Solidariteitsmonitor 2020: divers beeld

Richard Weurding 2018

Volgens de vierde Solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars nam de verzekerbaarheid van vier van de vijf veelvoorkomende particuliere verzekeringen in 2020 iets toe ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt doordat de afwijzingspercentages bij deze verzekeringen in veel gevallen zijn gedaald.

“Tegelijkertijd zien we in de monitor dat de verschillen in premie voor overlijdensrisicoverzekeringen (ORV) toenemen. Deze ontwikkeling is mogelijk toe te schrijven aan enkele nieuwe toetreders op de markt die lage premies vragen aan (potentiele) klanten die niet roken, gezond leven etc. De ORV-premie is sowieso de afgelopen jaren gedaald: in 2009 was de gemiddelde premie voor nieuw afgesloten ORV-verzekeringen nog 450 euro per jaar, in 2020 is dit net iets meer dan 250 euro per jaar. De betaalbaarheid van overlijdensrisicoverzekeringen is daarmee marktbreed sterk verbeterd,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond in een toelichting op de monitor. “Daarom maken we ons niet direct zorgen over de toegenomen verschillen, maar blijven we deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden.”

De afwijzingspercentages (het aantal maatmensen dat niet geaccepteerd wordt voor een bepaalde verzekering) van WA-verzekeringen voor motorvoertuigen, de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) en de particuliere inboedelverzekeringen zijn in 2020 gedaald, wat betekent dat de verzekerbaarheid is vergroot. De gemiddelde premie is iets toegenomen bij de WA en AVP, terwijl de premie bij inboedel een divers beeld laat zien. Bij de overlijdensrisicoverzekeringen en opstalverzekeringen is het beeld zodanig divers, dat er in de monitor geen eenduidige conclusie te trekken valt over de gemiddelde premie van deze maatmensen. De resultaten laten zien dat het nog te vroeg is om een indruk te geven van mogelijke trends, aldus het Verbond. Het onderzoek meet premiedifferentiatie en niet de oorzaak daarvan. Dat kan gebruik van data zijn, maar bijvoorbeeld ook toenemende concurrentie. Mochten zich in de toekomst knelpunten voordoen, dan onderzoekt het Verbond de oorzaak daarvan.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

Nieuwe richtlijnen om prolongatieproces op zakelijke markt te verbeteren

“Met deze uitgangspunten en richtlijnen zijn niet in één klap alle problemen rondom prolongatie en verzekerbaarheid opgelost, het is een startpunt.”Aldus...

Duurzaamheid is mainstream geworden

Duurzaamheid is mainstream geworden

(door Boy Slijp, Verbond van Verzekeraars, in VVP-special Duurzaamheid & Innovatie) Duurzaamheid is hot, en iedereen is doordrongen van het belang ervan. Over...

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Aantal bewezen verzekeringsfraudes in 2019 bijna verdubbeld

Het aantal bewezen verzekeringsfraudes is in 2019 bijna verdubbeld. In 2019 ontdekten verzekeraars 22.376 fraudezaken, tegen 12.879 zaken in 2018. Hiermee voorkwamen...

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

Risicoklasseindeling Digitale Veiligheid voor MKB bijna gereed

De stuurgroep Cyber ontwikkelt een tool waarmee MKB-bedrijven cyberrisico’s in kunnen schatten en maatregelen kunnen treffen. Deze tool wordt nu, na de testfase,...

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie’ verlengd

Het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt” voor ondernemers in financiële nood wordt tot 1 januari 2021 ongewijzigd verlengd....

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Minder claims woningbranden, maar hogere schade per claim

Het aantal claims bij verzekeraars voor woningbranden is gedaald in 2019, maar de gemiddelde schade per claim is hoger, zo blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden...

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Financiële sector helpt ondernemers met geldzorgen

Naast consumenten kunnen straks ook ondernemers gebruik maken van een dienst die hen ondersteunt bij financiële problemen: Geldfit Zakelijk. Dat betekent dat...

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De...

Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen miljoen woningen

Laag grondwaterpeil bedreigt funderingen miljoen woningen

Het lage grondwaterpeil in grote delen van Nederland bedreigt de funderingen van circa een miljoen woningen en andere panden. Hierdoor ontstaat schade aan houten...

Verzekeraars willen bijdragen aan economisch herstel

Verzekeraars willen bijdragen aan economisch herstel

Terecht zet het kabinet in op een fonds dat bedoeld is om de economische structuur te versterken. Verzekeraars willen daar via hun investeringen in de Nederlandse...