Hypotheekaanvragen steeds vaker van ouderen

Woning verhuur via Pixabay

Financieel adviseurs zullen meer dan nu te maken gaan krijgen met vragen over overwaarde, woningaanpassing, schenkingen en erfrecht. Dat denkt De Hypotheekshop, die een analyse heeft gemaakt van de hypotheekaanvragers sinds 2013. Dan is een verschuiving te zien wat betreft grootste aantal aanvragen van twintigers naar vijftigers en zestigers. Kijkend naar de nog steeds toenemende vergrijzing zal deze trend eerder doorzetten dan omkeren. Zeker zolang het voor starters zo moeilijk blijft een woning te kopen.

De Hypotheekshop: "De toename van aanvragen van vijftigers en zestigers zal de komende jaren naar verwachting verder gaan doorzetten. Uit een prognose van ABF Research blijkt dat het aantal huishoudens van 65-plussers tot 2030 toe zal nemen. Huishoudens met 75-plussers nemen het sterkst toe. Ruim driekwart van de groei in huishoudens betreft een alleenstaande. De andere (jongere) leeftijdscategorieën laten overwegend een daling zien, met uitzondering van de (klein)kinderen van de babyboomers (30-44 jaar en tot vijftien jaar)."

Arbeidsmigranten

Een andere ontwikkeling die grote gevolgen heeft voor de woningmarkt, is volgens De Hypotheekshop de bevolkingsgroei: "Er is niet alleen sprake van vergrijzing, maar ook van bevolkingsgroei. Die groei komt deels uit natuurlijke aanwas, maar het grootste deel komt de laatste jaren door migratie (bron: CBS). Naar verluidt bestaat het merendeel van de migranten uit arbeidsmigranten, naast andere groepen als studenten, vluchtelingen en expats. Deze trend lijkt de komende jaren door te zetten."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Achterstanden bij hypotheekaanvragen duren nog tot na de zomervakantie

Achterstanden bij hypotheekaanvragen duren nog tot na de zomervakantie

De Hypotheekshop verwacht dat geldverstrekkers tot na de zomervakantie nodig hebben om de achterstanden bij hypotheekaanvragen in te lopen. De adviesketen: "Door...

De Hypotheekshop: "Aflossingsblij: afvinken of echt helpen?"

De Hypotheekshop: "Aflossingsblij: afvinken of echt helpen?"

"Aflossingsblij: afvinken of echt helpen?" Die vraagt stelt De Hypotheekshop. De adviesketen: "Vorige week informeerde minister Hoekstra van Financiën de Tweede...

"Genuanceerd blijven kijken naar woning- en hypotheekmarkt"

"Genuanceerd blijven kijken naar woning- en hypotheekmarkt"

De Hypotheekshop roept op genuanceerd te blijven kijken naar de ontwikkelingen op woning- en hypotheekmarkt. De adviesketen: "Door de coronacrisis zijn consumenten...

Vicieuze cirkel door achterstanden en verkorte geldigheid inkomensstukken

Vicieuze cirkel door achterstanden en verkorte geldigheid inkomensstukken

De Hypotheekshop constateert een vicieuze cirkel door achterstanden bij geldverstrekkers en een verkorte maximale geldigheid voor inkomensstukken. De adviesketen:...

Opgaande lijn hypotheekaanvragen starters

Opgaande lijn hypotheekaanvragen starters

De laatste weken is het aantal hypotheekaanvragen terug op het (nog steeds hoge) niveau van voor de corona-uitbraak, aldus De Hypotheekshop. Ook de verdeling van...

Back to normal op woningmarkt?

Back to normal op woningmarkt?

Hoewel het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt wel iets afneemt (meting VEH), is dat vooralsnog dus niet terug te zien in de cijfers. De Hypotheekshop:...

Verwerkingstermijnen hypotheekaanvragen fors opgelopen

Verwerkingstermijnen hypotheekaanvragen fors opgelopen

De Hypotheekshop meldt dat de verwerkingstermijnen bij geldverstrekkers fors zijn opgelopen door de grote toename van het aantal hypotheekaanvragen. De adviesketen:...

Hypotheekrente lijkt te stabiliseren

Hypotheekrente lijkt te stabiliseren

Voor het eerst in zeven weken, aldus De Hypotheekshop, was er vorige week geen sprake van een oplopende hypotheekrente. Het totaalgemiddelde bleef daarmee steken...

Klanten helpen? Graag met de juiste informatie!

Klanten helpen? Graag met de juiste informatie!

Op het eerste gezicht is de Keuzehulp Bepaling Inkomen, een gezamenlijk initiatief van verschillende aanbieders, NHG en De Hypotheekshop, een sympathiek initiatief,...

Langere renteperioden gewild

Langere renteperioden gewild

Wat voor de kapsels geldt, gaat sinds het begin van de lockdown ook op voor de hypotheekrente: kort is uit, lang is in. Aldus De Hypotheekshop. De adviesketen: "Sinds...