DNB houdt vol: fiscale verschillen koop en vrije huur moeten kleiner

Straat Amsterdam via Pixabay 3

DNB blijft hameren op het verkleinen van fiscale verschillen tussen koop en vrije huur. "Hierdoor worden woonkeuzes minder verstoord door fiscale overwegingen. Bijkomend voordeel van de afbouw van verschillen in de fiscale behandeling van koop- en huurwoningen, is dat het voor ouderen aantrekkelijker wordt om te gaan huren. Hierdoor kunnen ook weer meer koopwoningen beschikbaar komen voor de jonge huurders die nu een koopwens hebben", aldus de toezichthouder bij de publicatie van een onderzoek naar woonvoorkeur.

DNB: "Voor 1,8 miljoen huishoudens sluit hun woonsituatie niet aan bij de voorkeur die zij hebben  Zij hebben nu een huurwoning, maar zouden liever een woning kopen, of zouden vanuit een koopwoning liever overstappen naar huren. Over het algemeen zijn koopwoningen het populairst, maar er is ook een duidelijke behoefte aan huurwoningen."

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij de voorkeur voor huur- of koopwoningen. Respondenten tot 45 jaar hebben relatief vaak een voorkeur voor koopwoningen. Oudere respondenten (65+) hebben juist relatief vaak een voorkeur voor een huurwoning. Naast leeftijd zijn woonvoorkeuren niet of nauwelijks gerelateerd aan andere persoonlijke kenmerken. Wel is de voorkeur voor een huurwoning vaker te vinden bij mensen die in stedelijke gebieden wonen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

PAM Schoo - Platter-Schoo FD 6 september 2023

Het staat vast dat de groep ouderen in de komende jaren sterk gaat groeien. Vereniging Eigen Huis heeft op basis van onderzoek onder meer dan 80.000 ouderen hun woonbehoeften in kaart gebracht. De voorspelbare uitkomst is dat veel ouderen ook op latere leeftijd graag in een bestaande woning willen blijven wonen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe adviesbehoefte rondom het “levensbestendig maken van woningen". Monique Londema, één van de meest ervaren docenten op het gebied van Financial planning en Estate planning, heeft een digitale presentatie ontwikkeld waarin zij de ontwikkeling beschrijft en ingaat op de specifieke aandachtspunten waarop een financieel adviseur kan letten. Aandacht voor de behoefte aan het levensbestendig maken van woningen biedt de hypotheekadviseur de mogelijkheid om voor hun adviespraktijk minder afhankelijk te worden van dienstverlening aan starters en doorstromers. Dan staat DNB toch buiten de werkelijkheid. Ouderen die willen huren en doorstromen staat haaks op onderzoek VEH. Bovendien hebben ouderen veelal geen fiscaal voordeel meer met een eigen woning. Lage rentes en hoge huurwaardes.

Paul Schoo - Platter-Schoo 6 september 2023

Eerst inzetten op langer thuiswonen. Ouderen hebben via verzilverleningen hun woningen aangepast. En dan nu aandringen op verhuizen.

"Koopkloof woningmarkt in 40 jaar niet zo groot geweest"

"Koopkloof woningmarkt in 40 jaar niet zo groot geweest"

De situatie op de woningmarkt is in veertig jaar nog nooit zo slecht geweest voor koopstarters, zo blijkt uit dataonderzoek van BLG Wonen. Daar staat tegenover dat...

Ruime steun voor het bouwen van een extra straatje

Ruime steun voor het bouwen van een extra straatje

Ruim de helft van de Nederlanders steunt volgens onderzoek in opdracht van BLG Wonen het plan om in dorpen en wijken een extra straat erbij te bouwen. Daardoor kunnen...

HypotheekVisie: wees realistisch over nieuwbouw

HypotheekVisie: wees realistisch over nieuwbouw

“Neem het partijprogramma van CDA, GroenLinks/PvdA en VVD bijvoorbeeld. Daarin staat dat er per jaar 100.000 bijgebouwd gaan worden. In 2022 rapporteerde het...

Twee op drie Nederlandse starters geven woningmarktbeleid een onvoldoende

Twee op drie Nederlandse starters geven woningmarktbeleid een onvoldoende

Van alle starters op de Nederlandse woningmarkt geeft 66 procent het woningmarktbeleid van de afgelopen jaren een onvoldoende. Dit blijkt uit de Startersbarometer...

Helft werkgevers helpt medewerkers niet bij huisvesting

Helft werkgevers helpt medewerkers niet bij huisvesting

Driekwart van de werkgevers gelooft dat hulp bij huisvesting kan bijdragen aan het aantrekken van personeel. Toch bestaat er bij bedrijven en organisaties koudwatervrees...

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

NHG-grens stijgt naar 435.000 euro in 2024, provisie blijft 0,6 procent

De NHG-grens voor hypotheekleningen wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 435.000 euro. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar....

ABN Amro ziet einde prijscorrectie woningmarkt

ABN Amro ziet einde prijscorrectie woningmarkt

ABN Amro heeft haar prijsraming in de nieuwste editie van de Woningmarktmonitor naar boven bijgesteld: van min vijf naar min drie procent in 2023 en van min drie...

Prijzen koopwoningen 3,5 procent lager in september

Prijzen koopwoningen 3,5 procent lager in september

n september 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 3,5 procent lager dan in september 2022. De prijsdaling is opnieuw kleiner dan een maand eerder....

De Hypotheekshop: geen aandacht voor maatwerk in verkiezingsprogramma's

De Hypotheekshop: geen aandacht voor maatwerk in verkiezingsprogramma's

Een probleem dat een steeds groter obstakel voor bepaalde groepen consumenten vormt, maar waar in de verkiezingsprogramma’s nog geen aandacht voor is, zijn...

Nederlanders met verhuiswens somber over hun kansen

Nederlanders met verhuiswens somber over hun kansen

Van de Nederlanders die graag binnen een jaar willen verhuizen, zijn twee op de drie negatief gestemd, zo blijkt uit representatief onderzoek uitgevoerd in opdracht...