Nog dit jaar plan om naleving RI&E te verbeteren

Bouwvakker via Pixabay 2

Staatssecretaris Van Ark werkt aan een plan om de naleving van de wettelijke verplichtingen rond de RI&E te verbeteren. Zij zal de Tweede Kamer hier dit jaar nog over informeren. Dat is te lezen in het antwoord van de staatssecretaris op Kamervragen over de toename van het aantal arbeidsongevallen door risicovol werk. Met betrekking tot dit laatste schrijft Van Ark dar de Inspectie SZW in 2020 meer inzicht wil verwerven in de omvang en achtergronden van ondermelding door werkgevers van arbeidsongevallen. Daarbij wordt onderzocht welke informatiebronnen van belang zijn om niet gemelde arbeidsongevallen te achterhalen, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 procent van de werknemers in transport- en logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, een arbeidsongeval...

Aantal arbeidsongevallen verder gedaald

Aantal arbeidsongevallen verder gedaald

In 2021 ontving de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van arbeidsongevallen, vijf procent minder dan in 2020 en achttien procent minder dan in 2019. De verklaring...

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

FNV: "Veiligheidsbeleid kabinet werkt niet"

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van dit kabinet werkt niet, stelt de FNV naar aanleiding van CBS-cijfers. "Het aantal ongevallen van 93.000 per jaar blijft...

Adfiz: webinar 'Aan de slag met RI&E'

Adfiz: webinar 'Aan de slag met RI&E'

Adfiz organiseert op 16 november om 14.00 uur het webinar 'Aan de slag met RI&E'. Sprekers zijn onder andere directeur Heidi Boussen van...

Ernstige arbeidsongevallen: aantal meldingen blijft stijgen

Ernstige arbeidsongevallen: aantal meldingen blijft stijgen

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW in totaal 4.474 meldingen...

"RI&E moet volstrekt normaal zijn"

"RI&E moet volstrekt normaal zijn"

"Voor elk bedrijf moet het belang van een RI&E volstrekt normaal zijn. Wie dit als bedrijf niet serieus neemt en ons geen RI&E kan tonen, krijgt een boete.”...

Circa driekwart werkgevers ziet UWV-premies WGA en ZW dalen

Circa driekwart werkgevers ziet UWV-premies WGA en ZW dalen

Het gemiddelde premiepercentage WGA 2019 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2018 op 0,75 procent, kondigt het UWV aan. Het gemiddelde percentage ZW stijgt van 0,41...

Private uitvoerders sociale zekerheid bundelen krachten

Private uitvoerders sociale zekerheid bundelen krachten

Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ). Zo heet het platform dat private uitvoerders van de sociale zekerheid hebben opgericht. Het Platform is...

Inkomensverzekering: markt leeft op

Inkomensverzekering: markt leeft op

Het premievolume van de inkomensverzekeringsmarkt trekt aan na een periode van stagnatie. Dit blijkt uit de nieuwste ramingen van Baken Adviesgroep. De Nederlandse...

Inkomensverzekering: markt krimpt in 2015

Inkomensverzekering: markt krimpt in 2015

De markt voor ziekteverzuimverzekeringen en aov groeit weer in 2015. Toch krimpt de hele markt voor collectieve inkomensverzekeringen (ziekteverzuim en WIA) in het...