Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Gouden kooi via Pixabay

Het CPB waarschuwt voor een ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers als gevolg van het eerbiedigen van huidige premieregelingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit in het position paper dat het Planbureau heeft opgesteld voor het rondetafelgesprek dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord.

Het CPB: “In het akkoord van juni 2020 kunnen werkgevers ervoor kiezen om voor de huidige deelnemers premieregelingen met een in leeftijd oplopende premie te blijven faciliteren. Voor oudere werknemers kan het hierdoor onaantrekkelijk worden om over te stappen naar een andere werkgever. Dit maakt oudere werknemers die lang bij hun werkgever blijven relatief duur met mogelijk negatieve arbeidsmarkteffecten tot gevolg.”

Soms forse problemen

Het Verbond van Verzekeraars schrijft in zijn position paper voor de rondetafel: “De afspraak om voor alle pensioenregelingen over te stappen op een leeftijdsonafhankelijke premie met degressieve opbouw, leidt tot soms forse problemen voorde deelnemers aan al bestaande premieregelingen, waarvoor nu een leeftijdsafhankelijke premie en tijdsevenredige opbouw geldt. Voor deze groep lost het akkoord juist geen probleem op, maar creëert het deze. Dit is een keuze van sociale partners, kabinet en parlement, maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om te benadrukken dat de nadelige consequenties voor de pensioenopbouw van deelnemers en/of de pensioenlasten voor werkgevers substantieel kunnen zijn.

“Het is onlosmakelijk verbonden met de ambitie om over te stappen op leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve opbouw. Er is dan ook geen ‘technische’ oplossing voor. Als het nadeel voor bestande deelnemers als aanvaardbaar gevolg wordt beoordeeld, dan adviseren wij in ieder geval te zorgen voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s en uitbreiding van individuele bijspaarmogelijkheden.”

Duidelijkheid verschaffen

CNV, FNV, LTO Nederland, MKB-Nederlanden en VNO- NCW: “In de hoofdlijnennota is opgemerkt dat de eerbiedigende werking nog nadere uitwerking behoeft. Daarvoor vragen we aandacht om werknemers en werkgevers goed te informeren over de effecten van de eerbiedigende werking voor de korte en lange termijn, hun pensioenopbouw (fiscaal) niet te versoberen en dat er bij de conceptwetgeving duidelijkheid wordt verschaft welke deelnemers er precies gebruik kunnen maken van deze eerbiedigende werking.”

Zie ook het bericht ‘Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen’.

Reactie toevoegen

 
Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Flitscongres over het nieuwe pensioencontract

Aegon organiseert op vrijdagmorgen 31 januari organiseert Aegon in samenwerking met het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam een Flitscongres...

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in consultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord is dinsdag in internetconsultatie gegaan. De consultatie sluit 9 december. Het...

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Eén op drie MKB-bedrijven heeft geen kennis van Pensioenakkoord

Een op de drie werkgevers in het MKB (tot 49 werknemers) zegt geen kennis te hebben van de inhoud van het Pensioenakkoord. Werkgevers met meer dan 50 werknemers...

Roadmap uitwerking pensioenakkoord

Roadmap uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees heeft een roadmap gepubliceerd inzake de uitwerking van het pensioenakkoord. Daaruit wordt duidelijk dat hij het wetsvoorstel tot vernieuwing van...

Aon: broos pensioenakkoord

Aon: broos pensioenakkoord

Aon betitelt het pensioenakkoord als broos. “Wij zijn opgetogen dat er een pensioenakkoord is gesloten”, zegt Frank Driessen, CEO van Aon Retirement...

Ook VCP achter pensioenakkoord

Ook VCP achter pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. "De uitslag van de...

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

FNV en CNV stemmen in met pensioenakkoord

Na een positieve uitspraak van de leden in het Pensioenreferendum heeft het Ledenparlement van de FNV zaterdagmiddag ingestemd met het pensioenakkoord van vakbonden,...

18 maart landelijke actiedag vakbonden voor beter pensioenakkoord

18 maart landelijke actiedag vakbonden voor beter pensioenakkoord

De gezamenlijke vakbonden FNV, CNV en VCP organiseren op maandag 18 maart een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord. De actiedag wordt "een combinatie...

FNV: bevries AOW-leeftijd

FNV: bevries AOW-leeftijd

FNV wil dat de AOW-leeftijd wordt 'bevroren' op de huidige 66 jaar. "Zonder een gebaar van het kabinet komt er geen pensioenakkoord", zegt vicevoorzitter Tuur Elzinga...

Rechter verbiedt eenzijdig wijzigen samenwerkingsovereenkomst door Reaal

Rechter verbiedt eenzijdig wijzigen samenwerkingsovereenkomst door Reaal

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden, aldus de uitkomst van de rechtszaak...