Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Virus 2 via Pixabay

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling voor zorgmedewerkers met long COVID nu doorschuift naar de cao-tafel. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. “Minister Helder doet net of er een hele mooie regeling ligt, maar feitelijk doet ze helemaal niets. Zij wil dat werkgevers en vakbonden een regeling gaan uitwerken aan de cao-tafel. Terwijl de frontstrijders die tijdens de eerste coronagolf besmet zijn geraakt, geen werkgever meer hebben. Ze zijn ontslagen omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn en vallen nu onder het UWV en niet meer onder een cao. En mogen de andere zorgmedewerkers deze regeling nu gaan betalen van het geld dat eigenlijk voor loonsverhogingen bedoeld is?

“Wij kunnen niet eens aan de voorwaarden voldoen die Helder stelt, omdat dat een grove inbreuk is op vrijheid van onderhandelen en dat is een belangrijk vakbondsrecht. De minister kan een dagvaarding tegemoet zien.”

De vakbonden FNV en CNV kondigden eerder aan naar de rechter te stappen om een financiële tegemoetkoming af te dwingen voor zorgmedewerkers die long COVID hebben opgelopen op het werk.

Het kabinet is bereid om in 2023 een gemaximeerde bijdrage te doen indien werkgevers- en werknemersorganisaties tot een collectieve voorziening komen. Eerder kwam de regering met een voorstel voor een onverplichte tegemoetkoming aan zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) van de coronapandemie zorg hebben verleend aan COVID-19 patiënten en in die periode COVID-19 hebben opgelopen en als gevolg daarvan langdurig ziek zijn geworden. Dat voorstel bleek juridisch niet houdbaar.

De Afdeling Advisering van de Raad van State vindt dat het dringende beroep van de overheid op de zorg aanleiding kan zijn om een voorziening te treffen ter voldoening aan een natuurlijke verbintenis: een niet rechtens afdwingbare dringende morele verplichting. Volgens de Afdeling ligt het in dit geval in de rede dat een regeling wordt getroffen in het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg. Minister Helder: “Dit kan ook bijdragen aan de formulering van de specifieke criteria door sociale partners die de feitelijke omstandigheden van nabij kennen. De overheid kan – gezien de uitzonderlijke situatie – een bijdrage leveren aan sociale partners in de kosten van deze collectieve regeling. Op deze wijze zou de verdeling van verantwoordelijkheden zoveel mogelijk intact worden gelaten. “

Reactie toevoegen

 
Meer over
SER: “Creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader"

SER: “Creëer een nieuw en vereenvoudigd verlofkader"

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg...

Een kwestie van accepteren

Een kwestie van accepteren

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! VVP 6-2023) Bij de beoordeling van een AOV-aanvraag is medische informatie nodig, om in te schatten of sprake is...

Afsluiting van spoor 1

Afsluiting van spoor 1

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je vak! VVP 6-2023) Het kabinet wil kleine en middelgrote werkgevers onder voorwaarden de mogelijkheid geven om na het...

Aantal aanmeldingen TSB-regeling blijf achter bij verwachtingen

Aantal aanmeldingen TSB-regeling blijf achter bij verwachtingen

De TSB-regeling voor beroepsziekten door gevaarlijke stoffen is nu bijna een jaar van kracht. Het aantal aanmeldingen blijft achter bij de verwachtingen. Volgens...

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD aangepast

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is aangepast op de gegevens en cijfers zoals ze gelden voor 2024. Dit geactualiseerde formulier is te gebruiken voor overstapmoment...

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

Verbond: "Praktisch beoordelen leidt tot meer en hogere uitkeringen"

'Praktisch beoordelen' maakt het WIA-stelsel volgens het Verbond van Verzekeraars "minder activerend en leidt tot meer en hogere uitkeringen. Wij dringen erop aan...

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

De onderhandelingen met werkgeversorganisatie VNO/NCW, over het verlengen en verruimen van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) zijn vastgelopen melden vakbonden...

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Ommekeer ten goede bij ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Net als in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een...

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

RSC: afsluiten re-integratiespoor 1 miskent praktijk

Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) raadt met klem af werkgevers de mogelijkheid te geven om na het eerste ziektejaar re-integratiespoor 1 af te sluiten,...

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV: update kennisdocument verplichte AOV

RADI AOV heeft haar kennisdocument over de verplichte AOV voor zelfstandigen geactualiseerd. Deze 2.0 versie is een update van de 1.0 versie van juni 2023. Aan...