Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2020 vooral als gevolg van de coronacrisis verslechterd. Het vermogen van de pensioenfondsen daalde met 111 miljard naar 1.449 miljard euro. De verplichtingen stegen met 118 miljard naar 1.618 miljard euro. Beide ontwikkelingen hebben een negatief effect op de financiële positie van de fondsen.

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 uitgekomen op 89,6 procent. De dekkingsgraad is de graadmeter voor de actuele financiële positie van pensioenfondsen en geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen weer.

De beleidsdekkingsgraad is uitgekomen op 99,7 procent. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf maandelijkse dekkingsgraden. DNB: "De daling wordt veroorzaakt doordat de dekkingsgraden in het eerste kwartaal van 2020 lager waren dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Daling aandelenbeurzen en lage rente drukken dekkingsgraden

Daling aandelenbeurzen en lage rente drukken dekkingsgraden

De lage rente en de ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de coronacrisis hebben een sterk drukkend effect gehad op de dekkingsgraden van...

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

“Het pensioencontract zonder rekenrente zou wel eens als uitweg in deze moeilijke economische tijden kunnen fungeren." Aldus Frank Driessen, CEO van Aon Retirement...

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in februari een klap van zes procent gekregen en liep daardoor terug van 101 naar 95 procent....

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Minder vooruitzicht op extra rendement om dekkingsgraden te versterken

Pensioenfondsen moeten volgens Aon rekening moeten houden met een lager rendement dan de afgelopen jaren. “Er is minder vooruitzicht op extra rendement om...

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

Schok op financiële markten werkt lang door op pensioenen

De vermogenspositie van de Nederlandse pensioensector is kwetsbaar voor schokken op de financiële markten. De impact op de Nederlandse economie blijkt uit de...

Positie pensioenfondsen blijft fragiel

Positie pensioenfondsen blijft fragiel

De positie van de Nederlandse pensioenfondsen blijft volgens Aon fragiel. "Mogelijke kortingen aan het einde van 2020 zijn, ondanks de recente versoepeling van minister...

Bezoldiging bij pensioenfondsen op alle niveau’s gestegen

Bezoldiging bij pensioenfondsen op alle niveau’s gestegen

De trend van stijgende bestuursbeloningen bij pensioenfondsen heeft in 2018 een vervolg gekregen.De trend van toegenomen transparantie daarover is echter gestokt....

Financiële positie pensioenfondsen in derde kwartaal opnieuw verslechterd

Financiële positie pensioenfondsen in derde kwartaal opnieuw verslechterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het derde kwartaal van 2019 verder verslechterd. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen daalde in het derde...

Bijna niet meer te ontkomen aan pensioenverlagingen

Bijna niet meer te ontkomen aan pensioenverlagingen

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal van 2019 hard onderuit gegaan. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die grote bedrijfstakpensioenfondsen...

Kortingen steeds realistischer scenario

Kortingen steeds realistischer scenario

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in juli gedaald naar 102 procent. Na de daling in de eerste helft van het jaar is de rente in juli...