Coronavirus: gun ondernemer premiebetalingstermijn van drie maanden

Levent Türkmen 2019

SUREbusiness pleit voor een uniforme mogelijkheid voor uitstel van betaling van zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers die, als gevolg van de coronamaatregelen, in liquiditeitsproblemen zijn gekomen.

Levent Türkmen, directeur en eigenaar van de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde serviceprovider: "Op verzekeringsmaatschappijen doe ik een klemmend beroep om gecoördineerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting deze ondernemers te tonen.

"Wij hebben samenwerkingen met meer dan 20 verschillende risicodragers. Kijken we naar de mogelijkheid en bereidheid om ondernemers tijdelijk uitstel te geven van het betalen van hun verzekeringspremie voor zakelijke schadeverzekeringen, dan is er sprake van een onoverzichtelijke lappendeken aan regelingen. Deze variëren van aanbieders die desgevraagd aangeven ‘hier nog mee bezig te zijn’ tot risicodragers die direct bereid zijn in voorkomende gevallen een uitstel van drie maanden toe te staan. De diversiteit aan regelingen die nu op ons afkomen maakt de uitvoering zo complex dat er een onwerkbare situatie ontstaat. Dit werkt verlammend en ondermijnt onnodig de continuïteit van bedrijven die nu hulp vragen.

"De belastingdienst, waterschappen, banken en pensioenfondsen. Het zijn allemaal sectoren waar inmiddels collectieve regelingen van kracht zijn en waarbij ondernemers wordt toegestaan hun schulden later te betalen. Hierbij geldt in vrijwel alle gevallen een termijn van drie maanden, aldus Levent Türkmen. Laten we als verzekeringsbranche daar nu niet van gaan afwijken maar dezelfde lijn hanteren. Een extra termijn van 30 dagen is mooi, maar binnen no-time is deze regeling achterhaald en kunnen we opnieuw in conclaaf. Spreek af dat de verzekeringsmaatschappij de betreffende ondernemer een termijn van drie maanden gunt
om aan zijn premieverplichting te voldoen. 

"Een uniforme termijn schept naar ondernemers helderheid en is ook administratief goed te verwerken voor de financieel advieskantoren. Dit vraagt om een gecoördineerde actie en daar is het Verbond van
Verzekeraars volgens mij het juiste platform voor.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Enrico den Daas - Raat Adviesgroep BV 26 maart 2020

Zeer goed plan, maar dan alleen als het ook echt noodzakelijk is. Inmiddels doen te veel bedrijven een beroep op het uitstellen van betalingen terwijl de noodzaak daartoe niet aanwezig is. Dat verlamt de economie ook nutteloos.

Meer over
SUREbusiness breidt productassortiment uit

SUREbusiness breidt productassortiment uit

SUREbusiness heeft het productaanbod uitgebreid met de vrachtwagenverzekering en de zakelijke motorfietsverzekering van Nationale-Nederlanden en de zakelijke personen-...

Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

Alarmcentrales en Rode Kruis ondersteunen GGD’en bij bron- en contactonderzoek

De alarmcentrales gecoördineerd door SOS International en het Rode Kruis steunen de GGD'en bij het bron- en contactonderzoek corona. Sinds 1 juni kan...

Het werk gaat door...

Het werk gaat door...

Onder de titel ‘Het werk gaat door...’ brengt VVP sinds 31 maart in haar dagelijkse nieuwsbrief in beeld hoe financieel dienstverleners hun werk in deze...

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Coronacrisis: bedreiging of kans?

Is de coronacrisis alleen maar een bedreiging voor verzekeraars en financieel adviseurs? Nee, met een beetje creativiteit biedt ze ook kansen. Misschien zelfs...

Geven grootste rijkdom die er is

Geven grootste rijkdom die er is

(door Frank Boute, Intergroep) Geven loont, ik kan het beamen want als je ziet wat het teweeg brengt, dan vult het je hart met de grootste rijkdom die er is. Wij...

Ver weg, toch dichtbij

Ver weg, toch dichtbij

Advies op afstand. Het gebeurde al, maar onder invloed van corona pakt iedereen het nu op. Belangrijk: zorg dat het advies op afstand past bij wie u als kantoor...

Protocol Financieel Advies

Protocol Financieel Advies

Het Protocol Financieel Advies helpt je te voldoen aan de eisen van de anderhalvemetereconomie. Alle branches in Nederland moeten een plan opstellen dat hun...

Post-COVID leiderschap

Post-COVID leiderschap

De crisis zorgt voor het gevoel van verbondenheid en elkaar helpen in moeilijke omstandigheden. En laat zien dat ingebakken waarheden over werk heel snel kunnen...

De prijs van je privacy

De prijs van je privacy

In deze periode waarin de coronacrisis de wereld overheerst, speelt weer de discussie op omtrent het gebruik van big data. In China en Taiwan wordt reeds een...

Negatief reisadvies geldt nog steeds

Negatief reisadvies geldt nog steeds

Steeds meer landen bieden buitenlandse toeristen weer voorzichtig een opening in de nabije toekomst, nu de coronamaatregelen effect lijken te sorteren. Maar er geldt...