Ken je vak! Inkomen: het spel en de knikkers

Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers. Zonder tijdige premiebetaling is er geen recht op uitkering.

Krijg je als bemiddelaar een bericht dat een klant de premie niet op tijd heeft voldaan? Dan is het verstandig om je klant te wijzen op de mogelijke gevolgen en hem te stimuleren alsnog snel te betalen. Sterker nog: dit hoort bij de privaatrechtelijke zorgplicht van een assurantiekantoor. Bij alle verzekeraars vervalt de dekking op een zeker moment. Raakt je klant vervolgens arbeidsongeschikt? Dan is er geen recht op uitkering, ook niet als het volledige bedrag alsnog wordt voldaan. Hetzelfde geldt voor een verergering van de arbeidsongeschiktheid. De verzekering kan uiteindelijk zelfs worden stopgezet. Zo’n situatie wil je te allen tijde voorkomen.

Verzekeraars hanteren hiervoor verschillende termijnen, procedures en terminologie. Sommige maatschappijen kennen voor de eerste premiebetaling een striktere procedure dan voor vervolgpremies. Het is zorgelijk dat voorwaarden over dit onderwerp vaak onduidelijk, onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig zijn. Gelukkig is men in de praktijk doorgaans coulant, afhankelijk van de omstandigheden.

Doorvragen

Belangrijk is om snel te achterhalen wat er bij je klant speelt. Hopelijk is er niets aan de hand en heeft je klant een premienota over het hoofd gezien. Of men wacht met betalen tot een gevraagde wijziging is verwerkt. Leg uit dat er wel moet worden betaald en dat de verrekening later volgt.

Gaat het om een tijdelijk financieel pro bleem? Neem contact op met de verzekeraar en regel uitstel van betaling. Een jaarbetaling kan worden omgezet naar maandbetaling.

Is sprake van een structurele situatie? Besef dat veel mensen het moeilijk vinden om over financiële problemen te praten. Maar ga toch in gesprek over mogelijke oplossingen. Zijn er nog meer schulden? Betalen opdrachtgevers traag? Is je klant arbeidsongeschikt of dreigt hij binnenkort uit te vallen? Het is dan juist belangrijk om de AOV-premie te blijven betalen. Blijf in contact en kom met concrete voorstellen, want de drempel om zo’n aanbod te accepteren is veel lager dan voor het stellen van een hulpvraag.

Reageert jouw klant niet op e-mails? Bel in dat geval of stuur een WhatsApp-bericht. Wijs je klant indien nodig op bijkomende kosten als de verzekeraar de vordering aan een incassobureau moet overdragen. Ook na royement wegens wanbetaling blijft de openstaande premie tot de beëindigingsdatum verschuldigd. Beëin diging door de verzekeraar levert een CIS-registratie op, waardoor het in de toekomst moeilijker is om een nieuwe verzekering aan te vragen. De verzekeraar kondigt deze melding verplicht vooraf aan, wat soms alsnog tot betaling leidt.

Reeds arbeidsongeschikt

Is je klant reeds arbeidsongeschikt als de betalingsachterstand ontstaat? Dan zullen veel verzekeraars de openstaande premie verrekenen met de uitkering. Bij langdurige uitval wordt de verzekering premievrij. Meestal gebeurt dat na een jaar. Soms is deze periode gelijk aan de eigenrisicotermijn. Als de wachttijd twee jaar bedraagt verlenen veel maatschappijen pas na twee jaar premievrijstelling. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt een evenredig deel van de verzekering premievrij, een enkele verzekeraar verleent volledige premievrijstelling.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024: nieuwe gezichten in 'Uit de adviespraktijk'

VVP 2-2024, dinsdag verschenen, introduceert nieuwe gezichten in die o zo leuke rubriek ‘Uit de adviespraktijk’: Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners,...

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

Ken je vak! VVP 2-2024: leren van Kifid-uitspraken hypotheken

(NVHP in Ken je vak! VVP 2-2024) Ingeschakelde buitenlandse adviseur is hulppersoon HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in Duitsland een woning te kopen....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

Hoe operationaliseer je een getraind algoritme?

(Dennie van den Biggelaar, Onesurance, in Ken je vak! VVP 2-2024) In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden we de vraag: hoe operationaliseer...

Modelbrief

Modelbrief

(Adfiz in Ken je vak! VVP 2-2024) Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft Adfiz stappen gezet om het traject collectieve waardeoverdracht te standaardiseren...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

Gedoe met taal

Gedoe met taal

(Mieke Dadema, Soepel, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wie bezig is met een onderwerp als laaggeletterdheid word zelf bewuster van zijn of haar eigen taalvaardigheid....

Blijf in beweging

Blijf in beweging

(Sonja Stalfoort, PuurKlant, in Ken je vak! VVP 2-2024) Wat klanten vandaag een goede klantervaring vinden, kan morgen alweer achterhaald zijn. Het punt waarop...

Duurzame drager, lekker praktisch

Duurzame drager, lekker praktisch

(Christel van Bommel-Versluijs, compliance-deskundige, in Ken je vak! VVP 2-2024) Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde) voorwaarden van...

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

VVP Ken je vak! Duurzaamheid: rode draad bij vergroening

(Björn Jalving, Turien/Ansvar, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Over waarom een duurzame samenleving noodzakelijk is, raken we nooit uitgeschreven. Maar wat zullen...