de openstaande premie tot de beëindigingsdatum verschuldigd. Beëin diging door de verzekeraar levert een CIS-registratie op, waardoor het in de toekomst moeilijker is om een nieuwe verzekering aan te vragen. De verzekeraar kondigt deze melding verplicht vooraf aan, wat soms alsnog tot betaling leidt.

Reeds arbeidsongeschikt

Is je klant reeds arbeidsongeschikt als de betalingsachterstand ontstaat? Dan zullen veel verzekeraars de openstaande premie verrekenen met de uitkering. Bij langdurige uitval wordt de verzekering premievrij. Meestal gebeurt dat na een jaar. Soms is deze periode gelijk aan de eigenrisicotermijn. Als de wachttijd twee jaar bedraagt verlenen veel maatschappijen pas na twee jaar premievrijstelling. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt een evenredig deel van de verzekering premievrij, een enkele verzekeraar verleent volledige premievrijstelling.

Reactie toevoegen

 
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers...