Lager dan gemiddelde schaderatio

NVGA

De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017. Dat blijkt uit de eerste Performancemonitor Volmacht (Schade), opgesteld door KoKo Kroup in opdracht van de NVGA.

De NVGA zal ieder jaar de Performancemonitor in het najaar publiceren, kort nadat DNB de markttabellen via haar website beschikbaar heeft gesteld.

De NVGA "realiseert zich dat één waarnemingsjaar nog onvoldoende is voor een fundamentele eindconclusie. Maar wij zijn verheugd dat het beleid van de afgelopen jaren ertoe heeft bijgedragen dat de volmachtmarkt in 2017 een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemiddelde schaderatio".

Op verzoek van de NVGA heeft KoKo Kroup de performance van de leden van de NVGA over het boekjaar 2017 inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de performance van alle verzekeraars tezamen en individuele verzekeraars actief in de volmachtmarkt. De volmachtmarkt kent binnen de grootste verzekeringsbranches een lager dan gemiddelde schaderatio in het boekjaar 2017 en het marktaandeel van de NVGA-leden is verder
gestegen tot 28,1 procent aan premievolume schadeverzekeringen. 

De afwijking per verzekeringsbranche bedraagt in het boekjaar 2017: Motorrijtuigen - 7,8 procent; Brand en andere schade aan zaken - 2,0 procent; Algemene aansprakelijkheid -10,6 procent; Schepen, luchtvaartuigen en andere transportmiddelen + 8,2 procent; Overige varia: +1,3 procent; Medische varia -16,1%.

Meer inzicht in kostenstructuur noodzakelijk

Ook blijkt uit het rapport dat meer inzicht in de kostenstructuur noodzakelijk is om tot een
verantwoord vergelijk te komen. Daarom zal de NVGA onderzoeken op welke wijze zij opvolging kan geven aan de door KoKo Kroup aangegeven verbeterpunten, bijvoorbeeld binnen de nieuw te ontwikkelen
geïndividualiseerde beloningsstructuur.

De NVGA: "Het is aan de verzekeraars en DNB om te bepalen of en zo ja, op welke wijze zij een verdere bijdrage willen leveren aan ‘toenemend inzicht’. De NVGA wil naar alle stakeholders transparantie bieden over de performance van haar leden. De Performancemonitor Volmacht 2017 (Schade) is dan ook voor iedereen
beschikbaar." 


Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Nieuwe beleidsbepaler GA moet kennis aantonen

Beleidsbepalers van (onder)gevolmachtigd agenten moeten straks aantonen dat zij over specifieke en algemene vakinhoudelijke kennis beschikken. Dat staat in de gewijzigde...

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond starten verbeterproject datakwaliteit

NVGA en Verbond hebben hun handtekening gezet onder een letter of intent om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal een impuls te geven. Ook softwareleveranciers...

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

Verbond en NVGA willen 'Samen Vooruit'

'Samen Vooruit'. Dat was het thema van de tweejaarlijkse NVGA Marktmiddag Volmachten, die dit jaar samen met het Verbond van Verzekeraars werd georganiseerd in het...

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

NVGA verrast door aantal onderwerpen in paper Verbond over volmachten

De NVGA was verrast door een aantal onderwerpen in de eind vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde position paper 'Volmachten'. Dat zegt voorzitter...

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

Verbond: huidig beloningsstelsel gevolmachtigden niet langer houdbaar

"Het huidige stelsel met alleen aandacht voor kosten en vooral generieke percentages is niet langer houdbaar. Het Verbond wil een transitie naar een nieuwe beloningssystematiek...

‘Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig’

‘Verzekeraars hebben volmachtkantoren nodig’

Het aantal volmachtgevende verzekeraars loopt terug. Maatschappijen staken hun activiteiten op dit gebied of ze fuseren, mede om kosten te drukken. Volgens Dennis...