De Hypotheekshop Adviesbarometer staat redelijk goed

Appartementen via Pixabay blauw

De Hypotheekshop introduceert de Adviesbarometer, die volgens de adviesketen op dit moment redelijk goed staat. Wel verkeren jonge doorstromers en mensen met een beëindigde relatie in zwaarder weer.

De Hypotheekshop: "We laten voortaan elk kwartaal met de Adviesbarometer de (on)mogelijkheden van de verschillende groepen en situaties op de woningmarkt zien."

Terwijl de markt voor sommige groepen gunstig(er) is, zijn er ook mensen voor wie het juist lastiger is geworden een hypotheek te verkrijgen. De Hypotheekshop: "Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld jonge doorstromers (starters van na 2013) en mensen die uit elkaar gaan. Bij jonge doorstromers is – in tegenstelling tot de mensen met oude hypotheekrechten – deels sprake van overwaarde door de verplichte annuïtaire aflossing. Deze extra overwaarde wordt echter tenietgedaan, vanwege de inkomenstoetsing die uitgaat van de resterende looptijd (die dus korter is dan 30 jaar). Hierdoor daalt hun leencapaciteit. Daarnaast is het netto voordeel van de lage rente door de werking van de annuïteit beperkt.

"Bij mensen die uit elkaar gaan, zijn er door de gestegen overwaarde soms moeilijkheden om de ex-partner uit te kopen. Daarbij zijn de leennormen op inkomen bij overwaarde vreemd genoeg beperkter dan wanneer er sprake zou zijn van een restschuld, waardoor blijven wonen niet altijd haalbaar is. Zeker bij gezinnen met kinderen kan dit grote impact hebben."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Kosten verduurzaming en studieschulden gaan huizenprijzen drukken

Druk op de huizenprijzen ontstaat volgens De Hypotheekshop niet alleen door een eventuele stijging van de rente, maar ook door de kosten van verduurzaming en de...

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

Uniform acceptatiekader NHG aan te bevelen

De Hypotheekshop pleit voor een uniform acceptatiekader NHG. De adviesketen: "De mate waarin aanbieders striktere normen aanhouden verschilt sterk tussen geldverstrekkers....

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Meerdere factoren spelen bij keuze rentevaste periode

Uit een analyse van De Hypotheekshop blijkt dat rentezekerheid niet altijd de enige factor is die de keuze voor de rentevaste periode bepaalt. De adviesketen: "De...

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

Inbreng afkoopwaarde polis vergemakkelijken

De Hypotheekshop roept geldverstrekkers op het voorbeeld van ABN Amro en Florius te volgen en af te rekenen met de moeilijkheid om de poliswaarde af te kopen en...

Boeteregeling nog verder aanpassen

Boeteregeling nog verder aanpassen

De Hypotheekshop juicht het toe dat gekeken wordt naar aanpassing van de boeteregeling aan de ontwikkelingen in de hypotheek- en woningmarkt, maar het zou wat verder...

Geldverstrekkers huiverig om kredieten in te lossen

Geldverstrekkers huiverig om kredieten in te lossen

Ondanks de toegenomen vraag vanuit consumenten om kredieten met hypotheekgelden te kunnen inlossen, wordt dit volgens De Hypotheekshop niet door alle geldverstrekkers...