Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Richard Weurding 2018

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen in 2020 iets toe ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt doordat de afwijzingspercentages bij deze verzekeringen in veel gevallen zijn gedaald.

“Tegelijkertijd zien we in de monitor dat de verschillen in premie voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) toenemen. Deze ontwikkeling is mogelijk toe te schrijven aan enkele nieuwe toetreders op de markt die lage premies vragen aan (potentiele) klanten die niet roken, gezond leven etc. De ORV-premie is sowieso de afgelopen jaren gedaald: in 2009 was de gemiddelde premie voor nieuw afgesloten ORV-verzekeringen nog 450 euro per jaar, in 2020 is dit net iets meer dan 250 euro per jaar. De betaalbaarheid van overlijdensrisicoverzekeringen is daarmee marktbreed sterk verbeterd,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een toelichting op de monitor. “Daarom maken we ons niet direct zorgen over de toegenomen verschillen, maar blijven we deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.”

De afwijzingspercentages (het aantal maatmensen dat niet geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering) van WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) en de particuliere inboedelverzekeringen zijn in 2020 gedaald, wat betekent dat de verzekerbaarheid is vergroot. De gemiddelde premie is iets toegenomen bij de WA en AVP, terwijl de premie bij inboedel een divers beeld laat zien. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en opstalverzekeringen is het beeld zodanig divers, dat er in de monitor geen eenduidige conclusie te trekken valt over de gemiddelde premie van deze maatmensen. De resultaten laten zien dat het nog te vroeg is om een indruk te geven van mogelijke trends, aldus het Verbond. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van data zijn, maar bijvoorbeeld ook toenemende concurrentie. Mochten zich in de toekomst knelpunten voordoen, dan onderzoekt het Verbond de oorzaak daarvan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Webinar: effecten COVID-19 op ondernemers

Webinar: effecten COVID-19 op ondernemers

Tijdens het webinar ‘Samen sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland’ van donderdag 21 januari van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt het rapport...

Zakelijke klanten in 2020 tevreden over contact verzekeraar

Zakelijke klanten in 2020 tevreden over contact verzekeraar

Zakelijke klanten van schadeverzekeraars waarderen hun verzekeraar eind 2020 beter dan een jaar eerder. Zowel de dienstverlening, de premie als de verzekering...

Verbond introduceert Werkdruktemeter

Verbond introduceert Werkdruktemeter

Dinsdag is de Werkdruktemeter gelanceerd, ontwikkeld in opdracht van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van cao-partijen in de verzekeringsbranche en bedoeld...

Verbond: "Coronacrisis niet zomaar voorbij"

Verbond: "Coronacrisis niet zomaar voorbij"

“De coronacrisis is niet zomaar voorbij." Aldus algemeen directeur Richard Weurding in zijn nieuwjaarstoespraak. Weurding: "Weerbaarheid en veerkracht blijven...

Verzekeraars zien "beheerste jaarwisseling"

Verzekeraars zien "beheerste jaarwisseling"

Op basis van de eerste meldingen van Stichting Salvage, politie en de brandweer lijkt de afgelopen jaarwisseling beheerster te zijn verlopen dan voorgaande jaren,...

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 5 februari

Corona: raamwerk voor ondernemers in nood verlengd tot 5 februari

Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten, gezien de huidige marktomstandigheden, het raamwerk voor ondernemers die worstelen met gevolgen van de coronacrisis...

Verbond: vragen bij NOvA-experiment

Verbond: vragen bij NOvA-experiment

Het Verbond van Verzekeraars wil in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over het besluit van de Orde om, onder bepaalde voorwaarden, advocaten in...

VBDO lanceert campagne Verzeker je wereld voor consumenten

VBDO lanceert campagne Verzeker je wereld voor consumenten

Maandag startte de landelijke campagne ‘Verzeker je wereld’ van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), gesteund door het Verbond...

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Financiële zekerheidsstelling afvalverwerkende bedrijven wordt verplicht

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de internetconsultatie gestart van een wijziging van het Omgevingsbesluit op het terrein van financiële zekerheidsstelling....

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars achter kabinetsbeleid risicobeheersing recyclingbedrijven

Verzekeraars onderschrijven de antwoorden op Kamervragen van staatssecretaris Van Veldhoven over het beheersen van de risico's bij recyclingbedrijven en dringen...