"Hervorming pensioenstelsel wel degelijk nodig"

Wouter Koolmees 2017

Minister Koolmees laat in zijn beantwoording van Kamervragen weinig heel van het eind januari verschenen artikel ‘De hervorming van een goed pensioenstelsel’ van Han de Jong, hoofdeconoom ABN Amro. Volgens de minister is, anders dan De Jong stelt, hervorming (met behoud van het goede) wel degelijk nodig.

Koolmees: "Ik kan mij niet vinden in deze analyse. Veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de dalende rente hebben de kwetsbaarheden van ons stelsel bloot gelegd. Verwachtingen worden onvoldoende waargemaakt, er zijn spanningen tussen generaties en het stelsel sluit niet meer aan bij de veranderende arbeidsmarkt. Daarom is een hervorming waarbij deze kwetsbare elementen worden aangepakt en de sterke elementen worden behouden van groot belang.

"Het arbeidsvoorwaardelijk opbouwen van pensioen blijft een verantwoordelijkheid van de sociale partners. De Nederlandse overheid stelt de kaders vast. Het kabinet wil daarom samen met sociale partners de stap zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. Een vernieuwing die de kwetsbaarheden in het huidige pensioenstelsel adresseert en waarmee de sterke elementen (verplichtstelling, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning) gehandhaafd blijven. Eerder heeft de SER een verkenning uitgevoerd naar een nieuw pensioencontract met een persoonlijk pensioenvermogen. Hierdoor wordt inzichtelijk wat je als deelnemer hebt opgebouwd. Ik ben van mening dat dit het vertrouwen onder de deelnemers vergroot."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Johan Zwiers - Heb nu een wurgcontract. (Knippensioen) 16 maart 2018

Bij vaststellen van de premie wel rekening gehouden met de beleggingen, maar bij rekenrente vaststelling is dit niet het geval. In 2006 is de rekenrente gemaximaliseerd op 4%, waarom is toen ook niet een minimalisering van 2% ingevoerd? Beleggingen kunnen volgens Dhr. Koolmees niet meegerekend worden, omdat geld wat ik niet heb kan ik ook niet meerekenen, Maar de kapitaal buffers zijn er al 1500 miljard inmiddels, Wie heeft die buffers bij elkaar gespaard? En voor wie zijn ze dan bestemd? Pressies voor de gepensioneerden, ga dit dan ook regelen, eerst het zuur, maar nu word het tijd voor zoet. Eerlijk en rechtvaardig. Met vriendelijke groet Johan Zwiers

Frijns: "omslagstelsel past beter bij pensioen"

Frijns: "omslagstelsel past beter bij pensioen"

Terwijl het pensioen van 7 miljoen mensen volgend jaar mogelijk wordt gekort, sleept het debat over échte hervormingen zich voort. Jean Frijns, voormalig...

Onderzoek dnb: geen generatieconflict in aow

Onderzoek dnb: geen generatieconflict in aow

De verhoging van de AOW-leeftijd is sinds 2012 een feit, maar gold lange tijd als politiek taboe. Langlopend onderzoek van DNB laat zien dat de steun voor de maatregel...

Discussie over houdbaarheid pensioenstelsel urgenter

Discussie over houdbaarheid pensioenstelsel urgenter

Volgens Aon Hewitt wordt de discussie over de toekomstbestendigheid van het huidige pensioenstelsel urgenter.   De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse...

SER stelt advies Toekomst Pensioenstelsel vast

SER stelt advies Toekomst Pensioenstelsel vast

De SER heeft vrijdag unaniem het advies Toekomst Pensioenstelsel vastgesteld. Met het advies levert de raad belangrijk grondwerk voor de verdere pensioendialoog....

DNB pleit voor fundamentele verandering pensioenstelsel

DNB pleit voor fundamentele verandering pensioenstelsel

"Nederland heeft een goed pensioenstelsel. Niettemin spelen ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing en wijzigende arbeidspatronen, die aanleiding...

Afm: maak pensioenstelsel duidelijker en doelmatiger

Afm: maak pensioenstelsel duidelijker en doelmatiger

De AFM meent dat de maatschappelijke houdbaarheid van het pensioenstelsel kan worden vergroot door het stelsel beter uitlegbaar, transparanter en efficiënter...

AFM mengt zich in discussie toekomst pensioenstelsel

AFM mengt zich in discussie toekomst pensioenstelsel

De AFM wil vanuit haar inhoudelijke expertise een bijdrage leveren aan de brede maatschappijke discussie die net door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

"nieuw pensioenstelsel moet vertrouwen herstellen"

"nieuw pensioenstelsel moet vertrouwen herstellen"

"De verbeteringen zijn noodzakelijk, omdat de economische crisis tekortkomingen in het huidige kader heeft blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening...

"weg met perverse solidariteit in pensioenstelsel"

"weg met perverse solidariteit in pensioenstelsel"

"Weg met de perverse solidariteit in het Nederlandse pensioenstelsel", aldus de jonge econoom en D66-lid Ilja Boelaars in het FD. Volgens Boelaars heeft...