Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Gouden kooi via Pixabay

Het CPB waarschuwt voor een ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers als gevolg van het eerbiedigen van huidige premieregelingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit in het position paper dat het Planbureau heeft opgesteld voor het rondetafelgesprek dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord.

Het CPB: “In het akkoord van juni 2020 kunnen werkgevers ervoor kiezen om voor de huidige deelnemers premieregelingen met een in leeftijd oplopende premie te blijven faciliteren. Voor oudere werknemers kan het hierdoor onaantrekkelijk worden om over te stappen naar een andere werkgever. Dit maakt oudere werknemers die lang bij hun werkgever blijven relatief duur met mogelijk negatieve arbeidsmarkteffecten tot gevolg.”

Soms forse problemen

Het Verbond van Verzekeraars schrijft in zijn position paper voor de rondetafel: “De afspraak om voor alle pensioenregelingen over te stappen op een leeftijdsonafhankelijke premie met degressieve opbouw, leidt tot soms forse problemen voorde deelnemers aan al bestaande premieregelingen, waarvoor nu een leeftijdsafhankelijke premie en tijdsevenredige opbouw geldt. Voor deze groep lost het akkoord juist geen probleem op, maar creëert het deze. Dit is een keuze van sociale partners, kabinet en parlement, maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om te benadrukken dat de nadelige consequenties voor de pensioenopbouw van deelnemers en/of de pensioenlasten voor werkgevers substantieel kunnen zijn.

“Het is onlosmakelijk verbonden met de ambitie om over te stappen op leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve opbouw. Er is dan ook geen ‘technische’ oplossing voor. Als het nadeel voor bestande deelnemers als aanvaardbaar gevolg wordt beoordeeld, dan adviseren wij in ieder geval te zorgen voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s en uitbreiding van individuele bijspaarmogelijkheden.”

Duidelijkheid verschaffen

CNV, FNV, LTO Nederland, MKB-Nederlanden en VNO- NCW: “In de hoofdlijnennota is opgemerkt dat de eerbiedigende werking nog nadere uitwerking behoeft. Daarvoor vragen we aandacht om werknemers en werkgevers goed te informeren over de effecten van de eerbiedigende werking voor de korte en lange termijn, hun pensioenopbouw (fiscaal) niet te versoberen en dat er bij de conceptwetgeving duidelijkheid wordt verschaft welke deelnemers er precies gebruik kunnen maken van deze eerbiedigende werking.”

Zie ook het bericht ‘Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen’.

Reactie toevoegen

 
Netto pensioenaanvulling kan zonder wetswijziging

Netto pensioenaanvulling kan zonder wetswijziging

In opdracht van de Tweede Kamer moet staatssecretaris Wiebes onderzoeken of een netto pensioenaanvulling mogelijk is in de tweede pijler. VU-hoogleraren Herman...

Verbond: pensioenakkoord verzacht de pijn

Verbond: pensioenakkoord verzacht de pijn

"Het pensioenakkoord waarover kabinet en oppositie vandaag overeenstemming hebben bereikt, verzacht de ingrepen in de pensioenopbouw voor burgers, maar betekent...

Ovfd: eerbiedigende werking te summier uitgewerkt

Ovfd: eerbiedigende werking te summier uitgewerkt

"Wij vinden dat de eerbiedigende werking van de op 1 januari 2013 bestaande producten erg summier wordt uitgewerkt. Alleen uit de toelichting kun je opmaken...

SZW stelt prioriteiten bij herziening pensioensysteem

SZW stelt prioriteiten bij herziening pensioensysteem

Uitwerking van het pensioenakkoord, versterking van de governance van pensioenfondsen en zorgen voor Europese regelgeving waarin het Nederlands pensioenstelsel optimaal...

Nn pleit voor uitstel nieuw pensioencontract tot 2015

Nn pleit voor uitstel nieuw pensioencontract tot 2015

Volgens Henri den Boer, directeur Corporate Clients van Nationale-Nederlanden, is implementatie van het Pensioenakkoord in 2015 "het meest realistisch"....

Adfiz, OvFD en CFD pleiten voor eerbiedigende werking

Adfiz, OvFD en CFD pleiten voor eerbiedigende werking

Adfiz, OvFD en CFD eisen volledige eerbiedigende werking voor de contracten die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten. Volgens de drie intermediairkoepels, die voor...

FNV omarmt pensioenakkoord

FNV omarmt pensioenakkoord

De meerderheid van de vakcentrale FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord. Alleen FNV Bondgenoten en Abvakabo blijven tegen. Zij hebben het vertrouwen in FNV-voorzitter...

Kamermeerderheid achter pensioenakkoord

Kamermeerderheid achter pensioenakkoord

De PvdA heeft het pensioenakkoord omarmd. Dit nadat VVD-minister Henk Kamp aan nagenoeg alle eisen van de PvdA tegemoet is gekomen. Daarmee heeft het pensioenakkoord...

Leden FNV bondgenoten wijzen \'casinopensioen\' af

Leden FNV bondgenoten wijzen \'casinopensioen\' af

"Over deze uitslag is geen twijfel mogelijk: de leden van de grootste Nederlandse vakbond zitten niet te wachten op deze pensioendeal." Aldus FNV Bondgenoten,...