Eigen risico 150 euro per prestatie in medisch-specialistische zorg

Operatiekamer via Pixabay 2

Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van een maximum eigen risico van 150 euro per prestatie in de medisch-specialistische zorg. Minister Kuipers van VWS zal de brief met de maatregel op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer sturen.

In het coalitieakkoord is aangegeven dat het kabinet het eigen risico in de Zvw slimmer zal vormgeven en betaalbaarder zal maken.

Het kabinet: “De introductie van een maximumbedrag van 150 euro in de medisch-
specialistische zorg maakt het verplicht eigen risico effectiever doordat mensen minder snel en minder vaak het verplicht eigen risico al na één behandeling volmaken en tegelijk langer kostenbewust zijn. Zorgvragers worden zo langer geprikkeld om na te denken of gebruik van de behandeling medisch noodzakelijk is, of de behandeling op dat moment moet plaatsvinden en of dat mogelijk een minder vergaande behandeling volstaat.

“Ongeveer één miljoen verzekerden gaan gemiddeld 100 euro minder eigen risico betalen dan nu het geval is, terwijl er geen verzekerden zijn die meer verplicht eigen risico gaan betalen. Ook heeft de maatregel een drukkend effect op de nominale premie, doordat per saldo minder zorgkosten worden gemaakt door het grotere remgeldeffect. De maatregel levert jaarlijks 200 euro miljoen op en draagt zo bij aan de betaalbaarheid van de zorg.”

Reactie toevoegen

 
Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Zorgtoeslag in 2024 niet meer voldoende om basisverzekering mee te betalen

Dit jaar was het voor groepen met een lager inkomen nog mogelijk om met de goedkoopste zorgpolis van 125 euro per maand, maandelijks 29 euro van de zorgtoeslag over...

Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Zorgpremie stijgt met circa twaalf euro per maand

Door onder meer loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg stijgen de zorgkosten in 2024. Hierdoor gaat de premie van de basisverzekering naar verwachting...

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

Advies: nominale zorgpremie verlagen en inkomensafhankelijke bijdrage invoeren

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert om de nominale zorgpremie te verlagen en een inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Dit in het...

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Aantal zorgcollectiviteiten gedaald van 47.000 naar 44.600

Het aantal zorgcollectiviteiten is gedaald van circa 47.000 in 2020 tot circa 44.600 in 2023, blijkt uit onderzoek door Zorgweb in opdracht van de minister.  In...

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

Consumentenbond luidt noodklok over zorgstelsel

De informatievoorziening over de inhoud van zorgverzekeringen is volgens de Consumentenbond onder de maat en de solidariteit wordt ondermijnd. “Daarnaast wordt...

Modernisering GVS afgeblazen

Modernisering GVS afgeblazen

Minister Kuipers blaast de modernisering van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) af, nadat hij haar eerder al had uitgesteld. Met het niet doorvoeren van...

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Onduidelijkheid over gecontracteerde zorg risico voor verzekerden

Bij hun keuze wel of niet over te stappen van zorgpolis was ruim een derde van alle verzekerden zich er niet van bewust dat er nog onderhandelingen liepen tussen...

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister neemt vrijwillig eigen risico zorgpolis onder de loep

Minister Kuipers laat onderzoeken uitvoeren “waaruit aanpassingen kunnen volgen die de kruissubsidiëring van zorgverzekerden zonder vrijwillig eigen risico...

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Zorgverzekeraars branden aanpassing eigen risico medisch-specialistische zorg af

Is het slim om het eigen risico basisverzekering zorg complexer te maken? Dat vraagt Zorgverzekeraars Nederland zich af in haar reactie op de woensdag gesloten internetconsultatie...

Initiatiefwet wil eigen risico zorgverzekering afschaffen

Initiatiefwet wil eigen risico zorgverzekering afschaffen

De internetconsultatie is gestart van de Initiatiefwet Hijink afschaffing eigen risico zorgverzekering. Het idee is om zowel verplicht als vrijwillig eigen risico...