Long COVID: erkenning en multidisciplinaire behandeling

Virus bescherming kleding via Pixabay

Vóór Prinsjesdag zal de minister voor Medische Zorg uitgebreider terugkomen op het onderwerp Long COVID, een reactie geven op het 10-puntenplan van de leden van D66 en ingaan op aspecten rond re-integratie, ziektekostenvergoeding en inkomensverlies voor deze groep. Aldus het kabinet.

Het RIVM doet momenteel nader onderzoek om vast te stellen hoeveel mensen langdurig klachten houden na besmetting met het coronavirus. Om verder inzicht te krijgen in Long COVID wordt er ook via ZonMw onderzoek gedaan naar onderliggende pathofysiologie, risicofactoren voor het krijgen van aanhoudende klachten en aanknopingspunten voor behandeling. Voor het verder ontwikkelen van de behandeling wordt via ZonMw gewerkt aan een multidisciplinaire integrale richtlijn ‘COVID-19 nazorg’ door de Federatie Medische Specialisten (FMS), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Long Alliantie Nederland (LAN) samen met relevante (para)medische beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

Het kabinet: “Ook op andere vlakken willen we mensen ondersteunen die na het doormaken van COVID-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen, bijvoorbeeld via het verlengen van de regeling paramedische herstelzorg tot 1 augustus 2022 waarbij onder andere fysiotherapie, logopedie en ergotherapie vergoed worden uit het basispakket. De minister voor Medische Zorg heeft uw Kamer reeds geïnformeerd dat er enkele punten gewijzigd zijn per 1 juli 2021 bij het verlengen van de regeling: de periode tussen het einde van het acute ziektestadium en de verwijzing voor de herstelzorg is verlengd van vier naar zes maanden; het is mogelijk gemaakt dat de huisarts een verwijzing afgeeft voor een eventuele tweede behandelfase (dit was voorbehouden aan de medisch

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

De regeling die 15.000 euro toekent aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten geldt niet mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt...

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor COVID-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek...

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

Geen voorschot schadevergoeding zorgpersoneel met Long COVID

(Rechtspraak) De Staat hoeft geen voorschot schadevergoeding te betalen van per geval 22.000 euro aan zorgpersoneel met Long COVID. De voorzieningenrechter heeft...

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV-beoordelingen: Long COVID leidt veelvuldig tot arbeidsongeschiktheid

UWV heeft in 2022 1.883 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met als hoofddiagnose langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig...

Vrijdag kort geding tegen Staat om Long COVID-regeling

Vrijdag kort geding tegen Staat om Long COVID-regeling

FNV en CNV zetten hun kort geding om een goede Long COVID-regeling tegen de Staat door. De vakbonden willen, dat minister Helder (VWS) de tegemoetkomingsregeling...

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

FNV en CNV dagvaarden Staat om long COVID regeling zorgpersoneel

Vakbonden FNV en CNV hebben een dagvaarding voor een kort geding naar de Nederlandse Staat gestuurd. Zij eisen dat de overheid zorgmedewerkers, die vanwege de ziekte...

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Hoofdpijndossier: regeling voor zorgmedewerkers met long COVID

Vakbond FNV is woest dat minister Helder het opstellen van een regeling voor zorgmedewerkers met long COVID nu doorschuift naar de cao-tafel. Kitty Jong, vicevoorzitter...

Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

Meeste mensen met Long Covid volledig arbeidsongeschikt

In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn...

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Zorgmedewerkers met terugwerkende kracht verzekerd tegen Long COVID

Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft samen met de werkgevers en andere vakbonden in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) een akkoord gesloten met...