Jack Vos en Marco Hendrickx in bestuur CGA

CGA nieuwe bestuursleden 2023

Jack Vos (mede-oprichter Onesurance) en Marco Hendrickx (directeur Aplaza) zijn benoemd tot bestuursleden van de Stichting Contactgroep Automatisering.

Jack Vos zal namens de CGA zitting nemen in de werkgroep Kwaliteit onbemenste advies toepassingen, KOAT, zoals die door SIVI is ingesteld. Marco Hendrickx zal namens de CGA het voorzitterschap vervullen van de werkgroep DataExchange. DataExchange richt zich op het versnellen, vereenvoudigen en vernieuwen van gegevensuitwisseling in de financiële sector waarbij de leden van de CGA betrokken zijn en een rol in vervullen.

Na deze uitbreiding bestaat het bestuur van de CGA uit:  Michael Mackaaij (voorzitter), Jeroen Oversteegen (secretaris), André van Nieuwenhuijzen (penningmeester), Marco Hendrickx (werkgroep DataExchange), Justin Schlee (bestuurslid) en Jack Vos (werkgroep KOAT).

Doel van de in 2017 opgerichte CGA is tweeledig. Aan de ene kant het fungeren als centraal platform voor partijen die in overleg willen treden met leveranciers van software, zoals die bij financieel dienstverleners wordt gebruikt. En aan de andere kant: hHet vergroten van de bewustwording bij financieel adviseurs van de gevolgen die
de digitalisering van de financiële sector voor de bedrijfsvoering van deze adviseurs gaat hebben.

“De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan enorm snel”, aldus Michael Mackaaij, voorzitter van de CGA. “De 41 IT-dienstverleners die verenigd zijn in de CGA zijn elk maximaal gemotiveerd om die ontwikkelingen te vertalen naar verbeterde toepassingen voor financieel dienstverleners. Daarbij werken de IT-dienstverleners
samen in standaardisering van data, koppelingen en processen. Ook wordt samengewerkt bij de implementatie van bestaande en komende wet- en regelgeving zoals DORA. Op deze wijze levert de CGA een actieve bijdrage aan een succesvolle digitale transformatie van de financiële branche waar we allemaal werkzaam in zijn. Ik ben blij dat wij met de nieuwe collega’s in het bestuur een bredere basis hebben kunnen leggen voor deze activiteiten.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Spotters dragen 180 topkantoren aan voor longlist VVP Advies Award

Spotters dragen 180 topkantoren aan voor longlist VVP Advies Award

Naar aanleiding van de spottersbijeenkomst van 10 april 2024 van juryleden en spotters van de VVP Advies Award 2024 heeft de jury drie kantoren per categorie in...

Bepaal zelf uw toekomst en word local hero of global player

Bepaal zelf uw toekomst en word local hero of global player

(Jack Vos, Onesurance en lid VVP Ondernemerspanel, in VVP 1-2024) Intermediairs waren ooit gefragmenteerd en nationaal georiënteerd, maar dit verschuift nu...

Maar liefst 38 spotters op zoek naar excellente advieskantoren voor de VVP Advies Award 2024

Maar liefst 38 spotters op zoek naar excellente advieskantoren voor de VVP Advies Award 2024

Maar liefst 38 spotters (experts in de haarvaten van de financiële advieswereld) zijn voor de zesde editie van de VVP Advies Award op zoek naar de meest excellente...

DAS gastheer spottersbijeenkomst Advies Award 2024

DAS gastheer spottersbijeenkomst Advies Award 2024

DAS is op woensdag 10 april gastheer van de spottersbijeenkomst van de VVP Advies Awards 2024. De spotters - experts is de haarvaten van het financiële adviesvak...

Onesurance en Insurance Data lanceren AI Engine

Onesurance en Insurance Data lanceren AI Engine

Insurance Data en Onesurance gaan samenwerken om het gebruik van data in de verzekeringsmarkt te verbeteren. Hiertoe is door Onesurance een geavanceerde AI Engine...

Nieuwe juryvoorzitter en -leden VVP Advies Award

Nieuwe juryvoorzitter en -leden VVP Advies Award

Odette Bakker (Dazure) is de nieuwe juryvoorzitter van de VVP Advies Award. Zij neemt het stokje over van Richard Meinders (SVC Groep), die net als jurylid Bob Klijn...

Samenwerken of specialiseren

Samenwerken of specialiseren

(Jack Vos, Onesurance en lid VVP Ondernemerspanel, in VVP 6-2023) Kiest u in het consolidatiegeweld voor samenwerken of specialiseren? Welke keuze u ook maakt,...

Hoe voorkom je KIESpijn bij strategische keuzes?

Hoe voorkom je KIESpijn bij strategische keuzes?

(Jack Vos, Onesurance, in VVP 5-2023) De wereld om ons heen verandert zo snel dat traditionele verzekeringswereld voor enkele cruciale dilemma’s staat die...

FD: de stille revolutie van AI in de verzekeringssector

FD: de stille revolutie van AI in de verzekeringssector

"Je mag ethisch en moreel geen concessies doen, wanneer je werkt met machine learning en AI. Het is van cruciaalbelang dat AI experts verantwoordelijkheid voelen...

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

Jack Vos: drie belangrijke dilemma's voor financieel adviseurs

"Door een tsunami aan ontwikkelingen komt de verzekeringsbranche voor belangrijke dilemma’s te staan waarover verzekeraars, maar ook adviseurs, tegelijkertijd...