Eerbiedigen huidige premieregelingen: ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers?

Gouden kooi via Pixabay

Het CPB waarschuwt voor een ‘gouden kooi’ voor oudere werknemers als gevolg van het eerbiedigen van huidige premieregelingen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit in het position paper dat het Planbureau heeft opgesteld voor het rondetafelgesprek dinsdag en woensdag in de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord.

Het CPB: “In het akkoord van juni 2020 kunnen werkgevers ervoor kiezen om voor de huidige deelnemers premieregelingen met een in leeftijd oplopende premie te blijven faciliteren. Voor oudere werknemers kan het hierdoor onaantrekkelijk worden om over te stappen naar een andere werkgever. Dit maakt oudere werknemers die lang bij hun werkgever blijven relatief duur met mogelijk negatieve arbeidsmarkteffecten tot gevolg.”

Soms forse problemen

Het Verbond van Verzekeraars schrijft in zijn position paper voor de rondetafel: “De afspraak om voor alle pensioenregelingen over te stappen op een leeftijdsonafhankelijke premie met degressieve opbouw, leidt tot soms forse problemen voorde deelnemers aan al bestaande premieregelingen, waarvoor nu een leeftijdsafhankelijke premie en tijdsevenredige opbouw geldt. Voor deze groep lost het akkoord juist geen probleem op, maar creëert het deze. Dit is een keuze van sociale partners, kabinet en parlement, maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om te benadrukken dat de nadelige consequenties voor de pensioenopbouw van deelnemers en/of de pensioenlasten voor werkgevers substantieel kunnen zijn.

“Het is onlosmakelijk verbonden met de ambitie om over te stappen op leeftijdsonafhankelijke premies en degressieve opbouw. Er is dan ook geen ‘technische’ oplossing voor. Als het nadeel voor bestande deelnemers als aanvaardbaar gevolg wordt beoordeeld, dan adviseren wij in ieder geval te zorgen voor specifieke en duidelijke communicatie over de risico’s en uitbreiding van individuele bijspaarmogelijkheden.”

Duidelijkheid verschaffen

CNV, FNV, LTO Nederland, MKB-Nederlanden en VNO- NCW: “In de hoofdlijnennota is opgemerkt dat de eerbiedigende werking nog nadere uitwerking behoeft. Daarvoor vragen we aandacht om werknemers en werkgevers goed te informeren over de effecten van de eerbiedigende werking voor de korte en lange termijn, hun pensioenopbouw (fiscaal) niet te versoberen en dat er bij de conceptwetgeving duidelijkheid wordt verschaft welke deelnemers er precies gebruik kunnen maken van deze eerbiedigende werking.”

Zie ook het bericht ‘Pensioenakkoord: vraagtekens bij omzetten bestaande premieregelingen’.

Reactie toevoegen

 
Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord

Minister Koolmees heeft de door hem eerder toegezegde 'Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord' naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie wordt de technische...

Document uitwerking pensioenakkoord

Document uitwerking pensioenakkoord

De FNV publiceerde eerder deze week het document over de uitwerking van het pensioenakkoord. Klik HIER voor dit document, dat ook in gaat op onder meer AOW-leeftijd,...

CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

CNV-achterban akkoord met uitwerking pensioendeal

De achterban van het CNV is akkoord met de uitwerking van de pensioendeal. Een vertegenwoordiging van de kwart miljoen CNV-leden heeft ingestemd. . "We behouden...

NVHP vraagt AFM guidance voor hypotheekadvies na pensioenakkoord

NVHP vraagt AFM guidance voor hypotheekadvies na pensioenakkoord

De NVHP vindt het wenselijk dat de AFM op korte termijn guidance geeft hoe erkend hypothecair planners in hun adviespraktijk dienen om te gaan met de contouren van...

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Verbond: "Weeffout in pensioenakkoord"

Het Verbond van Verzekeraars juicht toe dat ook pensioenfondsen overgaan op premieregelingen. In het akkoord dat daarover eind vorige week is gesloten, worden echter...

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Uitwerking Pensioenakkoord: Verbond betwijfelt of deadline wordt gehaald

Beleidsadviseur Daan Schmitz van het Verbond van Verzekeraars betwijfelt of de deadline van 19 juni voor de uitwerking van het pensioenakkoord wordt gehaald. Schmitz...

VCP: meer tijd nodig voor Pensioenakkoord

VCP: meer tijd nodig voor Pensioenakkoord

De VCP sluit niet uit dat er meer tijd nodig zal zijn om tot een uitwerking van het Pensioenakkoord te komen die toetsbaar is aan de te behalen doelen. De VCP: "Andere...

Rekenrente toch losgelaten?

Rekenrente toch losgelaten?

Rumoer op de Social Media, nadat De Telegraaf woensdagochtend berichtte dat minister Koolmees bereid zou zijn de rekenrente los te laten in het kader van de onderhandelingen...

Pensioenakkoord: werkgevers gaan groter beroep doen op adviseurs

Pensioenakkoord: werkgevers gaan groter beroep doen op adviseurs

Een meerderheid van de werkgevers in het MKB maakt zich zorgen over het pensioenakkoord, blijkt uit onderzoek van Aegon. Een kwart denkt dat het nieuwe pensioen...

"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

"De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen"

De sector is fit, maar er zijn wel de nodige uitdagingen. Aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars in zijn nieuwjaarsspeech....