Coronavirus: gun ondernemer premiebetalingstermijn van drie maanden

Levent Türkmen 2019

SUREbusiness pleit voor een uniforme mogelijkheid voor uitstel van betaling van zakelijke schadeverzekeringen voor ondernemers die, als gevolg van de coronamaatregelen, in liquiditeitsproblemen zijn gekomen.

Levent Türkmen, directeur en eigenaar van de in zakelijke schadeverzekeringen gespecialiseerde serviceprovider: "Op verzekeringsmaatschappijen doe ik een klemmend beroep om gecoördineerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting deze ondernemers te tonen.

"Wij hebben samenwerkingen met meer dan 20 verschillende risicodragers. Kijken we naar de mogelijkheid en bereidheid om ondernemers tijdelijk uitstel te geven van het betalen van hun verzekeringspremie voor zakelijke schadeverzekeringen, dan is er sprake van een onoverzichtelijke lappendeken aan regelingen. Deze variëren van aanbieders die desgevraagd aangeven ‘hier nog mee bezig te zijn’ tot risicodragers die direct bereid zijn in voorkomende gevallen een uitstel van drie maanden toe te staan. De diversiteit aan regelingen die nu op ons afkomen maakt de uitvoering zo complex dat er een onwerkbare situatie ontstaat. Dit werkt verlammend en ondermijnt onnodig de continuïteit van bedrijven die nu hulp vragen.

"De belastingdienst, waterschappen, banken en pensioenfondsen. Het zijn allemaal sectoren waar inmiddels collectieve regelingen van kracht zijn en waarbij ondernemers wordt toegestaan hun schulden later te betalen. Hierbij geldt in vrijwel alle gevallen een termijn van drie maanden, aldus Levent Türkmen. Laten we als verzekeringsbranche daar nu niet van gaan afwijken maar dezelfde lijn hanteren. Een extra termijn van 30 dagen is mooi, maar binnen no-time is deze regeling achterhaald en kunnen we opnieuw in conclaaf. Spreek af dat de verzekeringsmaatschappij de betreffende ondernemer een termijn van drie maanden gunt
om aan zijn premieverplichting te voldoen. 

"Een uniforme termijn schept naar ondernemers helderheid en is ook administratief goed te verwerken voor de financieel advieskantoren. Dit vraagt om een gecoördineerde actie en daar is het Verbond van
Verzekeraars volgens mij het juiste platform voor.”

Reactie toevoegen

 

Reacties

Enrico den Daas - Raat Adviesgroep BV 26 maart 2020

Zeer goed plan, maar dan alleen als het ook echt noodzakelijk is. Inmiddels doen te veel bedrijven een beroep op het uitstellen van betalingen terwijl de noodzaak daartoe niet aanwezig is. Dat verlamt de economie ook nutteloos.

Meer over
Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

Komende weken meer duidelijkheid over impact coronacrisis op woningmarkt

De Hypotheekshop ziet momenteel op de hypotheekmarkt een groot contrast tussen de huidige aanvraagpiek en de signalen voor de wat langere termijn. De tweede week...

FlexFront: lof voor opstelling geldverstrekkers in coronacrisis

FlexFront: lof voor opstelling geldverstrekkers in coronacrisis

Elke geldverstrekker neemt z’n eigen maatregelen vanwege de coronacrisis, maar toch ziet FlexFront een rode draad. Michiel van der Linde, manager commercie...

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vrijdag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)...

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers van start

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) zijn vrijdag bekend gemaakt. De regeling, die speciaal...

Coronavirus en BKR

Coronavirus en BKR

Wat betekent een betaalregeling vanwege het coronavirus voor de BKR-registratie? Spreekt men een betaalregeling met de bank of een andere kredietaanbieder af, dan...

Coronavirus en NHG

Coronavirus en NHG

Huishoudens met een NHG-hypotheek die door het coronavirus gedwongen werkloos worden of te maken krijgen met een substantiële inkomstenderving kunnen terugvallen...

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen

Het coronavirus heeft blijkens een VEH-peiling grote invloed op de woningmarkt. De helft van de Nederlandse huiseigenaren denkt dat de waarde van huizen door de...

Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

Coronavirus: in zwaarste scenario ook problemen in financiële sector

In het zwaarste scenario ontstaan door de coronacrisis ook problemen in de financiële sector. Aldus het Centraal Planbureau donderdag. Het CPB: “Naarmate...

MoneyView opent website met crisismaatregelen hypotheken

MoneyView opent website met crisismaatregelen hypotheken

MoneyView geeft op www.moneyview.nl/corona een overzicht van de verschillende maatregelen die hypotheekverstrekkers nemen naar aanleiding van de coronacrisis. Op...

Meer zorgverzekeraars lenen medewerkers met zorgopleiding uit

Meer zorgverzekeraars lenen medewerkers met zorgopleiding uit

Ook zorgverzekeraars ASR, CZ, Menzis, VGZ en Zorg en Zekerheid stellen voormalig zorgverleners die nu bij hen in dienst zijn in staat om bij te springen in...