Een kwestie van accepteren

Sorry we are closed, pagina 60

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 6-2023) Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische informatie nodig, om in te schatten of sprake is van een normaal of verhoogd risico. In dit artikel behandel ik enkele rechten van de kandidaat-verzekerde (hierna: verzekerde) en veelvoorkomende misvattingen.

Verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars moeten zich houden aan het Protocol Verzekeringskeuringen, dat aansluit bij (en een aanvulling geeft op) de Wet op de medische keuringen, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Ook organisaties die verzekeringskeuringen uitvoeren zijn opgeroepen deze regels na te leven.

Verzekerden hebben het recht om het advies van de medisch adviseur als eerste te horen (recht op eerste kennisneming). Dit moeten ze vooraf aangeven bij de medische dienst van de verzekeraar. Sommige advieskantoren raden hun klanten standaard aan om dit te doen, maar het levert flinke vertraging op bij een ‘normale acceptatie’. Daarom kun je aangeven dat je hier alleen voor kiest indien de verzekering niet of niet met normale voorwaarden kan worden afgesloten.

Waarom adviseren adviseurs dit? Vroeger moest je bij een verzekeringsaanvraag vermelden of er in het verleden een aanvraag was afgewezen of dat er beperkende bepalingen of premieverhogingen waren voorgesteld. Al jarenlang mag echter alleen worden gevraagd om afwijzingen of afwijkende acceptatievoorstellen vanwege niet-medische redenen.

Deze werkwijze zorgt bovendien voor verwarring. Nadat de klant toestemming aan de medisch adviseur heeft gegeven om het advies door te geven aan de verzekeraar, ontvangt hij van de technische acceptatie-afdeling een acceptatievoorstel met het verzoek om de akkoordverklaring te tekenen. De klant ziet het verschil niet en denkt dat hij dit al heeft gedaan, met alle gevolgen van dien.

Blokkeringsrecht

Een verzekerde kan de medisch adviseur verbieden om het advies aan de verzekeraar door te geven (blokkeringsrecht), waarmee het aanvraagproces stopt. Men beseft niet altijd dat daarmee ook de voorlopige dekking vervalt. Bovendien zal de verzekeraar geen vangnetverzekering aanbieden, aangezien de verzekeraar de aanvraag niet afwijst. De klant heeft de aanvraag immers zelf stopgezet.

‘Rechten kandidaatverzekerde bij AOV-aanvraag’

Ook bij het opschortingsrecht kan de voorlopige dekking vervallen. In het genoemde protocol en de toelichting bij de gezondheidsverklaring worden verder het recht op inzage, het recht op afschrift, het recht op correctie, het recht op vernietiging en het recht om de uitslag van een medisch onderzoek te vernemen vermeld. Bij dat laatste kun je aangeven of je de uitslag rechtstreeks wil krijgen of via een zelf aan te wijzen arts.

Schone-lei-regeling

Sinds 2021 geldt de schone-lei-regeling voor exkankerpatiënten die een overlijdensrisicoverze kering of uitvaartverzekering willen afsluiten. In sommige gevallen hoeven zij niet te vermelden dat ze kanker hebben gehad. Op www.verzekerennakanker.nl staat een handige vragenlijst. Deze regeling geldt echter niet voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen!

Tot slot noem ik het recht op herbeoordeling van een beperkende voorwaarde. Als er een kans is op een gunstige uitkomst, is de herbeoordelingsmogelijkheid doorgaans al in de polisclausule opgenomen. In andere gevallen heeft herbeoordeling daarom meestal geen zin, tenzij er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen. Overleg vooraf kan een hoop teleurstellingen voorkomen.

Reactie toevoegen

 
Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Commissiedebat OCTAS nu op 24 april

Het Commissiedebat in de Tweede Kamer over het eindrapport OCTAS is opnieuw verzet, nu naar 24 april. Eerder was het debat verplaatst naar 14 mei. Het OCTAS-rapport...

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV in jaarverslag: 60-plusmaatregel werkt

UWV zag in 2023 voor het eerst sinds lange tijd een voorzichtige afname van het totaal aantal mensen dat wacht op een WIA‑claimbeoordeling, aldus het jaarverslag....

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt per 1 januari 2025

Vanaf volgend jaar vervalt de tegemoetkoming die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel...

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht tegen de extra verhoging van het wettelijk minimumloon gestemd. Hierdoor gaat de extra verhoging met 1,2 procent per 1 juli...

OCTAS-rapport is pas het begin

OCTAS-rapport is pas het begin

(Angelo Wiegmans, BedrijfPlus, in Ken je vak! VVP 2-2024) De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen...

Met vreugde geven wij kennis…

Met vreugde geven wij kennis…

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 2-2024) Minimaal de helft van de ondernemers besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering. Hopelijk...

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

ZZUPER claimt disruptieve verzekeringsoplossing arbeidsongeschiktheid

Sander Franken, bekend van Hera Life, heeft een nieuw initiatief gelanceerd: ZZUPER, dat zzp’ers in geval van arbeidsongeschiktheid een eenmalige uitkering...

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Plannen voor eenvoudiger verlof opnemen voor goede balans werk en privé

Het kabinet stelt voor de verschillende verlofregelingen terug te brengen tot drie soorten verlof voor: 1) de zorg voor kinderen, 2) de zorg voor naasten en 3) persoonlijke...

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

BBB: "Aannames dat wij AOW willen ontkoppelen van minimumloon kloppen niet"

Aannames dat BBB de AOW wil ontkoppelen van het minimumloon kloppen niet, schrijft de politieke partij op haar website. BBB bevestigt wel dat ook haar fractie in...

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Beter inzicht in opleidingsniveau voor een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren, komt er een wettelijke, onafhankelijke beoordeling om opleidingen in te schalen. Werkenden, werkzoekenden en werkgevers...