(Nieuwe ) brandrisico's afvalverwerking aangepakt

Vuilnisberg via Pixabay

Op initiatief van het Verbond hebben branches en bedrijven in de afvalverwerking en recycling, verzekeringsadviseurs en verzekeraars met elkaar gesproken over de (nieuwe) brandrisico’s in deze sector en de verzekerbaarheid ervan. Onder andere omdat er steeds meer brandgevaarlijke materialen in het afval belanden, zoals lithium-ion batterijen, ontstaan er meer branden en grotere schades.

In groepjes is gesproken over preventieve maatregelen, wet- en regelgeving en de opbouw van (incident)data en kennis. Door de enorme hoeveelheid processen, producten en bedrijven ontbreekt vaak het zicht op een oplossing en wordt er onvoldoende geleerd van incidenten. De afval- en recyclingbranche moet verder toewerken naar meer continue systemen van controle, (incident)rapportage en verbetering, zodat brandrisico’s beter beheersbaar zijn en de verzekerbaarheid toeneemt. Aan de andere kant moeten adviseurs en verzekeraars vanuit het grote aantal verschillende soorten bedrijven in deze branche ieder risico zoveel mogelijk individueel beoordelen en hiervoor verzekeringsoplossingen bieden.

Risicomodel

Aan de hand van de ideeën die tijdens de gesprekken naar voren kwamen, zijn verschillende vervolgtrajecten afgesproken: zoals het ontwikkelen van een risicomodel (inventarisatie van risico’s met bijpassende beheersmaatregelen), een ‘brandladder’ (een instrument om het niveau van risicobewustzijn van onderneming te meten) en een incidentendatabase met (bijna) incidenten om van te leren. Daarnaast is het van belang een maatschappelijk debat te starten over het terugdringen van de lithium-ion batterijen in de afvalstroom. Het zijn lichtgewicht batterijen in bijvoorbeeld elektrische fietsen, auto’s, smartphones, tablets, laptops, wenskaarten, speelgoed en hoverboards. Ze worden dagelijks door miljoenen mensen gebruikt. In dit type batterij zit in verhouding veel meer energie dan in een standaard penlite batterij. Volgens Brandweer Nederland heeft ieder huishouden gemiddeld wel 125 (!) van deze batterijen. Deze komen in de afvalstroom terecht waar ze niet horen en gevaar opleveren.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

Chronische patiënten soms beter verzekerbaar dan aangenomen

“Met deze op alle Nederlanders gebaseerde analyses willen wij laten zien dat meer in de verzekerbaarheid van chronische patiënten mogelijk kan zijn.”...

Eerste fase programma Contract Zekerheid afgerond

Eerste fase programma Contract Zekerheid afgerond

Principes en een aantal concrete hulpmiddelen. Die zijn het eerste resultaat van het programma Contract Zekerheid waarmee de VNAB eind vorig jaar van start is gegaan....

TKI Urban Energy onderzoekt verzekerbaarheid zonnepanelen op daken

TKI Urban Energy onderzoekt verzekerbaarheid zonnepanelen op daken

Naar aanleiding van de Kamermotie over knelpunten bij het verzekeren van zon-op-dak-projecten, zal de TKI Urban Energy het onderzoek gaan coördineren naar de...

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de internetconsultatie gestart van een wijziging van het Omgevingsbesluit op het terrein van financiële zekerheidsstelling....

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...

Adfiz: meer nodig dan nieuwe prolongatierichtlijnen alleen om onverzekerbaarheid aan te pakken

Adfiz: meer nodig dan nieuwe prolongatierichtlijnen alleen om onverzekerbaarheid aan te pakken

De nieuwe prolongatierichtlijnen om de problemen rondom de harde markt op te lossen zijn volgens Adfiz een stap in de goede richting. "Maar er is meer nodig", aldus...

Toegang levensverzekeringen voor ex-kankerpatiënten verder verbeterd

Toegang levensverzekeringen voor ex-kankerpatiënten verder verbeterd

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over een verdere verruiming van...

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen...

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Marktaandeel de Vereende taximarkt sterk opgelopen

Het premievolume van de Vereende nam vorig jaar met 27 procent fors toe tot 45,5 miljoen euro. Metname de grote stijging van het aandeel taxiverzekeringen is opvallend....