Financiële tegemoetkoming voor ruim 500 werknemers met ‘schildersziekte’

Kwast verf via Pixabay

Werknemers die als gevolg van hun werk schildersziekte (Organo Psycho Syndroom) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 maart gaat de regeling van start.

Op basis van de uitvoeringstoets door de Sociale Verzekeringsbank gaat de regeling gelden voor circa 540 slachtoffers met een officiële CSE-diagnose. Zij moeten tijdens de blootstelling in Nederlandse loondienst geweest zijn, en eerder geen of een lagere vergoeding hebben ontvangen dan de vastgestelde tegemoetkoming. De hoogte van de maximale vergoeding is met 21.269 euro gelijk aan die voor asbestslachtoffers. OPS-slachtoffers zijn namelijk in ernst van de gezondheidsschade, financiële schade en mate van arbeidsongeschiktheid vergelijkbaar met asbestslachtoffers.

Het feit dat de overheid voor deze unieke groep een financiële regeling opstelt is uitzonderlijk. De overheid heeft hier immers geen werkgeversaansprakelijkheid. De Stichting OPS heeft ruim 15 jaar geijverd voor een regeling zoals die geldt voor slachtoffers van asbest. Echter werkgevers en verzekeraars hebben altijd de boot afgehouden. Reden om de overheid dringend te verzoeken met een oplossing voor deze groep patiënten te komen. Het aansprakelijk stellen van de werkgever is heel moeilijk en veelal bestaan de werkgevers niet meer. Daarnaast zijn de procedures zeer kostbaar en duren vele jaren. Het verhalen van de schade is dan ook voor vele slachtoffers een heilloze weg gebleken.

(Bron: FNV)

Reactie toevoegen

 
Meer over
Handreiking Aansprakelijkheid voor architecten- en ingenieursbranche

Handreiking Aansprakelijkheid voor architecten- en ingenieursbranche

Brancheverenigingen BNA en NLingenieurs hebben een Handreiking Aansprakelijkheid ontwikkeld om te komen tot betere afspraken over en omgang met contractuele aansprakelijkheden....

Overspannen...

Overspannen...

Volgens Stedin had een mkb'er verzekerd moeten zijn tegen de overspanningsschade die hij leed door een fout van een monteur van de netbeheerder. De kantonrechter...

Aanrijding tussen auto en vliegtuig eindigt in rechtszaal

Aanrijding tussen auto en vliegtuig eindigt in rechtszaal

Aanspraak op een aansprakelijkheidsverzekeraar is voldoende zekerheid. Dat stelt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao in een geval van de aanrijding tussen...

Paard in bek kijken...

Paard in bek kijken...

Kijk een paard toch maar meteen in de bek... Kopers van een paard dat bij nadere beschouwing niet zo gezond bleek als gedacht krijgen van de rechter nul op het rekest...

Kater...

Kater...

Een man heeft een forse kater overgehouden aan een zwerfkat... Hij stelde de mensen aansprakelijk die voor de kat zorgden nadat hij met zijn fiets was gevallen toen...

Zzp'er beter verzekerd tegen aansprakelijkheid

Zzp'er beter verzekerd tegen aansprakelijkheid

Van de zzp’ers heeft 69 procent zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering...

Zelfrijdende auto nu nog niet te verzekeren

Zelfrijdende auto nu nog niet te verzekeren

Aanpassing van de Wegenverkeerswet en de voorwaarden van autoverzekeringen zijn noodzakelijk voordat de zelfrijdende auto kan worden toegelaten op de openbare weg....

"beperken aansprakelijkheid afm en dnb inbreuk op rechten burgers"

"beperken aansprakelijkheid afm en dnb inbreuk op rechten burgers"

"Civielrechtelijke aansprakelijkheid kan ook positief zijn voor toezichthouders." Dat stelt Anja de Rooy-Kolkman in de dinsdag verschenen VVP (nummer 18)....

Baarsma: Verzekeraars laten bloeden voor foute producten

Baarsma: Verzekeraars laten bloeden voor foute producten

Als een financieel product niet doet wat het belooft, moet de maker daar aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. Dat betoogt Barbara Baarsma, directeur SEO en...