Mkb-ondernemers ontwikkelen Kredietpaspoort

Iris Meerts

Zestien mkb-ondernemers ontwikkelen de komende twee jaar in nauwe samenspraak met banken, nieuwe toetreders tot de financieringsmarkt, kennisinstellingen en softwareleveranciers een Kredietpaspoort.

AgentschapNL heeft hier een subsidie voor toegekend in het kader van een zogenaamde InnovatiePrestatieContract. (IPC). Penvoerder is Stichting Zelforganisatie. Het Kredietpaspoort geeft ondernemers in het mkb en zzp’ers meer eigen regie en sneller toegang tot krediet bij: bestaande financiële instellingen zoals banken; nieuwe toetreders op de kapitaalmarkt zoals crowdfunding platforms en kredietunies; andere ondernemers zoals leverancierskrediet; mezzaninefondsen, informal investors en business angels:  “Wij merken op dat ondernemers nog weinig aan zelforganisatie doen als het om kredietverstrekking gaat, crowdfunding is daar een eerste stap toe, maar ook bij reguliere bancaire kredieten kunnen ondernemers veel meer doen aan het zelf organiseren en onderhouden van hun krediet. Het Kredietpaspoort is daarvoor een mooi initiatief dat wij meteen omarmden toen we de plannen hadden gelezen.”

Het Kredietpaspoort geeft aan hoe het met het ondernemerschap en de kredietwaardigheid van de mkb-ondernemer gesteld staat. Door nieuwe wetenschappelijke en in de praktijk gevalideerde inzichten valt er steeds meer te zeggen over de kwaliteit van het ondernemerschap. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op het terrein van Standard Business Reporting (SBR) ervoor dat er continue inzicht is in de kredietwaardigheid van de ondernemer. Het gebruik van Social Media zorgt ervoor dat ook steeds meer inzicht gegeven wordt in de kwaliteit van het product of dienst dat een ondernemer levert.

De komende maanden zullen de criteria en wegingsfactoren voor het Kredietpaspoort gedefinieerd worden. Daarna zal de opdracht gegeven gaan worden om het Kredietpaspoort daadwerkelijk te bouwen. Waarna eind 2013 begin 2014 daadwerkelijk kan worden begonnen met de uitgifte van het Kredietpaspoort. “In welke rechtsvorm we dat gaan doen en tegen welke voorwaarden is nu nog onderwerp van studie. Maar dat het Kredietpaspoort een innovatieve bijdrage levert aan het vlottrekken van de financieringsmarkt voor mkb-ondernemers daarvan zijn we overtuigd”, aldus Meerts.

Reactie toevoegen

 
Mkb centraal in nieuwe VVP

Mkb centraal in nieuwe VVP

Het mkb staat centraal in de nieuwe VVP (nummer 7).   De volledige inhoud:   - Commentaar Willem Vreeswijk: moreel beraad   - Onderzoek Koko...

De Goudse ondersteunt ondernemers met personeel

De Goudse ondersteunt ondernemers met personeel

De Goudse bundelt alle mogelijke informatie voor mkb-ondernemers over het in dienst nemen van personeel. De website www.ondernemenmetpersoneel.nl - die sinds vandaag...

Afm: dienstverlening banken aan mkb moet beter

Afm: dienstverlening banken aan mkb moet beter

De dienstverlening van sommige banken aan het mkb bij het afsluiten van rentederivaten is voor verbetering vatbaar. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de...

Kansen als risicoadviseur in MKB

Kansen als risicoadviseur in MKB

Veel mkb-bedrijven laten niet structureel risico-analyses uitvoeren. Dat leert onderzoek in opdracht van De Goudse bij haar eerste MKB Advies Congres. De verzekeraar:...

Dnb: verdere aanscherping kredietvoorwaarden mkb

Dnb: verdere aanscherping kredietvoorwaarden mkb

De kredietvoorwaarden voor leningen aan het mbk zijn in het tweede kwartaal door een ruime meerderheid van de banken verder aangescherpt, aldus het DNBulletin....

Asr lanceert website voor mkb

Asr lanceert website voor mkb

ASR heeft de branchepagina zakelijke dienstverlening gelanceerd, een website die mkb-ers ondersteunt om inzicht te krijgen in de risico’s van hun bedrijf en...

"pensioenadvies onbereikbaar voor mkb"

"pensioenadvies onbereikbaar voor mkb"

"Pensioenadvies voor het kleine mkb dreigt onbetaalbaar en onbereikbaar te worden." Aldus directielieden Ruud Braams en Paul Groenewoud in de vernieuwde...

Dienstverleners optimistisch over 2013

Dienstverleners optimistisch over 2013

Bedrijven in de dienstverlening zijn optimistisch over 2013: 48 procent verwacht een omzetgroei en 29 procent een personeelsgroei. In het afgelopen jaar liepen omzet...