AFM: niet doorschieten bij personaliseren premie en winstmarge

Euro's nieuw via Pixabay

Personaliseren van premies en winstmarges mag de solidariteit en eerlijke behandeling van klanten niet ondermijnen. Die waarschuwing geeft de AFM in haar Agenda 2024.

De toezichthouder: “Buiten automatisering, kunnen klantdata door verzekeraars worden gebruikt om de hoogte van premies te personaliseren (zogenoemde personalised pricing) door algoritmes in te zetten om risico’s individueel in te schatten. Dit kan voordelen bieden, maar ook de solidariteit onder druk zetten en zo onverzekerbaarheid veroorzaken voor bepaalde groepen consumenten met een hoog risico. Bovendien kunnen verzekeraars deze data en informatie gebruiken om winstmarges verder te personaliseren. De AFM vindt dit zorgelijk; verzekeraars dienen uitsluiting en oneerlijke behandeling van klanten te voorkomen.”

Price walking

In december riep Verbondsvoorzitter Tjeerd Bosklopper tijdens de algemene ledenvergadering van de brancheorganisatie in Den Haag verzekeraars op “in hun premiebeleid nieuwe en bestaande klanten zoveel mogelijk op dezelfde wijze te behandelen. Structurele premieverschillen die niet goed uitlegbaar zijn moeten daarom worden vermeden”.

Volgens Bosklopper is premiedifferentiatie tussen oude en nieuwe klanten al langer onderwerp van gesprek in het bestuur, onder meer naar aanleiding van eerdere onderzoeken naar 'pricewalking' in Groot-Brittannië. "We hebben op dit moment geen indicatie dat er op dit vlak zaken fout gaan, maar we moeten borgen dat dat zo blijft". Volgens Bosklopper ontbreekt de ruimte om dit in zelfregulering vast te leggen. "We mogen geen afspraken met elkaar maken over het premiebeleid. Daarom zijn wij voorstander van een actief beleid van de toezichthouder AFM op dit punt.”

Bij price walking krijgen nieuwe verzekerden een aantrekkelijke premie voorgeschoteld, die wordt gefinancierd door de premies van bestaande polishouders te verhogen zonder dat noodzakelijk vanuit oogpunt van risico en/of kosten.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Paul van Brederode - van Brederode Financieel Adviseurs 17 januari 2024

Nu ineens heeft de AFM het verzekeringsprincipe ontdekt? Beter ten halve gekeerd als ten hele gedwaald, dat wel natuurlijk, maar ik vind het wel een verrassend standpunt. Deze zag ik niet aankomen, dacht dat ze dit ook wel een geweldige ontwikkeling zouden vinden.

Kees Bergman - Kees Bergman Verz. Hyp Pens. 17 januari 2024

Dit is natuurlijk heel goed, dat het verbond en de AFM hiermee bezig zijn. waarschijnlijk doen ADFIZ en CFD hier ook een duit in het zakje. We staan natuurlijk met AI en al zijn "zegeningen" aan het begin van een geheel nieuw tijdperk ook in verzekeringsland. Dit is trouwens niet alleen door AI , maar al een tijd aan de gang door o.a. de voortschrijdende Gen technieken. Dit heeft niets met "We mogen geen afspraken met elkaar maken over het premiebeleid" , maar alles over ethiek en gebruik van alle technieken. Boeiend als hier maar de juiste mensen met de juiste insteek op de juiste plaats mee bezig zijn en niet alleen naar winst en aandeelhoudersbelang, maar zeker ook naar klantbelang kijken.

Paul Schoo - Platter-Schoo 17 januari 2024

Begint de AFM eindelijk n beetje door te hebben wat voor vlees er in de kuip zit. Misschien kunnen ze ook even nadenken over een herbezinning van de wft duimschroeven. Ik heb nog wel n paar suggesties. De koffie staat klaar.

Meer over
AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

AFM jaarverslag 2023: digitale verleidingen meest riskant voor jongeren

Er is een aanpak nodig om gebruik van buy now, pay later (BNPL) door minderjarigen te stoppen. En sturing in cryptoapps kan leiden tot vaker en risicovol handelen....

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

AFM: aantal adviseurs en bemiddelaars met zelfstandige vergunning verder afgenomen

In 2023 heeft de AFM 240 vergunningen verleend aan financieel dienstverleners. Twintig aanvragen hebben uiteindelijk niet tot een vergunningverlening geleid. Daartegenover...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

AFM: publicatie over Nxchange is in publiek belang

De AFM heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot...

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Vergunningplicht voor sommige aanbieders van groepsverzekeringen buiten de financiële sector

Bedrijven die groepsverzekeringen aanbieden aan hun klanten, hebben in bepaalde gevallen per 1 oktober 2025 een vergunning van de AFM nodig. Dat kan onder meer het...

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Hypotheekbezitters vaak niet goed op de hoogte van kansen en risico’s

Een aanzienlijk deel van de huiseigenaren verwacht dat verzekeraars de kosten betalen als hun woning schade oploopt door funderingsproblemen of overstroming. Dat...

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView in VVP 1-2024: personalised pricing niet misbruiken

MoneyView roept in VVP 1-2024 verzekeraars op geen misbruik te maken van personalised pricing. Pepijn van Kleef, directeur, somt voorbeelden uit het buitenland op...

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

AFM: "Informeer pensioengerechtigde minstens maand vóór aanpassing variabel pensioen"

Van de huidige pensioenuitvoerders die een variabele uitkering bieden, informeert het merendeel zijn deelnemers nog steeds te laat voor de nieuwe uitkering. De AFM...

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Ongeveer helft particuliere beleggers let op duurzaamheid

Bij particuliere beleggers die zelfstandig of met advies beleggen let ongeveer de helft soms of (bijna) altijd op de duurzaamheid van beleggingen die zij doen. Om...