Schoon in ’t handje

Ken je vak! Inkomen Annemieke Postema

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 5-2023) Volgens de Italiaanse oud-president Giuseppe Saragat verdienen Italianen netto, maar leven ze bruto. Lukt dit ook bij arbeidsongeschiktheid? Helaas valt de netto AOVuitkering vaak vies tegen.

Werken loont. Inkomen uit arbeid – mits lager dan 115.295 euro (2023) – wordt daarom beloond met arbeidskorting zodat je minder belasting betaalt. Een IB-ondernemer pro-fiteert tevens van ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstel ling waardoor niet de volledige winst wordt belast. Deze voordelen gelden niet voor uitkeringen. Bovendien moeten verzekeraars de inkomens-afhankelijke Zvw-bijdrage op de uitkering inhouden.

Wat je schoon in ’t handje overhoudt van winst, loon of een uitkering verschilt daarom nogal. 40.000 euro bruto winst per jaar betekent 34.782 euro netto (zonder startersaftrek); 40.000 euro bruto loon levert netto 32.144 euro op (bij een DGA 29.972 euro vanwege de Zvw-bijdrage); van 40.000 euro AOV-uitkering hou je netto niet meer dan 25.070 euro over. Bij al deze berekeningen zijn overige aftrekposten (zoals hypotheekrente) en werkgeversinhoudingen (pensioen, etcetera) buiten beschouwing gelaten.

Snelkoppeling

Veel ondernemers hebben geen flauw idee... Ze denken dat het bedrag op de polis netto is of dat er maar weinig afgaat. Het is daarom belangrijk om vanuit de gewenste netto uitkering het bruto verzekerde bedrag te bepalen en om deze vertaling bij ieder onderhoudsgesprek te vermelden. De belastingtarieven wijzigen immers jaarlijks en ondernemers vergeten het snel. Je kunt hiervoor websites zoals berekenhet.nl of die van Visma|Raet gebruiken. Die laatste heeft ook een app en kan eveneens van netto naar bruto rekenen. Check bij het gebruik wel de uitgangspunten zoals soort inkomen, geboortedatum, loonheffingskorting en Zvw inhouding.

Vervelend

Vervelend is dat ondernemers weliswaar 80 procent (soms 90 procent) van hun bruto inko men mogen verzekeren, maar netto veel minder overhouden. 50.000 euro winst uit onderne - ming is netto 39.963 euro. Verzeker je 80 pro cent hiervan, dan bedraagt de netto uitkering slechts 25.070 euro (zie hierboven) ofwel 63 procent van het netto ondernemersinkomen. Het zou verzekeraars sieren om – in elk geval voor IB-ondernemers – het maximaal verzeker bare bedrag te verhogen.

‘De netto AOV-uitkering valt vaak vies tegen’

Nog ingewikkelder

De daadwerkelijke AOV-uitkering komt niet overeen met bovenstaande berekeningen. De maandelijkse bijschrijving hangt af van het aantal dagen in die maand en fluctueert dus.

De arbeidsongeschikte kan kiezen of de verzekeraar rekening moet houden met de loon-heffingskortingen. Bij aanvang van de uitkering is dat niet verstandig, aangezien er meestal ook andere inkomsten zijn waarover belasting moet worden betaald. Een ondernemer ontvangt liever een teruggaaf dan een extra aanslag. Duurt de arbeidsongeschiktheid langer en is de uitkering de enige inkomstenbron, dan kun je de verzekeraar vragen wél de heffings kortingen toe te passen. Bespreek dit goed met je klant en overleg eventueel met de boekhouder of accountant.

Over uitkeringen vanwege zwangerschap, adoptie of overlijden van de partner is geen inkomstenbelasting verschuldigd. De verzekeraar houdt niets in en zo’n uitkering moet ook niet in de IB-aangifte worden vermeld.

Acteur Errol Flynn verwoordde de grootste uitdaging heel treffend: “Mijn probleem ligt in het verzoenen van mijn bruto gewoonten met mijn netto inkomen.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin - Bureau mr. de Bruin 11 december 2023

Dat veel ondernemers geen flauw idee hebben van wat ze uiteindelijk overhouden aan een AOV is vast waar, maar op zich geen nieuws als het gaat om financieel bewustzijn. Denk maar aan pensioen, waar de meesten ook pas aan beginnen als het eigenlijk al te laat is. De oplossing is simpel: adviseurs zouden hun energie vooral moeten steken in het bewust maken van de klant in hetgeen ze financieel te wachten staat in rampscenario's. Als eenmaal de interesse er is, is de volgende stap het maken van een financieel plan, waarin je met NBI werkt. Daaruit rolt dan vanzelf hetgeen er bruto verzekerd moet worden. En ja dat is bewerkelijk en kost dus geld. De ondernemer die dat geld er niet voor over heeft, moet dan ook niet vreemd staan te kijken als straks de uitkering "vies tegen valt". Mij lijkt het vooral van belang dat de adviseur hem dat van tevoren vertelt. Niet alleen kan er dan niet meer zoveel tegenvallen, het voorkomt ook achteraf discussies over de kwaliteit van het werk van de adviseur. Daarbij speelt een grote rol wat de opdracht tot dienstverlening voor die AOV inhield. Was dat alleen een offerte uitbrengen voor een snel aangenomen bruto te verzekeren bedrag, of was dat het opvangen van de inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid, in combinatie met het uitgavenpatroon dat de ondernemer er dan op na wil houden?

Edwin Jansen - TAF B.V. 11 december 2023

Het klopt helemaal wat hierboven wordt aangegeven. Ondernemers hebben echt geen idee wat ze van een AOV uitkering netto overhouden. Dit is ook lastig in te schatten. Daarom kan een verzekering op netto basis veel duidelijker voor de ondernemers zijn en weten zij precies wat er uitgekeerd gaat worden. Natuurlijk wel afhankelijk van het AO percentage. (Zie www.taf.nl/goedgezekerd-aov) De netto AOV van Nederland!

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView: "Opletten bij verhogen en verlagen AOV-dekking"

MoneyView constateert grote verschillen in de voorwaarden verhogings- en verlagingsrecht AOV. Het onderzoeksbureau bij de publicatie van zijn nieuwe Special Item...

Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Een kwestie van accepteren

Een kwestie van accepteren

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 6-2023) Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische informatie nodig, om in te schatten of sprake is...

"Van adviseur meer kennis verlangen van schenkkringen en crowdsurance bij arbeidsongeschiktheid"

"Van adviseur meer kennis verlangen van schenkkringen en crowdsurance bij arbeidsongeschiktheid"

Eind- en toetstermen van de Wft moeten meer aandacht besteden aan de grote variëteit van schenkkringen en crowdsurance-organisaties. Dat schrijft Annemieke...

TAF: "Zelfstandige schrapt vaak dekking burn-out uit AOV"

TAF: "Zelfstandige schrapt vaak dekking burn-out uit AOV"

Het aantal aanvragen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen door zelfstandigen met een dekking tegen psychische klachten is de afgelopen drie jaar afgenomen. Waar...

Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

Kwart zzp'ers heeft geen financiële buffer

“Liefst vier op de vijf zzp'ers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veel van hen hebben ook niks geregeld voor hun pensioen. Het valt dan ook goed...

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

Grote rol adviseur bij arbeidsongeschiktheid

(Uit VVP 4) Hoe groot de rol van de financieel adviseur ook ná het tot stand komen van de AOV kan zijn, maakte Annemieke Postema duidelijk in de kennissessie...

Duurzaamheid in de praktijk

Duurzaamheid in de praktijk

(Adfiz in katern Ken je vak! in VVP 4, 2023) In 2022 heeft Adfiz samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam...

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople komt met collectieve AOV in combinatie met crowdsurance

SharePeople voegt een verzekeringselement toe aan haar vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Met de huidige politieke ontwikkelingen groeit de kans...

Verplichte AOV? Verplicht advies!

Verplichte AOV? Verplicht advies!

(Annemieke Postema van AOVDdokter in VVP 4, 2023) Wel of geen verplichte AOV voor zelfstandigen? Of er in dit dossier een volgend hoofdstuk komt, is aan het nieuwe...