Hypotheekaanvragen steeds vaker van ouderen

Woning verhuur via Pixabay

Financieel adviseurs zullen meer dan nu te maken gaan krijgen met vragen over overwaarde, woningaanpassing, schenkingen en erfrecht. Dat denkt De Hypotheekshop, die een analyse heeft gemaakt van de hypotheekaanvragers sinds 2013. Dan is een verschuiving te zien wat betreft grootste aantal aanvragen van twintigers naar vijftigers en zestigers. Kijkend naar de nog steeds toenemende vergrijzing zal deze trend eerder doorzetten dan omkeren. Zeker zolang het voor starters zo moeilijk blijft een woning te kopen.

De Hypotheekshop: "De toename van aanvragen van vijftigers en zestigers zal de komende jaren naar verwachting verder gaan doorzetten. Uit een prognose van ABF Research blijkt dat het aantal huishoudens van 65-plussers tot 2030 toe zal nemen. Huishoudens met 75-plussers nemen het sterkst toe. Ruim driekwart van de groei in huishoudens betreft een alleenstaande. De andere (jongere) leeftijdscategorieën laten overwegend een daling zien, met uitzondering van de (klein)kinderen van de babyboomers (30-44 jaar en tot vijftien jaar)."

Arbeidsmigranten

Een andere ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor de woningmarkt, is volgens De Hypotheekshop de bevolkingsgroei: "Er is niet alleen sprake van vergrijzing, maar ook van bevolkingsgroei. Die groei komt deels uit natuurlijke aanwas, maar het grootste deel komt de laatste jaren door migratie (bron: CBS). Naar verluidt bestaat het merendeel van de migranten uit arbeidsmigranten, naast andere groepen als studenten, vluchtelingen en expats. Deze trend lijkt de komende jaren door te zetten."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lange renteperiode niet meer automatisch duurder

Lange renteperiode niet meer automatisch duurder

Een lange renteperiode is niet meer automatisch duurder, constateert De Hypotheekshop. De adviesketen: "Doordat de lange rentes al enkele jaren harder dalen dan...

Totaalgemiddelde hypotheekrente blijft dalen

Totaalgemiddelde hypotheekrente blijft dalen

De hypotheekrente bereikte vorige week wederom een nieuw laagterecord: 1,70 procent (totaalgemiddelde =  het gemiddelde van 5, 10, 20 en 30 jaar vast; zowel...

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

"Afname aantal ORV's zorgelijk"

De afname van het aantal ORV’s (en arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen) is zorgelijk, meent De Hypotheekshop. De adviesketen juicht het dan ook...

Weer nieuw laagterecord hypotheekrente

Weer nieuw laagterecord hypotheekrente

De Hypotheekshop meldt dat de hypotheekrente weer een nieuwe laagterecord heeft geboekt. Het totaalgemiddelde zakte vorige week naar 1,71 procent (het gemiddelde...

Hypotheekrente nog verder gedaald

Hypotheekrente nog verder gedaald

Door alle verlagingen bereikte de hypotheekrente vorige week voor de vijfde keer in de laatste zes weken een nieuw laagterecord. Het totaalgemiddelde zakte naar...

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

Inkomensbepaling Loondienst grootste stijger in hypotheekvoorwaarden

De Inkomensbepaling Loondienst voor het vaststellen van het inkomen bij het aangaan van een hypotheek is de grootste stijger binnen de voorkeurshypotheekvoorwaarden....

"Restschulden en dubbele lasten zijn iets van 'vroeger'"

"Restschulden en dubbele lasten zijn iets van 'vroeger'"

In het vierde kwartaal van 2019 was nog slechts bij één procent van alle hypotheekaanvragen van huiseigenaren sprake van een restschuld, aldus De Hypotheekshop....

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

Maatwerk in plaats van financieringsbeperkingen

De Hypotheekshop komt met ideeën om af te rekenen met financieringsbeperkingen bij voormalige sociale huurwoningen die door prijsstijgingen boven de NHG-grens...

Wederom nieuw laagterecord hypotheekrente

Wederom nieuw laagterecord hypotheekrente

De concurrentie tussen geldverstrekkers zorgt momenteel voor een verdere daling van de hypotheekrente, schrijft De Hypotheekshop. De adviesketen: "Afgelopen week...

Weer laagterecord hypotheekrente

Weer laagterecord hypotheekrente

Voor de derde keer dit jaar heeft de hypotheekrente het laagterecord gebroken. Het totaalgemiddelde kwam de voorbije week op 1,75 procent, aldus De Hypotheekshop....