Minister: provisieverbod niet per se overtreden bij lijfrenterekeningen

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Dat de beleggingsonderneming zorgdraagt voor de inning van de afgesproken vergoeding tussen financieel adviseur en diens klant, is niet zonder meer een overtreding van het provisieverbod. Dat antwoordt minister Hoekstra op vragen van Kamerlid Grinwis. De minister: “Het provisieverbod ziet op alle beloningen of vergoedingen in welke vorm dan ook, voor het bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product of het verlenen van een beleggingsdienst. Als zo’n gratis faciliteit, waarnaar in de vraag wordt verwezen, is aan te merken als een vorm van vergoeding, dan is sprake van een provisie. Dat sprake is van provisie maakt niet dat meteen sprake is van overtreding van het provisieverbod. Op het provisieverbod bestaan namelijk een aantal uitzonderingen, zoals dat het provisieverbod niet geldt voor betalingen die rechtstreeks van de klant naar de adviseur of bemiddelaar wordt overgemaakt.

“In de Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Mifid) staat dat een dergelijke faciliteit toegestaan zou kunnen zijn “indien de persoon er zich van bewust is dat deze betalingen namens hem zijn verricht en dat het bedrag en de frequentie van de betalingen zijn overeengekomen tussen de cliënt en de beleggingsonderneming, en niet door een derde partij zijn vastgesteld”.

“Bij lijfrenterekeningen waarbij de betaling van de adviseur of bemiddelaar door de beleggingsonderneming in opdracht van de cliënt overgemaakt wordt van de persoonlijke beleggingsrekening van de cliënt naar de rekening van adviseur of bemiddelaar is het dus afhankelijk van de precieze omstandigheden van zo’n faciliteit of sprake is van overtreding van het provisieverbod. Het is aan de toezichthouder en uiteindelijk aan de rechter om te oordelen over concrete gevallen.

“Ik heb op dit moment onvoldoende zicht op de concrete vormgeving van dergelijke faciliteiten en de consequenties daarvan voor consumenten. Ik zal in overleg gaan met de AFM over deze faciliteiten en hoe die zich verhouden tot andere producten in het licht van de consumentenbescherming en bezien of dat aanleiding geeft tot het nemen van maatregelen.”

Reactie toevoegen

 
"Het provisieverbod is volledig doorgeslagen"

"Het provisieverbod is volledig doorgeslagen"

Het provisieverbod is volledig doorgeslagen, met als gevolg dat de massa verstoken blijft van passend advies. Dat blogt financieel adviseur Nico van Koesveld. ...

Terechte zorg

Terechte zorg

Ozewald Wanrooij is het eens met Nico van Koesveld dat veel consumenten die hard advies kunnen gebruiken hier nu van verstoken blijven. "Wat ik me hierbij wel afvraag...

Weggeëvalueerd

Weggeëvalueerd

Er bereiken mij veel vragen, bij opgave van advieskosten haakt overgrote meerderheid meteen af. Voorbeeldje: potentiële klant wil hypotheek met hoge rente oversluiten...

Kwaliteit advisering voorop bij evaluatie provisieverbod

Kwaliteit advisering voorop bij evaluatie provisieverbod

Financiën zet drie thema's centraal bij de evaluatie van het provisieverbod, die momenteel wordt voorbereid. Minister Dijsselbloem kondigt aan hierbij "vooral...

Cfd: "provisieverbod botst met nieuwe eu-richtlijn"

Cfd: "provisieverbod botst met nieuwe eu-richtlijn"

Op 25 mei verzocht CFD minister Dijsselbloem om het provisieverbod te toetsen aan het EU-recht en - voor zover het hiermee strijdig is - stappen te ondernemen oom...

Provisieverbod leidt tot inkomstendaling

Provisieverbod leidt tot inkomstendaling

In SEH-onderzoek geeft 55 procent van de Erkend adviseurs aan sinds het provisieverbod een daling te zien in de vergoeding voor een hypotheekadviestraject. Bij 32...

Cfd: "provisieverbod strijdig met europees unierecht"

Cfd: "provisieverbod strijdig met europees unierecht"

CFD vraagt minister Dijsselbloem van Financiën om het huidige provisieverbod "alsnog te toetsen aan het Europese Unierecht en indien dit hiermee strijdig...

Ovfd: onafhankelijkheidslobby vergt lange adem

Ovfd: onafhankelijkheidslobby vergt lange adem

"Volgend jaar is de evaluatie van het provisieverbod en de Wft. Onafhankelijkheid zou daar wat ons betreft een prominente plek in moeten krijgen, zeker als...

Afm-leidraad provisieverbod beleggingsondernemingen

Afm-leidraad provisieverbod beleggingsondernemingen

De AFM heeft een leidraad gemaakt die beleggingsondernemingen wil helpen bij het beantwoorden van praktische vraagstukken over het provisieverbod. Sinds de start...

Belegger bewuster van kosten dankzij provisieverbod

Belegger bewuster van kosten dankzij provisieverbod

Het provisieverbod heeft de kosten van beleggen inzichtelijker gemaakt. Beleggers kunnen de kosten van dienstverleners steeds beter vergelijken. Dat blijkt uit de...